Superczempionem VIII Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych został knur rasy polska biała zwisłoucha z hodowli Marka Gręźlikowskiego z Dobrzejewic. Oceniający trzodę prof. dr hab. Wojciech Kapelański podkreślił dobrą jakość prezentowanych zwierząt i dobry poziom wystawy. Mogła się ona odbyć tylko dzięki decyzji żnińskich radnych, którzy zaakceptowali decyzję burmistrza, by stworzyć nad jeziorem na potrzeby plaży i odbywających się tam imprez utwardzony plac.

Loszka Ignacego Januszewskiego 
         fot. Remigiusz Konieczka
Prof. dr hab. Wojciech Kapelański 
         fot. Remigiusz Konieczka
Mieczysław Gołaś odebrał puchar za tytuł czempiona knurków mieszańcowych
         fot. Remigiusz Konieczka
Waldemar Kalisz zdobył dwa puchary za dwa wiceczempiony knurków PBZ  
         fot. Remigiusz Konieczka
Wicewojewoda Dariusz Kurzawa odznaczył (od lewej) Ignacego Januszewskiego, Czesława Januszewskiego i Krzysztofa Czarniaka Złotymi Krzyżami Zasługi, a Tadeusza Wojnarowskiego - srebrnym  
         fot. Remigiusz Konieczka
Podczas wystawy „Polsus” zaprosił zwiedzających na degustację pieczonego mięsa wieprzowego. W sobotę i niedzielę rozdano razem 1.600 porcji kotletów, szynki i boczku.   
        fot. Remigiusz Konieczka
Wanda i Jan Biegniewscy   
           fot. Remigiusz Konieczka
Loszka i knurek rasy WBP z OHZZ Chodeczek Gospodarstwo Borzymie zostały wiceczempionami wystawy. Na zdjęciu: Andrzej Michalski, kierownik działu produkcji trzody chlewnej.
        fot. Remigiusz Konieczka
Marcin Tomczak z Juncewa otrzymał puchar za czempiona loszek krzyżówkowych 
         fot. Remigiusz Konieczka
Marek Gręźlikowski po odebraniu jednego pucharu został wywołany po odbiór następnego. Jego knurki WBP i PBZ zostały czempionami.
         fot. Remigiusz Konieczka
Ignacy Januszewski odebrał w sobotę dwa puchary - jeden za czempiona, a drugi za wiceczempiona loszek PBZ   
        fot. Remigiusz Konieczka
Dla Błażeja Łożyńskiego żnińska wystawa była dopiero drugą, ale zakończyła się sukcesem 
         fot. Remigiusz Konieczka
Ewa Czyż z pucharem za wiceczempiona w kategorii knurków mieszańcowych  
         fot. Remigiusz Konieczka
Iwona Boniecka odebrała puchar za wiceczempiona loszek PBZ    fot. Remigiusz Konieczka
Dogrywka. Jury wybiera czempiony i wiceczempiony wystawy
        fot. Remigiusz Konieczka

     Na VIII Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się 21 i 22 sierpnia, zaprezentowanych zostało 55 sztuk trzody chlewnej pochodzących z hodowli 16 wystawców. Oceniane były w sześciu kategoriach: loszki rasy wielka biała polska, loszki rasy polska biała zwisłoucha, loszki krzyżówkowe, knurki rasy wielka biała polska, knurki rasy polska biała zwisłoucha i knurki mieszańcowe. W tym roku pokaz i ocena trzody chlewnej odbyły się w nowym miejscu, na placu naprzeciwko dawnej siedziby LOK na ul. Szkolnej.
     Po pierwszym dniu wystawy wicewojewoda kujawsko-pomorski Dariusz Kurzawa odznaczył Złotymi Krzyżami Zasługi - na wniosek Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus - trzech hodowców: Czesława Januszewskiego z Lucimia (gmina Koronowo), Ignacego Januszewskiego z Gościeradza (gmina Koronowo)  oraz Krzysztofa Czarniaka z Gołębina (gmina Lubraniec). Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Tadeusz Wojnarowski z Lisewa Kościelnego (gmina Złotniki Kujawskie).
     Po raz pierwszy przewodniczącym komisji oceny trzody chlewnej na wystawie w Żninie był prof. dr hab. Wojciech Kapelański, kierownik Katedry Trzody Chlewnej i jednocześnie prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Członkami komisji byli: Zofia Kozłowska, rolnik z Januszkowa i radna Rady Powiatu w Żninie, Tomasz Kmuk z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus filia w Bydgoszczy, Dariusz Kowalewski z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. z Łowicza oraz Marek Mońko z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus filia w Bydgoszczy.
     KNURY WBP
     W ocenie zaprezentowano sześć sztuk knurów rasy wielka biała polska. Najwięcej punktów uzyskał knurek z hodowli Marka Gręźlikowskiego z Dobrzejewic.
     Hodowca w sobotę wieczorem odebrał puchar ufundowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus. Puchar wręczali prezes związku w kujawsko-pomorskim Jan Biegniewski oraz zastępca dyrektora Polsusu w Warszawie Jarosław Ptak.
     Po raz pierwszy na Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych wybierane były dwa wiceczempiony wystawy. Pierwszym wiceczempionem została sztuka z Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Chodeczek Gospodarstwo Borzymie. Gospodarstwo otrzymało puchar ufundowany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie Michała Gwiazdę.
     Drugim wiceczempionem został knurek z hodowli Wandy i Jana Biegniewskich z Wronia. Hodowca Wanda Biegniewska odebrała puchar ufundowany przez Polsus, który swojej małżonce wręczył Jan Biegniewski.
     KNURY PBZ
     Komisja oceniała 12 knurków rasy polska biała zwisłoucha. W tej grupie również najlepsza okazała się sztuka z hodowli Marka Gręźlikowskiego w Dobrzejewicach. Tym razem hodowca odebrał puchar ufundowany przez burmistrza Łabiszyna Jacka Idziego Kaczmarka.
     Oba wiceczempiony należą do hodowli Waldemara Kalisza z Kijewa. Hodowca odebrał puchary ufundowane przez Polsus oraz panią wójt Dąbrowy Stanisławę Łagowską. Puchar wręczał sekretarz gminy Marcin Barczykowski.
     MIESZAŃCE
     W mieszańcach ras ojcowskich hodowcy zaprezentowali 9 knurków, z których najlepiej oceniony został knur z hodowli Mieczysława Gołasia z Kijewa.
     Puchar w tej kategorii ufundowany został przez wójta Rogowa Józefa Sosnowskiego. Tytuły wiceczepionów zostały przyznane knurkom z hodowli Krystyny Czyż z Luchowa i Jana Walterskiego z Lipniczek. Pierwsza odebrała puchar ufundowany przez Polsus, a drugi hodowca - puchar przewodniczącej Rady Powiatu w Nakle Małgorzaty Waleryś-Masiak. Puchar wręczył członek zarządu powiatu Ryszard Bagnerowski.
     SUPERCZEMPION
     Komisja oceniająca trzodę chlewną spośród trzech knurków czempionów wybrała superczemiona VIII Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Rywalizowały knurki WBP i PBZ Marka Gręźlikowskiego i knurek mieszańcowy Mieczysława Gołasia. Po długiej naradzie superczempionem wybrano knurka PBZ Marka Gręźlikowskiego.
     Hodowca superczempiona z rąk wicewojewody Dariusza Kurzawy otrzymał piękny puchar ufundowany przez Rafała Bruskiego, wojewodę kujawsko-pomorskiego.
     LOSZKI WBP
     Ta kategoria została zdominowana przez hodowcę Andrzeja Januszewskiego z Gościeradza. Loszki z jego hodowli zdobyły tytuł czempiona i pierwszego wiceczempiona wystawy. Za wyhodowanie czempiona puchar ufundował wójt Gąsawy Zdzisław Kuczma, a wręczył go przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Marek Maciejewski. Za wiceczempiona puchar ufundował Polsus.
     Drugim wiczempionem loszek rasy wielka biała polska zostało zwierzę OHZZ Chodeczek Gospodarstwo Borzymie. Puchar ufundował i wręczał przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie Włodzimierz Wełnowski. Komisja oceniała w sumie pięć loszek WBP.
     LOSZKI PBZ
     Błażej Łożyński z Kozielska, to hodowca, który otrzymał puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus za czempiona w kategorii loszek rasy polska biała zwisłoucha.
     Pierwszym wiceczempionem została loszka z hodowli Mieczysława Gołasia z Kijewa. Hodowca otrzymał puchar ufundowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Łabiszynie Teresą Paliwodę. Drugiego wiceczempiona wyhodował Robert Boniecki z Małszyc, który odebrał puchar ufundowany przez Polsus.
     Członkowie komisji ocenili aż 15 loszek PBZ.
     KRZYŻÓWKI
     Na ringu komisja oceniła 8 loszek krzyżówkowych ras matecznych. Tytuł czempiona zdobyło zwierzę z hodowli Marcina Tomczaka z Juncewa. Hodowca uzyskał jeszcze tytuł drugiego wiceczempiona. Puchary ufundował Polsus. Pierwszym wiceczempionem została loszka z hodowli Andrzeja Januszewskiego z Gościeradza. Ten puchar ufundowała przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Elżbieta Sarnowska.
     CO PODLEGA OCENIE
     O tym, na co oceniający zwracają uwagę, powiedział nam przewodniczący komisji prof. dr hab. Wojciech Kapelański z UTP w Bydgoszczy. Każda rasa WBP i PBZ ma swój wzorzec.
Członkowie komisji zwracają uwagę na sylwetkę i budowę poszczególnych partii ciała, na przykład w ocenie rasy polska biała zwisłoucha ważna jest długość zwierzęcia, bo decyduje ona o ilości schabu. Krótsze zwierzęta w tej rasie są gorzej oceniane.
     Ważna jest też budowa i wypełnienie szynki oraz szerokość danej sztuki.         
     Oceniający sprawdzają, czy grzbiet jest rozłupany (wyraźnie zaznaczony rowek na grzbiecie). W tym wypadku ma to wpływ na wypełnienie łopatki. Sztuki oceniane podczas pokazów nie są zwykłymi tucznikami.
     Hodowane są jako źródło materiału do reprodukcji. Dlatego komisja zwraca uwagę na budowę nóg, które muszą być grube i pionowe.
     Nogi nie mogą mieć wad, tzn. nie mogą być krzywe ani zbyt długie, ani zbyt krótkie. Komisja zwraca też uwagę na to, jak świnia porusza się po wybiegu, czy jest ospała.
     - Jest to tak naprawdę konkurs piękności - twierdzi Włodzimierz Kapelański. - W przypadku dogrywki w bezpośrednim porównaniu decydują dosłownie detale.
     Mieszańce oceniane są pod względem nieco innych kryteriów. Potomstwo po loszkach mieszańcowych nie jest przeznaczane do dalszej reprodukcji, tylko idzie na ubój.
     Loszki np. mogą być lekko otłuszczone. U knurków ta cecha nie jest pożądana.
     NA GRANICY REGIONÓW
     Przewodniczący komisji oceniającej trzodę chlewna prof. dr hab. Wojciech Kapelański powiedział, że wystawa była bardzo udana, a poziom prezentowanych zwierząt jest bardzo wysoki.
W hodowli trzody chlewnej w Polsce prym wiodą dwa regiony: kujawsko-pomorski i wielkopolski i trudno wskazać, który z regionów dominuje. Żnińska wystawa, zdaniem profesora, jest specyficzna, gdyż organizowana jest na styku tych dwóch regionów.
     - Cieszy nas to, że w tym miejscu mogą się spotkać te dwa regiony - powiedział Wojciech Kapelański.
     Przewodniczący komisji oceniającej podkreślił wysoki poziom, jeżeli chodzi o materiał żeński. Dowodem tego jest wiele ocen 6,0, a jest to najwyższa ocena, jaką może dostać świnia od jednego członka komisji. Trochę gorzej było z materiałem męskim. Profesor dr hab. Wojciech Kapelański po raz pierwszy gościł na wystawie w Żninie. Bardzo dobrze ocenił wystawę pod względem poziomu organizacyjnego. - Nie mam zastrzeżeń.
     Zdaniem Andrzeja Michalskiego, kierownika działu produkcji trzody chlewnej OHZZ Chodeczek, ocena zwierząt nie powinna być organizowana w pełnym słońcu i wysokiej temperaturze, gdyż świnie źle znoszą upały.
     Także profesor Włodzimierz Kapelański podczas niedzielnego pokazu czempionów, skróconego ze względu na aurę, wyjaśnił, że organizm świni schładza się tylko przez nos, a nie przez skórę.
 - Nie mówimy tego złośliwie, tylko po to, aby w przyszłości było lepiej.
     W sobotę po pokazie Polsus zaprosił zwiedzających na degustację pieczonego mięsa wieprzowego. W sobotę i niedzielę rozdano łącznie 1.600 porcji schabu, szynki i karkówki. Pierwsi chętni ustawiali się pół godziny przed dostawą.
     WIĘCEJ ZA ROK
     W przyszłym roku na IX  Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych ma być około 70 sztuk trzody. Marek Mońko zapowiedział, że ranga wystawy w Żninie wzrośnie. - W tym roku przyjechali tutaj najlepsi wystawcy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz czwórka hodowców z województwa wielkopolskiego. Żnińska wystawa, obok tej w Minikowie i Sielinku, jest największą organizowaną przez „Polsus”. Gratuluję władzom Żnina, które przygotowały nowy teren pod wystawę zwierząt i dokładają starań, by stworzyć w Żninie jak najlepsze warunki dla hodowców. Będziemy się starać, aby wystawa w Żninie była drugą wystawą w kraju - zadeklarował Marek Mońko.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 967 (34/2010)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry