Drukuj


podczas XII Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Wystawy Drobnego Inwentarza - Żnin 2014

 

Skład komisji wyceny trzody chlewnej:

przewodniczący - prof. dr hab. Wojciech Kapelański – Prorektor do spraw organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

członkowie:
mgr inż. Marek Mońko – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filia w Bydgoszczy
mgr inż. Marta Adamowicz – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
mgr inż. Tomasz Kmuk – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS" filia w Bydgoszczy
inż. Zofia Kozłowska – rolnik indywidualny z powiatu żnińskiego

 

 

Skład komisji wyceny drobnego inwentarza:


Lilianna Beszczyńska - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Agnieszka Brzezińska - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Janusz Wojciechowski - Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo

Marek Poraziński - prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza