Drukuj

Włodzimierz Wysocki, Jurij Kukin, Jurij Wizbor

 
Pojedziemy
  W stronę gór
Żnin 2004   Żnin 1990
Nakład: 1200 egz   Nakład: 100 egz.
Szerzej o płycie.   Nakład wyczerpany
Kup w sklepie.    
Napisali o płycie.