Drukuj

   

   1. Podstawą uczestnictwa w targach jest przesłanie zgłoszenia do 10 sierpnia 2015 r. i dokonanie wpłaty pełnej wysokości kosztów uczestnictwa do 15 sierpnia.
   2. Targi odbywają się nad Jeziorem Czaplem w Żninie 22 sierpnia (sobota) od godz. 11:00 do godz. 18:00 i 23 sierpnia (niedziela) od godz. 9:00 do godz. 17:15.
   3. Wystawcy przygotowują swoją powierzchnię targową 21 sierpnia od godz. 7:00 do 19:00, 22 sierpnia od 6:00 do 10:00.
   4. Organizator zapewnia w czasie trwania targów bezpłatną pomoc przy rozładunku i załadunku tj. wózek widłowy, dźwig itp.
   5. W ramach wpisowego organizator zapewnia ochronę terenu targów i stoiska poza godzinami trwania targów: między 19:00 w piątek a 9:00 rano w sobotę, między 19:00 w sobotę a 9:00 rano w niedzielę oraz między 17:00 w niedzielę a 9:00 rano w poniedziałek. Tę ochronę sprawuje wynajęta przez organizatora agencja ochrony. Ochrona w innym terminie może być zamówiona przez wystawcę, ale musi być indywidualnie przez niego opłacona. Za nadzór i ochronę stoiska podczas wystawy odpowiedzialny jest wystawca.
   6. Organizator zapewnia na wyznaczonym terenie zadaszone stanowiska dla zwierząt oraz wodę z beczkowozu. Dla bydła oprócz tego zapewnione będą przegrody, a dla trzody chlewnej - kojce.
   7. Organizator zapewnia nagłośnienie targów. Ewentualne własne nagłośnienie uczestników nie powinno wykraczać dźwiękiem poza okolice stoiska i nie może emitować muzyki.
   8. Odwołanie uczestnictwa:
   a) w przypadku odwołania przed 10 sierpnia uczestnictwa na piśmie, organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę;
   b) przy pisemnym odwołaniu uczestnictwa po 10 sierpnia a przed 15 sierpnia, godz. 12:00 organizator zwraca 50% wpłaty;
   c) odwołanie uczestnictwa po godz. 12:00 15 sierpnia powoduje przepadek wpłaconej kwoty.
   9. W przypadku odwołania targów organizatorzy zobowiązują się do zwrotu całej kwoty wpłaconej przez wystawcę.
   10. Wpłatę pełnej wysokości kosztów uczestnictwa należy dokonywać na konto:

Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan,
BS "Pałuki" Żnin, 27 8181 0000 0008 4576 2000 0001.