Wicemarszałek Dariusz Kurzawa już dzisiaj przygotowuje piasek pod budowę oczekiwanej od kilku lat obwodnicy Strzelna. Gdy ona nie wypali, piasek przyda się pod budowę małej obwodnicy. 

          fot. Paweł Lachowicz

Strzelno, obwodnica, mała obwodnica, pomysł, zarząd województwa
Jak nie obwodnica, to bajpasy
    Jak nie wypali pomysł budowy obwodnicy, to zarząd województwa zajmie się pomysłem burmistrza Matczaka - stworzenia tzw. małej obwodnicy.

     RZĄD NIE BĘDZIE BUDOWAŁ
     Tydzień temu w artykule Do 2020 r. obwodnica Strzelna nie będzie budowana pisaliśmy, że budowy obwodnicy Strzelna nie ma wpisanej w przyjętym przez Radę Ministrów Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Małe są szanse, by droga ta znalazła się w przygotowywanym programie inwestycji drogowych na lata 2014-2020. Budowany będzie za to dalszy odcinek drogi ekspresowej S5 na trasie: Gniezno - Żnin - Bydgoszcz.
     - Priorytetem rządu jest budowa spójnej sieci dróg ekspresowych i autostrad - informował sekretarz stanu w ministerstwie transportu Zbigniew Rynasiewicz.
    Przypomnijmy, że sprawę obwodnicy Strzelna poruszył na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie 30 października, radny powiatowy Przemysław Zowczak. Mówił poirytowany, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Roku 2020 - Plan Modernizacji 2020+. - Szok przeżyłem, bo jest tam wpisanych wiele obwodnic, jest wpisana droga krajowa nr 15, nie ma jednak wpisanej obwodnicy Strzelna. Panie burmistrzu, dlaczego? Pan powinien dbać o to razem z panem wicemarszałkiem [Dariusz Kurzawa - przyp. mal]. Wiem, że wpisanie w ten dokument nie przesądza o tym, że ta obwodnica powstanie. Ale brak wpisania do tego dokumentu obwodnicy Strzelna, obawiam się, że może przekreślać na wiele lat nasze szanse na pobudowanie obwodnicy - mówił radny Zowczak.
     Burmistrz Ewaryst Matczak twierdził, że na wszystkich spotkaniach, w których uczestniczył, jeśli chodzi o strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, poruszał sprawę obwodnicy Strzelna. Sugerował radnemu Zowczakowi, by ten sięgnął do protokołów ze spotkań, które się odbywały.
     - Obwodnica nie jest przyjęta w tym programie na najbliższe 7 lat i wiem o tym. Ale proszę mieć to pytanie do radnych Sejmiku. Widocznie nie mamy takiego silnego poparcia w Sejmiku, że to nie przeszło - mówił burmistrz Matczak.
     OBWODNICA W ZAŁĄCZNIKU
     Już w czwartek rano, gdy Pałuki były w sklepach, do reportera zadzwonił wicemarszałek Dariusz Kurzawa, który odniósł się do, jak mówił, zarzutów, że w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 nie pojawiły się plany odnośnie obwodnicy Strzelna. Zaznaczał, że chodzi o to, że dodatkiem do Strategii jest wiele załączników, w tym tzw. Plan Spójności Komunikacyjnej i w tym planie na jego wniosek i burmistrza Strzelna będzie wpisana obwodnica Strzelna w ciągu drogi nr 15.
     - My w tej chwili nad tym dokumentem uzupełniającym strategię pracujemy. W tej chwili poprosiłem mój departament, by przygotował mi stosowne informacje, bo ja sobie nie pozwolę, żeby mi tutaj radny Zowczak głupoty opowiadał. Ja jestem z tego regionu i jakoś potrafię - mam przynajmniej nadzieję - o niego zadbać - mówił Dariusz Kurzawa.
     Poinformował także, że powołany przez marszałka województwa Piotra Całbeckiego zespół ds. Planu Komunikacji Drogowej, w którego skład wchodzą pracownicy Departamentu Planowania Regionalnego, Wydziału Planowania i Informacji Przestrzennej oraz Departamentu Infrastruktury Drogowej, jest w trakcie opracowywania planu, mającego wskazać powiązania układu drogowego w zakresie połączeń ośrodków gminnych, miejskich oraz województwa z układem sieci TENT, czyli programu pomocowego Unii Europejskiej funkcjonującego jako odrębna linia budżetowa w budżecie UE. Program ten ukierunkowany jest na wspieranie m.in. rozwoju transeuropejskich sieci transportowych oraz Autostradą Al, tj. włączenie regionalnej infrastruktury transportowej obsługującej miasta i ośrodki lokalne do sieci TENT oraz zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów peryferyjnych do regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, w tym budowa i modernizacja dróg lokalnych.
     Założenia tego planu przedstawiają powiązania dróg krajowych z drogami wojewódzkimi, drogami powiatowymi i drogami gminnymi do Autostrady Al i planowanej drogi szybkiego ruchu S5.
     - Wobec powyższego informuję, że „Plan Komunikacji Drogowej” będzie szczegółowym załącznikiem do zatwierdzonej w dniu 21 października 2013 r. „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, która wytycza jedynie kierunki rozwoju - powiedział wicemarszałek Kurzawa.
     Dodał także, iż na aktualnym etapie prowadzonych prac zespół ds. Planu komunikacji drogowej miał stwierdzić konieczność budowy obwodnicy drogowej miasta Strzelno w ciągu drogi krajowej nr 15, 25 i 62 zgodnie z przesłanymi materiałami przez gminę Strzelno.
     - Jeżeli nasz projekt nie spotka się z przyjęciem i zainteresowaniem ze strony rządowej, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpatrzy proponowany przez pana burmistrza projekt tzw. „małej obwodnicy Strzelna” zaprezentowany nam podczas spotkania 8 października, i w którym udział, oprócz mnie, wzięli dyrektor Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Mirosław Jagodziński, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik. Strategia to są założenia, które my byśmy chcieli, aby były realizowane przez rząd RP. Wiadomo, że obwodnica Strzelna nie jest inwestycją Urzędu Marszałkowskiego, naszego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale było spotkanie w Urzędzie Miejskim, omawiane było stworzenie tzw. bajpasu, czyli obejścia od strony zachodniej Strzelna, który przez kilka lat będzie mógł funkcjonować i odciążymy w ten sposób częściowo ruch z centrum Strzelna - dodał Dariusz Kurzawa.
     Pismo wyjaśniające w tej sprawie, jak mówił wicemarszałek, przesłane zostanie do burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka.
     MAŁA OBWODNICA
     We wtorek 12 listopada rozmawialiśmy z burmistrzem Matczakiem, który stwierdził, że wicemarszałek kontaktował się z nim w tej sprawie, jednak oficjalne pismo do strzeleńskiego ratusza jeszcze nie dotarło. Nas interesowała wspomniana przez wicemarszałka Kurzawę mała obwodnica Strzelna, której projekt miał zaprezentować burmistrz Matczak.
     - Najważniejszym naszym celem jest budowa obwodnicy Strzelna tej dużej, o którą zabiegamy od kilku lat. Gdyby jednak to się nie udało, to chcielibyśmy połączyć drogę krajową nr 15 i drogę wojewódzką nr 255 naszymi drogami gminnymi. Tam w tej chwili znajdują się drogi gruntowe i my chcielibyśmy przebudować je na drogi porządne o twardej nawierzchni - powiedział nam burmistrz Matczak.
     Wjazd na małą obwodnicę Strzelna odbywałby się lewoskrętem na wysokości wiatraka w Jeziorkach w kierunku Bławat. Drogą tą samochody dojeżdżałyby do Bławat, następnie drogą wojewódzką dojeżdżałyby do Placu Świętokrzyskiego i dalej ul. Morawskiego do skrzyżowania drogi krajowej nr 15 w kierunku Inowrocławia z drogą krajową nr 62 w kierunku Kruszwicy. Zdaniem burmistrza, centrum miasta zostałoby odciążone, bo samochody jadące w kierunku Inowrocławia czy Kruszwicy kierowałyby się na małą obwodnicę.
     - Wtedy wyłączylibyśmy z ruchu samochodów ciężarowych ul. św. Ducha, Inowrocławską i Michelsona - dodał burmistrz.
     Spytaliśmy burmistrza, czy nie obawia się, że jak gmina zrealizuje plany i pobuduje małą obwodnicę, będzie ryzyko, że duża obwodnica nie zostanie w ogóle wybudowana. Burmistrz odpowiedział, że ryzyko takie istnieje.
     - Nasz projekt to jest ostateczność. My chcemy, żeby była budowana duża obwodnica. Jak był u nas dyrektor GDDKiA, to mówił, że będzie kładł nacisk na poprawę przelotowości dróg i jak dodał w naszym przypadku to nie są aż tak duże pieniądze, jak na obwodnicę Inowrocławia. Tak, że zobaczymy - usłyszeliśmy.
     W przypadku budowy małej obwodnicy Strzelna, jak powiedział burmistrz Matczak, środki pochodzić będą z budżetu gminy Strzelno, Urzędu Marszałkowskiego i GDDKiA.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1135 (46/2013)

 

 

Z listów

     Ciemno widzę małą obwodnicę

     Pan
     Dariusz Kurzawa
     wicemarszałek
     Województwa
     Kujawsko-Pomorskiego
     W nawiązaniu do Pańskiej wypowiedzi zamieszczonej w nr. 46 tygodnika Pałuki i Ziemia Mogileńska (z dnia 14.11.2013) pragnę Pana poinformować, że nie przekonał mnie Pan, iż wpisanie obwodnic Inowrocławia, Brodnicy oraz Kowalewa Pomorskiego do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, jest bez żadnego znaczenia. Wpisanie obwodnicy Strzelna, jedynie do Kujawsko-Pomorskiego Planu Komunikacji Drogowej, jest więc wyłącznie próbą naprawienia popełnionego wcześniej błędu. Brak odpowiedniego zapisu w samej Strategii, może zostać potraktowany przez decydentów w Warszawie jako powód (pretekst) do pominięcia tego przedsięwzięcia w ich planach inwestycyjnych.
     Zdaje Pan sobie doskonale sprawę, że pomysł budowy tzw. „małej obwodnicy Strzelna” jako drogi gminnej, nie jest pomysłem nowym. Z wiadomych powodów mamy jednak istniejącą (gminną) obwodnicę Mogilna i jedynie planowaną przez burmistrza Matczaka (również gminną) obwodnicę Strzelna. Wskazywanie tzw. „małej obwodnicy Strzelna” jako rozwiązania awaryjnego w przypadku odstąpienia GDDKiA od budowy obwodnicy Strzelna, jest zabiegiem wyłącznie wizerunkowym. Wszystkie ewentualne decyzje dotyczące realizacji „małej obwodnicy Strzelna”, mogą mieć przecież miejsce dopiero po nadchodzących wyborach samorządowych.
     Pan Ewaryst Matczak kończy właśnie swoją trzecią kadencję na stanowisku burmistrza Strzelna i miał już dosyć czasu na realizację tego pomysłu. Zamiast obwodnicy Strzelna, mamy jednak zepsute lampy. Ciemno widzę budowę obwodnicy Strzelna przez obecnego włodarza gminy.

Przemysław Zowczak
radny Rady Powiatu
w Mogilnie
Zofijówka, 19 listopada 2013 r.
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1136 (47/2013)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry