Łabiszyn, radni, wojewoda, rekomendacja, SPZOZ, kandydat
Radni nie godzą się na rekomendację wojewody
     Wybory do Rady Społecznej łabiszyńskiego SPZOZ nie powiodły się. Wszystko dlatego, że wojewoda kujawsko-pomorska wytypowała innego kandydata na swojego reprezentanta, niż zrobili to pozostali radni Rady Miejskiej w Łabiszynie.

     Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie miała zostać podjęta uchwała o powołaniu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie. Organem prowadzącym dla SPZOZ jest gmina Łabiszyn, a w związku z tym, że jest nowa kadencja władz, musi być także nowa kadencja reprezentacji tych władz. W poprzedniej kadencji w skład Rady Społecznej wchodził burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek, który jest z definicji przewodniczącym tej Rady. Ryszard Lisiewski był przedstawicielem wojewody w tej radzie, a spośród radnych do reprezentowania gminy zostali wytypowani Genowefa Lubiszewska, Paweł Kubiak i Agnieszka Kupis. W nowej kadencji skład Rady Społecznej miał pozostać bez zmian i jeszcze podczas posiedzeń komisji była o tym mowa. Na sesji okazało się jednak, że wojewoda nie rekomenduje Ryszarda Lisiewskiego, jak założono, a Edmunda Słomowicza, który od listopada zasiada w szeregach Rady Miejskiej po raz pierwszy.
     Burmistrz mówił podczas sesji, że Rada Społeczna składa się z trzech przedstawicielstw: organu wykonawczego gminy, czyli burmistrza, organu wojewody i przedstawicieli Rady Miejskiej. Informował, że od kilku lat przedstawicielem wojewody był Ryszard Lisiewski, więc w tym roku ponownie wojewodzie została zgłoszona jego kandydatura.
     - Natomiast wpłynęło do nas pismo od pani wojewody, że jednak nie zaakceptowała naszego stanowiska - mówił burmistrz.
     - W moim egzemplarzu projektu uchwały jest, że przedstawicielem wojewody jest pan Ryszard Lisiewski - mówił radny Wiesław Kubkowski. -  Z takim nastawieniem przychodzę dziś na sesję na głosowanie. Wobec zmiany w ostatniej chwili stanowiska wojewody, chciałbym wnieść, aby nie podejmować tej uchwały całościowo, tylko przeprowadzić głosowanie nad każdym z kandydatów.
     Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek poinformował, że wojewoda nie zmieniła stanowiska w ostatniej chwili, a sytuacja wyglądała tak, że gmina wystąpiła do wojewody z propozycją rekomendowania kandydatury Ryszarda Lisiewskiego z dość sporym wyprzedzeniem, licząc na to, że podobnie jak w latach ubiegłych, poprze ona oczekiwania gminy. Odpowiedzi ze strony wojewody nie było i dopiero po telefonie ze strony gminy, wojewoda wystosowała fax z informacją o rekomendowaniu Edmunda Słomowicza.
     - Jeszcze wczoraj na komisjach ja miałem wiedzę, że przedstawicielem wojewody jest pan Ryszard Lisiewski - mówił Wiesław Kubkowski.
     - Według mnie wypadałoby poinformować o pewnych zmianach - stwierdziła przewodnicząca Teresa Paliwoda.
     Burmistrz Łabiszyna wyjaśniał, że kiedy podczas obrad komisji rekomendował uchwałę, pytał radnych czy są jakieś inne informacje w tym temacie. Uznał, że skoro wojewoda podjęła decyzję o rekomendowaniu Edmunda Słomowicza wcześniej, to musiał on na to wyrazić zgodę i powinien przekazać na komisji informację o tym. Radny Edmund Słomowicz przyznał, że wyraził zgodę na reprezentowanie wojewody. - Tutaj, panie radny, trzeba było powiedzieć: to mnie rekomendują, a wówczas nie byłoby problemu - stwierdził Jacek Idzi Kaczmarek.
     Radni głosowali osobno na każdego z kandydatów. Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek otrzymał jednogłośne poparcie. Na Pawła Kubiaka zagłosowało 13 radnych, on sam wstrzymał się od głosu. Na Agnieszkę Kupis głosowało 13 radnych, ona sama wstrzymała się od głosu. Na Elżbietę Lubiszewską głosowało 13 radnych, ona sama wstrzymała się od głosu. Edmund Słomowicz uzyskał jeden głos poparcia i to właśnie on zagłosował za swoją kandydaturą. 12 radnych było przeciwnych, a radny Ryszard Lisiewski wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu burmistrz poinformował, że przewodnicząca Rady Miejskiej wystąpi do wojewody z zapytaniem o nową kandydaturę, wobec tego, że pierwotna nie została zaakceptowana przez radnych.
     - My musimy sobie wzajemnie ufać i informować. Przykro mi, panie Edmundzie, ale gdyby wczoraj pan powiedział, że jest pan rekomendowany, to nie byłoby tej sytuacji, a tak podważa się w ogóle autorytet Rady - stwierdziła przewodnicząca Teresa Paliwoda, na co Edmund Słomowicz odpowiedział, że myślał, iż do łabiszyńskiego Urzędu wpłynie pismo z Urzędu Wojewódzkiego i nie wiedział, że sam ma się w tej sprawie do radnych zgłosić.

Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1204 (9/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry