Grafik kreatywny potrzebny

Burmistrzowie, wójtowie gmin, powiat mogileński, SPZOZ, Rada Społeczna
Chcą zrezygnować z zasiadania w Radzie Społecznej SPZOZ
    Leszek Duszyński, Zbysław Woźniakowski i Ewaryst Matczak chcą wystąpić z Rady Społecznej SPZOZ Mogilno. Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski przyłączy się i złoży podpis, jeżeli zrobią to także radny powiatowy Krzysztof Mleczko z PSL-u i radny powiatowy Andrzej Siwek z SLD.

     Ostatnie zawirowania wokół mogileńskiej służby zdrowia, plany starosty mogileńskiego Tomasza Barczaka i Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia majątku SPZOZ prywatnemu operatorowi, sprzeciw części lokalnych samorządowców co do tej koncepcji oraz brak odpowiedzi przez starostę na zadawane pytania związane z przyszłością służby zdrowia na terenie naszego powiatu spowodowały, że część członków Rady Społecznej SPZOZ chce wystąpić z jej szeregów. Głównie chodzi tutaj o tzw. Apel czterech, czyli apel wójtów i burmistrzów do starosty Barczaka, wystosowany przez wójtów i burmistrzów gmin powiatu mogileńskiego (patrz ramka). Do dziś starosta Barczak nie udzielił im żadnej odpowiedzi na apel.
     Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sprawa omawiana była m.in. 10 marca podczas obrad zespołu do spraw utrzymania status quo szpitala w Strzelnie działającego przy burmistrzu Ewaryście Matczaku.
     W zebraniu, które rozpoczęło się o 15:00, oprócz części członków zespołu uczestniczyli też wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski i wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski. W obradach nie uczestniczył burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, a jego nieobecność spowodowana była chorobą. Jednak telefonicznie potwierdził, że podtrzymuje chęć rezygnacji z zasiadania w Społecznej Radzie SPZOZ. Potwierdził to także w rozmowie z reporterem Pałuk.
     Podczas spotkania rozmawiano też o tym, by z zasiadania w Społecznej Radzie SPZOZ zrezygnowali także radni powiatowi Krzysztof Mleczko i Andrzej Siwek. Wójt Marcin Barczykowski miał stwierdzić, że jeśli
     6 osób zrezygnuje, czyli burmistrzowie Strzelna, Mogilna, wójt Jezior Wielkich oraz obaj radni, to on również złoży rezygnację. Miał stwierdzić, że jeśli zrezygnuje 6 osób, to będzie to miało sens, w przeciwnym wypadku nie.
     Powodem rezygnacji członków rady miał być fakt, że starosta Barczak przy podejmowaniu decyzji związanych z mogileńską służbą zdrowia nie opiniuje ich w Radzie Społecznej. Ponadto osoby te mają nie zgadzać się z pomysłem starosty Barczaka, by majątek SPZOZ wydzierżawić prywatnemu operatorowi.
     Na dzień dzisiejszy przygotowywane są dokumenty o rezygnacji, które mają trafić do przewodniczącego Społecznej Rady SPZOZ, starosty Tomasza Barczaka.
     Przypomnijmy, że w obecnej kadencji Społeczna Rada SPZOZ liczy 10 osób: przewodniczący, starosta Tomasz Barczak z PSL i członkowie - burmistrz Mogilna Leszek Duszyński z PO, burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak z PSL, wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski (popierany przez PO), wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski (popierany przez PPP), przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki z PSL, szef komisji oświaty Rady Powiatu Krzysztof Mleczko z PSL, członek Zarządu Powiatu Wiesław Gałązka z PSL, radny powiatowy Andrzej Siwek z SLD i wskazany przez wojewodę Michał Jasiński.
     Wcześniej, czyli do września 2011 roku, Rada Społeczna SPZOZ liczyła 15 osób. Jednak radni powiatowi na sesji 29 września 2011 wprowadzili zmianę do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie i zdecydowali o zmniejszeniu liczby członków na nową 4-letnią kadencję do 10. Uzasadniano to tym, że mniejszy skład będzie bardziej mobilny, a prace rady będą przebiegały bardziej sprawnie. Wcześniej były duże problemy z zebraniem quorum. Przypomnijmy, że w Radzie Społecznej SPZOZ nie znalazło się ani jedno miejsce dla radnych powiatowych z PO. Uchwała w tej sprawie została podjęta 27 października 2011 r.

 

Apel czterech z 7 lutego
W związku z zagrożeniem utraty przez Mogilno statusu miasta powiatowego i rozpadu powiatu mogileńskiego, a tym samym utraty wielu miejsc pracy w instytucjach powiatowych oraz w związku z koniecznością podpisania porozumień przez wszystkie gminy ze Starostwem Powiatowym w celu możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 2014-2020 r.
My burmistrzowie i wójtowie powiatu mogileńskiego
Apelujemy do pana starosty Tomasza Barczaka o:
1. Zawieszenie działań pana starosty w sprawie proponowanych zmian w służbie zdrowia przez Zarząd Powiatu do czasu przedstawienia pełnej analizy możliwości funkcjonowania służby zdrowia w powiecie mogileńskim.
2. Powołanie pełnomocnika starosty do przygotowania projektu zmian w służbie zdrowia, uzgodnionego ze wszystkimi samorządami w powiecie mogileńskim.
Pełnomocnik starosty powinien dokonać pełnej analizy w zakresie:
- funkcjonowania dzisiejszej służby zdrowia,
- możliwości lokalizacji rozbudowy, bądź budowy szpitala oraz zdolności finansowych potrzebnych do procesu inwestycyjnego,
- możliwości pozyskania kontraktów w ramach nowych standardów i ich opłacalności finansowej,
- określenie propozycji kierunku zmian w służbie zdrowia, uwzględniając potrzeby i oczekiwania wszystkich mieszkańców powiatu mogileńskiego.

 

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1152 (11/2014)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry