Drukuj

podczas X Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Wystawy Drobnego Inwentarza

 

 

 SKŁAD KOMISJI WYCENY TRZODY

 

Przewodniczący - Prof. dr hab. Wojciech Kapelański – Prorektor do spraw organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

Członkowie - Marek Mońko – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filia w Bydgoszczy

 

Dariusz Kowalewski – Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o w Łowiczu

 

Tomasz Kmuk – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS: filia w Bydgoszczy

 

Zofia Kozłowska – rolnik indywidualny, radna powiatu żnińskiego

 

 

 

SKŁAD KOMISJI WYCENY DROBNEGO INWENTARZA

 

dr hab. Paweł Bielański – kierownik katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych Instytutu Zootechniki w Balicach k. Krakowa

 

dr hab. Dorota Kowalska – kierownik fermy królików przy Instytucie Zootechniki w Balicach k. Krakowa

 

Janusz Wojciechowski – Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo

 

Marek Poraziński  - prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza