Drukuj

 

Skład komisji wyceny trzody chlewnej:

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. Wojciech Kapelański – Prorektor do spraw organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

                                         

Członkowie

dr inż. Dariusz Kowalewski - główny specjalista ds. hodowli trzody chlewnej Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o w Bydgoszczy

 

mgr inż. Marta Adamowicz – kierownik działu Systemów Produkcji Rolnej i Standardów Jakościowych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

mgr inż. Tomasz Kmuk – pracownik Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS: filia w Bydgoszczy

 

inż. Zofia Kozłowska – rolnik indywidualny z powiatu żnińskiego

 

 

Skład komisji oceny bydła:

 

Sędzia główny

Krystian Korytkowski - główny specjalista ds. hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka województwa kujawsko-pomorskiego

 

Asystent

Stefan Owczarzak -  inspektor nadzoru Regionu Oceny Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,

 

Janusz Nalewalski - kierownik biura w Regionie Oceny Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

 

 

Skład komisji wyceny drobnego inwentarza:

 

Przewodniczący

Janusz Wojciechowski, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo

 

Członkowie
Anna Mońko, Ośrodek Doradztwa Rolniczego MinikowoLilianna Beszczyńska, Krajowe Centrum Hodowli ZwierzątAgnieszka Brzezińska, Krajowe Centrum Hodowli ZwierzątMarek Poraziński, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza