Drukuj

Regulamin uczestnictwa w XXIII Pałuckich Targach Rolnych

1. Podstawą uczestnictwa w targach jest przesłanie zgłoszenia do 10 sierpnia 2019 r. i dokonanie wpłaty pełnej wysokości kosztów uczestnictwa do 16 sierpnia.
2. Targi odbywają się na terenach inwestycyjnych grupy Arche w Żninie (plac dawnej Cukrowni) 24 sierpnia (sobota) od godz. 10:30 do godz. 18:00 i 25 sierpnia (niedziela) od godz. 9:00 do godz. 17:15.
3. Wystawcy przygotowują swoją powierzchnię targową 23 sierpnia od godz. 7:00 do 19:00, 24 sierpnia od 6:00 do 10:00.
4. Organizator zapewnia w czasie trwania targów bezpłatną pomoc przy rozładunku i załadunku tj. wózek widłowy, dźwig itp.
5. W ramach wpisowego organizator zapewnia ochronę terenu targów i stoiska poza godzinami trwania targów: między 19:00 w piątek a 9:00 rano w sobotę, między 19:00 w sobotę a 9:00 rano w niedzielę oraz między 17:00 w niedzielę a 9:00 rano w poniedziałek. Tę ochronę sprawuje wynajęta przez organizatora agencja ochrony. Ochrona w innym terminie może być zamówiona przez wystawcę, ale musi być indywidualnie przez niego opłacona. Za nadzór i ochronę stoiska podczas wystawy odpowiedzialny jest wystawca. Listę rzeczy zostawianych na targach należy złożyć pracownikom ochrony na specjalnym blankiecie.
6. Organizator zapewnia na wyznaczonym terenie zadaszone stanowiska dla zwierząt oraz wodę z beczkowozu.
7. Organizator zapewnia nagłośnienie targów. Ewentualne własne nagłośnienie uczestników nie powinno wykraczać dźwiękiem poza okolice stoiska i nie może emitować muzyki.
8. Odwołanie uczestnictwa:
a) w przypadku odwołania przed 10 sierpnia uczestnictwa na piśmie, organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę;
b) przy pisemnym odwołaniu uczestnictwa po 10 sierpnia a przed 16 sierpnia, godz. 12:00 organizator zwraca 50% wpłaty;
c) odwołanie uczestnictwa po godz. 12:00 16 sierpnia powoduje przepadek wpłaconej kwoty.
9. W przypadku odwołania targów organizatorzy zobowiązują się do zwrotu całej kwoty wpłaconej przez wystawcę.
10. Wpłatę pełnej wysokości kosztów uczestnictwa należy dokonywać na konto: Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, BS „Pałuki” Żnin, 27 8181 0000 0008 4576 2000 0001.