Według trzemeszeńskich samorządowców, nazwa tej ulicy nawiązuje do wybuchu powstania styczniowego, w którym swoją rolę odegrało także Trzemeszno.

    POŻEGNANIE Z PRL-EM
     Nie wiadomo jeszcze, czy zmiana nazwy ulicy w Trzemesznie z XX-lecia PRL na Parkową była ostatnią, jaką trzeba było dokonać w związku z obowiązującą ustawą dekomunizacyjną. Nakłada ona na samorządy konieczność zmiany nazw związanych z ustrojem komunistycznym.
     Do 2 września samorządy mogły samodzielnie dokonywać zmian w nazwach. W przypadku, gdy samorząd nazwy nie zmienił, ten obowiązek przejdzie na wojewodów, którzy do 2 grudnia będą wydawać zarządzenia zastępcze. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał zespół, który zweryfikował wszystkie nazwy ulic w Wielkopolsce.
     W celu weryfikacji do Urzędu Miejskiego w Trzemesznie zwrócono się o przesłanie uchwał dotyczących nadania nazw dla dwóch ulic: 22 Stycznia i al. Kazimierza Jarosława Szymańskiego. Jak powiedział wiceburmistrz Dariusz Jankowski, uchwały o nadaniu nazwy ulicy 22 Stycznia nie odnaleziono. Znaleziono jedynie i przesłano do Urzędu Wojewódzkiego uchwałę precyzującą nazwy kilku ulic, w tym także al. Szymańskiego.
     UPAMIĘTNIA POWSTANIE?
     Trzemeszeński samorząd chce jednak uniknąć konieczności zmiany nazwy ul. 22 Stycznia, na której mieszka ponad pół tysiąca osób. W tym celu na najbliższą sesję przygotowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy 22 Stycznia w Trzemesznie. Nazwę tę ustala się jako upamiętnienie wybuchu powstania styczniowego w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863 roku oraz podkreślenie roli, jaką Trzemeszno odegrało w tym zrywie niepodległościowym.
     Jak napisano w projekcie uchwały: Wymarsz gimnazjalistów trzemeszeńskich do powstania styczniowego z 28 lutego 1863 roku, nazywany dumnie „Wyprawą trzemeszeńską”, to jedna z piękniejszych i najbardziej szczytnych kart w dziejach Trzemeszna - miasta nazwanego przez władze pruskie, także z tej racji „Niespokojnym miastem powstańców”.
     DECYZJA RADNYCH I WOJEWODY
     W uzasadnieniu napisano również, iż wobec braku uchwały o nadaniu nazwy ulicy 22 Stycznia nie można wprost ustalić treści i motywów uzasadnienia, które znajdowały się u podstaw nadania nazwy ulicy. Poinformowano także, iż jest też bezspornym, że ulica 22 Stycznia była dość jednoznacznie kojarzona, zwłaszcza w ostatnich latach, z wybuchem powstania styczniowego i udziałem trzemesznian w tym zrywie niepodległościowym. Nadmienia się również, że jednym z dyktatorów powstania był Marian Langiewicz, uczeń Gimnazjum w Trzemesznie.
     14 września Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Trzemesznie na swoim posiedzeniu zajął stanowisko, w którym proponuje i rekomenduje pozostawienie nazwy ulicy 22 Stycznia z jednoczesnym wskazaniem, że jest to data upamiętniająca wybuch powstania styczniowego 22 stycznia 1863 r.
     Uchwała w tej sprawie będzie podejmowana na sesji Rady Miejskiej 27 września. W razie jej przyjęcia nie wiadomo, jak ustosunkuje się do niej wojewoda wielkopolski.

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1336 (38/2017)

 

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry