Drukuj
Skład komisji oceny trzody chlewnej


Przewodniczący:


prof. dr hab. Wojciech Kapelański - prorektor do spraw organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy


Członkowie:


Marek Mońko - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filia w Bydgoszczy


Dariusz Kowalewski - Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu


Zofia Kozłowska - rolnik indywidualny z Januszkowa, radna powiatu żnińskiego
Skład komisji oceny bydła mlecznego


sędzia:


Roman Januszewski - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka


członek komisji:


Dariusz Zabrocki - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Skład komisji oceny zwierząt drobnych


drób ozdobny - Janusz Wojciechowski - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

króliki i szynszyle - Bogusz Łaski - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie o/Bydgoszcz


gołębie - Marek Poraziński - wiceprezes Polskiego Związku Hodowli Gołębi Rasowych