§ 1

   1. Na II Ogólnopolskiej Wystawie Trzody Chlewnej w Żninie są prezentowane i oceniane zwierzęta hodowli krajowej, wpisane do ksiąg lub rejestrów w przypadku knurków i pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg w przypadku loszek:
   a) młode knurki ras czystych: wbp, pbz, duroc, pietrain;
   b) młode knurki mieszańce pochodzące z krzyżowania ras: duroc, hampshire, pietrain;
   c) młode loszki ras czystych: wbp i pbz oraz ich mieszańce.
   2. Ocenie podlega tylko taka liczba zwierząt jaka została zgłoszona przez filie POLSUS i zaakceptowana przez biuro POLSUS.

 

§ 2

   Wymagania hodowlane dla ocenianych zwierząt są następujące:
   1. Co najmniej 14 prawidłowo wykształconych i symetrycznie rozmieszczonych sutków dla knurków i loszek ras wbp i pbz oraz loszek mieszańców i co najmniej 12 sutków dla knurków pozostałych ras i knurków mieszańców.
   2. Co najmniej dobra ocena pokroju.
   3. Indeks BLUP ZWH na poziomie powyżej 9,99 pkt - dla knurków i loszek czystorasowych.
   4. Indeks oceny przyżyciowej na poziomie minimum:
   a) dla knurków mieszańców - 112 pkt;
   b) dla loszek mieszańców - 108 pkt.
   5. Wiek:
   a) loszki nie starsze niż urodzone 1.02.2009 r,
   b) knurki nie starsze niż urodzone 1.01.2009 r.
   6. Knurki i loszki ras matecznych są wolne od genu wrażliwości na stres.
   7. Na Wystawę zwierzęta dostarczane są ze świadectwem wpisu do księgi lub rejestru w przypadku knurków lub z zaświadczeniem hodowlanym, w przypadku loszek.

 

§ 3

   1. Ocena zwierząt dokonywana jest na ringu i obejmuje: pokrój, pielęgnację i przygotowanie zwierząt do Wystawy.
   2. Ocenę pokroju wystawianych świń przeprowadza się w skali od 1 do 6 pkt w wartościach co 0,5 pkt.
   3. Wynik oceny pokroju stanowi średnia z ocen sędziów wyliczona z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku.
   4. Za złe przygotowanie zwierząt do Wystawy każdy z sędziów ma prawo zmniejszyć punktację o 0,5 punktu.
   5. Zwierzęta uważa się za zdyskwalifikowane w przypadku, gdy dwóch sędziów przyzna 1 punkt za ocenę pokroju.
   6. Komisja ma prawo odstąpić od oceny w przypadku nieczytelnego oznakowania lub choroby zwierzęcia.
7. Wyniki oceny Komisji wpisane są do protokołu oceny.


§ 4

   1. Katalog wystawianej trzody chlewnej powinien zawierać:
   a) regulamin oceny trzody chlewnej,
   b) skład Komisji Oceny Zwierząt,
   c) spis wystawców,
   d) indywidualne karty katalogowe wystawianych zwierząt, opracowane na podstawie dokumentacji hodowlanej.
   2. Za wiarygodność informacji zawartych w katalogu odpowiedzialne są filie POLSUS, z terenu których pochodzą wystawiane zwierzęta.

 

§ 5

   Nagrody przyznane będą w następujących kategoriach:
   1. W obrębie każdej kategorii zwierząt o liczebności co najmniej 3 szt. dokonuje się wyboru czempiona i wiceczempiona.
   2. W przypadku uzyskania przez zwierzęta równej liczby punktów za pokrój o wyborze czempionatu w danej rasie decyduje Komisja.
   3. Za knurka i loszkę o najwyższej wartości BLUP ZWH hodowcy otrzymują puchar ufundowany przez Prezesa Z.G. POLSUS.
   4. Ponadto wszyscy wystawcy otrzymują dyplomy za udział w Wystawie.

 

§ 6

   1. Po zakończeniu oceny zwierząt Komisja sporządza protokół, w którym ustala lokaty wszystkich ocenionych młodych knurków i loszek.
   2. W ogólnych wynikach oceny podanych przez Komisję podaje się liczbę ocenionych zwierząt z uwzględnieniem płci i ras oraz liczbę wystawców. Podaje się również liczbę ocenionych młodych knurków i loszek, którym przyznano nagrody, czempionaty i wiceczempionaty.
   3. Protokół oceny trzody chlewnej powinien być sporządzony i podpisany przez wszystkich sędziów.
   4. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na II Ogólnopolskiej Wystawie Trzody Chlewnej Żnin 2009.

 

w imieniu organizatorów
Dominik Księski
Żnin, 20 lipca 2009

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry