Drukuj

Składy komisji oceniających zwierzęta
na VI Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych    Skład komisji oceny bydła:

    1. Przewodniczący - Mirosław Anaczkowski
       główny specjalista ds. hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

      województwa kujawsko-pomorskiego,
    2. Członek - Stefan Owczarzak

      inspektor nadzoru Regionu Oceny Bydgoszcz, Polskiej Federacji Hodowców Bydła

      i Producentów Mleka,
    3. Członek - Dariusz Zabrocki

      inspektor nadzoru Regionu Oceny Bydgoszcz, Polskiej Federacji Hodowców Bydła

      i Producentów Mleka.


    Skład komisji oceny trzody chlewnej:

    1. Przewodniczący - Marek Mońko

        Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  "POLSUS" filia w Bydgoszczy

    2. Członek - Dariusz Kowalewski

       Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu

    3. Członek - Tomasz Kmuk
        Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" filia w Bydgoszczy

    4. Członek - Jolanta Krauze

       Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" filia w Bydgoszczy

    5. Członek - Zofia Kozłowska

       Radna powiatu żnińskiego

 

    Skład komisji oceniajęcej zwierzęta drobne:

 

    drób i gołębie

    Janusz Wojciechowski - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

    Marek Poraziński - wiceprezes Polskiego Związku Hodowli Gołębi Rasowych

 

    króliki i szynszyle

    Bogusz Łaski - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, oddział w Bydgoszczy