Drukuj

IX Pałuckie Targi Rolne i III Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
   
    Wystawa trzody chlewnej o randze krajowej * nowa Wystawa Drobnego Inwentarza * miasteczko dożynkowe - stoiska promocyjne powiatów naszego województwa oraz miast partnerskich Żnina * pokazy sprzętu rolniczego * konie tańczące Bolero Ravela * 41 pucharów dla wystawców * lunapark z karuzelą i dmuchaną zjeżdżalnią * pokazy multimedialne * pokazy użytkowania sprzętu * pokaz nakładania tynków elewacyjnych.

    Kilkadziesiąt balonów, które w sobotę około 13:00 wzbiją się w powietrze przy stanicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oznajmi otwarcie IX Pałuckich Targów Rolnych i III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.    

41 pucharów
-> puchar wojewody kujawsko-pomorskiego Romualda Kosieniaka za najciekawszą ofertę maszyn i urządzeń
-> puchar starosty nakielskiego Piotra Hemmerlinga za najciekawszą ofertę maszyn i urządzeń
-> puchar burmistrza Żnina Jarosława Jaworskiego za najciekawszą ofertę maszyn i urządzeń
-> puchar marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Waldemara Achramowicza za najciekawszą ofertę w branży budowlanej
-> puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie Krzysztofa Derezińskiego za najciekawszą ofertę nawozów i środków ochrony roślin
-> puchar wójta Gąsawy Zdzisława Kuczmy za najciekawszą ofertę pasz
-> puchar przewodniczącego Rady Powiatu Mogileńskiego Wiesława Gałązki za najciekawszą ofertę doradztwa i obsługi rolnictwa
-> puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Dariusza Kaźmierczaka za najciekawszą ofertę w branży spożywczej
-> puchar burmistrza Janowca Wielkopolskiego Macieja Sobczaka za najciekawszą ofertę ogrodniczą lub szkółkarską
-> puchar wójta Rogowa Józefa Sosnowskiego za najciekawszą ofertę materiałów, towarów i usług różnych
-> puchar rektora Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy prof. Zbigniewa Skindera za nowoczesne prowadzenie hodowli trzody chlewnej. III Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
-> puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii loszek krzyżówkowych
-> puchar właściciela przedsiębiorstwa "Inter-Vax" Wacława Górnego za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii loszek rasy Wielka Biała Polska
-> puchar burmistrza Szubina Ignacego Pogodzińskiego za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii loszek rasy Polska Biała Zwisłoucha
-> puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii knurów mieszańcowych
-> puchar burmistrza Łabiszyna Jacka Kaczmarka za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii knurów rasy Wielka Biała Polska
-> puchar prezesa Izby Rolniczej Jana Krzysztofa Ardanowskiego za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii knurów rasy Polska Biała Zwisłoucha
-> puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii loszek krzyżówkowych
-> puchar właściciela przedsiębiorstwa "Inter-Vax" Wacława Górnego za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii loszek rasy Wielka Biała Polska
-> puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie Andrzeja Wrony za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii loszek rasy Polska Biała Zwisłoucha
-> puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii knurów mieszańcowych
-> puchar przewodniczącej Rady Miejskiej w Łabiszynie Teresy Paliwody za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii knurów rasy Wielka Biała Polska
-> puchar prezesa Izby Rolniczej Jana Krzysztofa Ardanowskiego za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii knurów rasy Polska Biała Zwisłoucha
-> puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wybitną mięsność knurka rasy WBP
-> puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wybitną mięsność knurka rasy PBZ
-> puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wybitną mięsność knurka mieszańcowego
-> puchar prezesa "Eko-Rol" z Rogowa Mariana Słomkowskiego za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałówek
-> puchar Kujawsko-Pomorsko-Konińskiej Organizacji Produkcyjnej Hodowców Bydła w Bydgoszczy za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałówek cielnych
-> puchar Regionalnego Centrum Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii krów
-> puchar prezesa "Eko-Rol" z Rogowa Mariana Słomkowskiego za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałówek
-> puchar Kujawsko-Pomorsko-Konińskiej Organizacji Produkcyjnej Hodowców Bydła w Bydgoszczy za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałówek cielnych
-> puchar Regionalnego Centrum Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy za wiceczempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii krów
-> puchar przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie Władysława Matusiaka za czempiona Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii drobiu ozdobnego
-> puchar przewodniczącego Rady Gminy w Rogowie Stanisława Ciesielskiego za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt w kategorii królików
-> puchar wójt Dąbrowy Stanisławy Łagowskiej za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt w kategorii gołębi
-> puchar przewodniczącej Rady Miejskiej w Barcinie Stanisławy Ciesielskiej za czempiona III Pałuckiej Wystawy Zwierząt w kategorii koni
-> puchar starosty powiatu żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka za najciekawszą ekspozycję wystawcy z powiatu żnińskiego
-> puchar starosty powiatu mogileńskiego Tomasza Barczaka za najciekawszą ekspozycję wystawcy z powiatu mogileńskiego
-> puchar publiczności za najciekawszą ekspozycję Pałuckich Targów Rolnych
-> puchar publiczności za najciekawszą ekspozycję III Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

      TARGI MAJĄ SIĘ DOBRZE
    Pierwsze Pałuckie Targi Rolne odbyły się w 1997 roku. Pogoda wtedy nie dopisała, co jednak nie przeszkodziło w tym, aby impreza się udała. Organizatorzy zachęceni sukcesem targów postanowili, że w 1998 roku odbędą się kolejne. Od tego czasu nad imprezą nie zachodzi słońce. Dosłownie i w przenośni.
    Od początku najlepsi wystawcy otrzymywali puchary. Publiczność odwiedzająca targi mogła wybrać stoisko, które - jej zdaniem - jest najładniejsze. Najwięcej pucharów publiczności otrzymawały w historii targów firmy: Kadex ze Żnina (już nie istnieje) i Inter-Vax Wacława Górnego, z czego szefostwo i pracownicy są bardzo dumni. Firmy - Inter Vax i Eko-Rol - jako współorganizatorzy targów - od kilku lat nie pretendują do pucharów branżowych, uznali, że nie wypada im. Wyjątkiem jest tu puchar publiczności.
    Poza tym puchary przyznawane są za najciekawsze ekspozycje w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, nawozów i środków ochrony roślin, paszowej, spożywczej, budowlanej, doradztwa i obsługi rolnictwa, materiałów i usług różnych. Puchary ufundowali między innymi wojewoda kujawsko-pomorski Romuald Kosieniak, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Waldemar Achramowicz, starosta żniński Zbigniew Jaszczuk, starosta mogileński Tomasz Barczak, starosta nakielski Piotr Hemmerling, a także burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad z gmin, do których dociera tygodnik Pałuki. Listę oficjalnych pucharów, jakie będą przyznane w czasie targów.

      STOISKA PEŁNE ATRAKCJI
    We wtorek swój udział w targach potwierdziło 249 wystawców z terenu całej Polski: 193 na targach i 58 na obu wystawach zwierząt. Wstęp na Pałuckie Targi Rolne oraz na Pałucką Wystawę Zwierząt Hodowlanych jest bezpłatny. Każdy przy wejściu otrzyma plan ekspozycji. Informator o wystawcach jest dostępny dla chętnych w biurze Targów.
    Przed molo, między jeziorem a campingiem PTTK, będą rozmieszczone stoiska branży budowlanej. Dalej, w centrum, przed budynkiem WOPR podziwiać będzie można maszyny rolnicze. W cieniu drzew żnińskiego parku - stoiska branży ogrodniczej i paszowej. Nad brzegiem jeziora za Gąsawką (zachodni brzeg) zostaną rozmieszczone stoiska drobnego inwentarza (kur ozdobnych, królików i gołębi). Pozostałe zwierzęta hodowlane, a przede wszystkim trzoda chlewna i bydło, zaprezentowane zostaną publiczności na boisku Zespołu Publicznych Szkół nr 1.
    Osoby, które zdecydują się przyjść na targi, nie będą się nudzić. Po pierwsze dlatego, że już na samym początku prezentowane będą zwierzęta. Po drugie dlatego, że na stoiskach nad jeziorem Czaple wystawcy i organizatorzy przygotowali szereg atrakcji i pokazów. Jedną z największych będzie lunapark z karuzelą i dmuchaną zjeżdżalnią. Na stoiskach będą pokazy multimedialne (HZPC Agras z Poznania), pokaz sprzętu o napędzie elektrycznym (Sanibud z Mogilna), pokaz ładowania akumulatorów (ZAP Sznajder Batterian z Piastowa koło Warszawy), czy pokaz nakładania tynków elewacyjnych (Rolmet ze Żnina).
    Zwiedzający będą mogli wziąć udział w konkursie na najładniejszą ekspozycję Pałuckich Targów Rolnych i Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Uczestnicy zostaną nagrodzeni. Fundatorami nagród są firmy wystawiające się na targach. Nietypową nagrodę przygotowała firma BSO Polska z Warszawy. Najlepszemu hodowcy w kategorii bydła mlecznego ufundowała tonę wysłodków.

      NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE
    W 2002 roku narodził się w głowach organizatorów pomysł zorganizowania wystawy zwierząt hodowlanych. Już rok później, a więc w 2003 roku, na boisku Zespołu Publicznych Szkół nr 1 została zorganizowana Pierwsza Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Boisko szkoły, której dyrektorem jest Jacek Pietraszko, okazało się bardzo gościnne. Dlatego już po raz trzeci na specjalnie zbudowanym wybiegu swoje zwierzęta zaprezentują hodowcy trzody chlewnej i bydła z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
    Trzoda chlewna będzie oceniana przez jury w sześciu kategoriach: knurki ras Wielka Biała Polska (WBP), Polska Biała Zwisłoucha (PBZ) oraz kolorowe czyste rasowe i ich mieszańce (rasy Duroc i Petrain), a także loszki WBP i PBZ oraz krzyżówki tych ras. Marek Mońko z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus powiedział, że trzodę chlewną zaprezentuje 22 wystawców, z czego 3 to hodowcy państwowi, a 19 hodowcy indywidualni. Łącznie na III Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zostaną zaprezentowane 62 sztuki trzody chlewnej. - Staraliśmy się, aby liczną reprezentację stanowili hodowcy z terenu powiatu żnińskiego.

    Oprócz tego będą najlepsi hodowcy z całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wystawiali się na targach w Minikowie. Warto podkreślić, że po raz pierwszy będą w Żninie chlewnie państwowe. Na wystawie będą także hodowcy, którzy są reprezentantami województwa kujawsko-pomorskiego na "Polagrze" w Poznaniu - mówi Marek Mońko.
    Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus ufundował siedem pucharów: cztery dla czempionów i wiceczempionów, a trzy puchary za wybitną mięsność dla knurów poszczególnych ras. Te ostatnie będą przyznane po raz pierwszy. Warto także podkreślić, że wszyscy hodowcy za udział otrzymają małe puchary i dyplomy.
    Nagrodzeni zostaną także najlepsi hodowcy bydła. Na wystawie będzie 26 sztuk bydła. Czternastu hodowców zaprezentuje 24 sztuki bydła mlecznego (rasy holsztyńsko-fryzyjskiej czarno-białej) oraz dwie sztuki rasy mięsnej (rasy charoles). Jeżeli chodzi o bydło, to poszczególne sztuki będą ocenianie w trzech kategoriach: krów, jałowic cielnych i jałowic niecielnych.
    Współorganizatorem Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych jest firma Eko-Rol z Rogowa, która na terenie boiska ZPS nr 1 w Żninie rozstawi kojce własnej produkcji, dla bydła i trzody chlewnej. Warto wspomnieć, że pomysł organizacji wystawy zwierząt wyszedł od prezesa Eko-Rolu Mariana Słomkowskiego.

      WYSTAWA DROBNEGO INWENTARZA
    Chociaż Żnin gościł już hodowców koni, królików, gołębi, szynszyli, kur ozdobnych, czy nawet strusi, to dopiero w tym roku zostaną oni wyróżnieni osobnymi nagrodami. I tak w kategorii drobnego inwentarza puchary za tytuł czempiona otrzymają hodowcy drobiu ozdobnego, królików i gołębi. Oprócz tego zostanie przyznany tytuł czempiona w kategorii koni.
    Wszystkie puchary: za najciekawsze ekspozycje w poszczególnych branżach oraz za tytuły czempionów i wiceczempionów zostaną wręczone na bankiecie w restauracji Basztowy, którego sponsorem jest żnińska spółdzielnia Rolnik, która w tym roku obchodzi swoje 100. urodziny.

    BOLERO RAVELA

    W sobotę 27 sierpnia pół godziny po otwarciu targów rozpocznie się prezentacja bydła. Potrwa od 13.30 do 15.00. Kwadrans po piętnastej na wybiegu odbędzie się prezentacja trzody chlewnej. Wszystkie prezentacje odbędą się na wybiegu, który zostanie wybudowany na boisku Zespołu Publicznych Szkół nr 1.
    Organizatorzy zapraszają również na pokazy koni. Odbędą się one na polu za ogródkami działkowymi. Pokaz jazdy konnej zorganizowała firma Rekop II z Bydgoszczy. Pokaz wykonają zawodnicy Jeździeckiego Klubu Sportowego w Brzozie koło Bydgoszczy. Rozpocznie się on w niedzielę o 14.00 tańcem koni w rytm Bolera Ravela. Następnym punktem pokazu będzie minikonkurs skoków przez przeszkody. Zawodnicy Jeździeckiego Klubu Sportowego postarają się wtajemniczyć publiczność w tajniki tego pięknego sportu. Na zakończenie zawodnicy zaprezentują pokaz jazdy ujeżdżeniowej. Odbędzie się też pokaz kucia koni w sobotę o 16.00 przed budynkiem WOPR.

    KONIE MECHANICZNE
   W niedzielę o 14.30 (później niż zwykle) rozpoczną się pokazy maszyn rolniczych. Na polu za ogródkami działkowymi zostanie zaprezentowanych ponad 10 maszyn. Tegoroczną nowością będzie agregat rotacyjny wyprodukowany przez Pol-Mot Tur z Biedaszek Małych koło Kętrzyna oraz brona talerzowa CUT L, półzawieszana, produkowana przez Unię Grudziądz.
    Poza tym firma Pol-Mot Tur zaprezentuje ładowacz TUR 4. W trakcie pracy pokazany będzie wóz asenizacyjny firmy Joskin o pojemności 7.000 litrów. Firma Sano zaprezentuje wóz paszowy. Oprócz brony talerzowej Unia Grudziądz pokaże agregat podorywkowy Kos i pług obracalny Ibis. Firma Farmtech ze Słupska pokaże w akcji agregat uprawowo-siewny, w którego skład wchodzą: siewnik S-074 i agregat U 767/2KZ. Do tradycji targów weszły już pokazy znakomitych wyrobów firmy Krukowiak. Także w tym roku na polu zobaczymy w akcji opryskiwacz Goliat z hydraulicznie rozkładanymi belkami o szerokości 18 metrów. Targowej publiczności zostaną zaprezentowane dwa ciągniki Crystal, jeden o mocy 120 KM, a drugi o mocy 170 KM. Pokaz sprzętu rolniczego (ciągnika z pługiem) zapowiedziała firma Agrolmet z Gniewkowa, a Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych z Brześcia Kujawskiego zaprezentuje opryskiwacz.
    Pokazy maszyn przygotowuje Wacław Górny, właściciel firmy Inter-Vax, pomysłodawca idei organizacji targów.

      ZAWODY KAJAKOWE
    Już po raz trzeci odbędą się Kajakowe Mistrzostwa Żnina. W ubiegłym roku zwyciężyła osada Ogrodnika Mogilno. Już teraz wiadomo, że wystartuje 10 ekip. Przypomnijmy, że wystawcy wraz ze zgłoszeniem udziału w targach deklarują, czy chcą wystawić dwuosobową osadę w Kajakowych Mistrzostwach Żnina. Zgłosiło się pisemnie 9 firm. Jako dziesiąta wystartuje osada tygodnika Pałuki w składzie: Leszek Adamczyk i Tomasz Rogacz. Komandorem zawodów jest szef żnińskiego WOPR Zygmunt Nyka, a sędzią głównym Wojciech Urbanowski. Początek wyścigu przewidziano na sobotę (a nie na niedzielę jak było w latach poprzednich) na 1700. Trasa będzie liczyła około 200 metrów.
    Start przy molo, a meta przy pomoście WOPR. Ważne jest, aby zawodnicy zgłosili się na odprawę. Po niej odbędzie się losowanie kajaków, torów i omówienie zasad regat. Zwycięzcy otrzymają puchar, a wszystkie osady, które znajdą się na pudle, dostaną pamiątkowe dyplomy. Dekoracja odbędzie się po zawodach na żnińskim amfiteatrze.

     PATRONI MEDIALNI
    Na temat targów będzie można po raz pierwszy przeczytać w Gazecie Wyborczej, która objęła patronat medialny nad imprezą. Poza gazetą patronami medialnymi targów zostały: Radio PiK z Bydgoszczy, Radio Merkury z Poznania oraz bydgoski oddział Telewizji Polskiej. A zatem, kto nie będzie mógł dotrzeć do Żnina, niech szuka informacji w radiu lub telewizji, ale zobaczyć targi na własne oczy będzie mógł dopiero w 2006 roku.
    Organizatorem targów i wystawy jest tygodnik Pałuki, a współorganizatorem: Inter-Vax ze Żnina, Biuro Reklamy Olejnik i Urząd Miejski w Żninie, a wystawy zwierząt - dodatkowo Eko-Rol z Rogowa i Starostwo Powiatowe w Żninie.

Remigiusz Konieczka

Pałuki nr 706 (34/2005)