Drukuj

Janowiec, album, widokówka, prezentacja

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu 15 grudnia odbyła się prezentacja albumu Janowiec Wielkopolski i okolica na starej widokówce. W spotkaniu, oprócz władz samorządowych z burmistrzem Maciejem Sobczakiem i radnym Przemysławem Kotulą udział wziął autor Zbigniew Zwierzykowski oraz wydawca książki - Dominik Księski. Promocja książki spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców, którzy wyrażali swe opinie na temat publikacji. Natomiast o genezie powstania opowiadali zaangażowani w powstanie albumu. Więcej zdjęć w galerii.


Prezentacja albumu o Janowcu fot. Sylwia Wysocka

Sylwia Wysocka, 19 XII 2011