Drukuj


podczas XI Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Wystawy Drobnego Inwentarza - Żnin 2013
 
Skład komisji oceny trzody chlewnej 
Przewodniczący - prof. dr hab. Wojciech Kapelański – Prorektor do spraw organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Członkowie:
Marek Mońko - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filia w Bydgoszczy

 

Marta Adamowicz - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

Tomasz Kmuk - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filia w Bydgoszczy
 

Zofia Kozłowska - rolnik indywidualny z powiatu żnińskiego
 

 

Skład komisji oceny bydła mlecznego
Roman Januszewski - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 

 

Skład komisji wyceny drobnego inwentarza
Lilianna Beszczyńska - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

 

Agnieszka Brzezińska - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

 

Janusz Wojciechowski - Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo

 

Marek Poraziński - prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza