Drukuj

Składy komisji oceniających zwierzęta
na V Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych


   
SKŁAD  KOMISJI  OCENY BYDŁA:

    1. Przewodniczący - Janusz Nalewalski
kierownik zespołu oceny wartości użytkowej bydła Regionu Oceny Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
    2. Członek - Stefan Owczarzak
inspektor nadzoru Regionu Oceny Bydgoszcz, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
    3. Członek - Krystian Korytkowski
główny specjalista ds. hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
województwa kujawsko-pomorskiego,
    4. Członek - Dariusz Zabrocki
inspektor nadzoru Regionu Oceny Bydgoszcz, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.   
SKŁAD  KOMISJI OCENY  TRZODY  CHLEWNEJ:

    1. Przewodniczący - Marek Mońko
    Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS” filia w Bydgoszczy
    2. Członek - Dariusz Kowalewski
    Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu
    3. Członek - Tomasz Kmuk
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS” filia w Bydgoszczy
    4. Członek  - Marta Adamowicz
    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
    5. Członek - Zofia Kozłowska
    Radna powiatu żnińskiego

    OCENA ZWIERZĄT DROBNYCH:

    drób ozdobny - Janusz Wojciechowski, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
    króliki - Bogusz Łaski, Regionalna Stacja Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy
    gołębie - Marek Porażyński, Mariusz Wiliński, Stowarzyszenie Hodowców Gołębia Rasowego