Rada Miejska w Szubinie wyraziła zgodę na to, by gmina wyemitowała obligacje na 20 mln zł. Obligacje będą emitowane przez trzy kolejne lata.

 Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny "Aesco Group" fot. Remigiusz Konieczka
Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny "Aesco Group" fot. Remigiusz Konieczka

     O szczegółach związanych z emisją obligacji mówił na sesji Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny firmy Aesco Group z Warszawy, która od strony technicznej wesprze szubiński samorząd w kwestii emisji obligacji.

     W 2014 r. zmieniła się ustawa, która mówi o tym, jak samorządy mogą się zadłużać. Zmieniły się też limity zadłużania się samorządów. Do 2014 r. były dwa wskaźniki które mówiły o tym, że samorząd nie może mieć długu większego niż 60% swego dochodu oraz rocznie na spłaty swoich długów nie może przeznaczyć więcej niż 15% swego dochodu. Od 2014 roku wskaźniki te przestały funkcjonować. 

     - Nowy wskaźnik mówi, że nie ma górnej granicy zadłużania się samorządów. Są samorządy, które mają nawet 80% długu względem swojego budżetu i bardzo dobrze sobie radzą - mówił Kamil Wawrzyński. - Jedynym parametrem, który mówi o zdolności kredytowej, ograniczającym możliwości zadłużania się samorządów jest pewien wskaźnik. Samorząd w roku bieżącym nie może wydać więcej na obsługę swoich rat niż średnia arytmetyczna nadwyżek bieżących trzy lata wstecz. Wyjaśnię, że nadwyżki to różnica między dochodami bieżącymi. Patrzymy sobie, jakie nadwyżki bieżące samorząd miał w trzech ostatnich latach, czyli 2015, 2016, 2017. Wyliczamy średnią arytmetyczną z tych wartości w stosunku do waszego budżetu i w wychodzi nam, że w roku bieżącym nie możemy wydać więcej niż ta wartość. W przypadku gminy Szubin jest to na 2018 rok ponad 7 mln zł, z czego płacicie około 2 mln zł. Jesteście dużo poniżej połowy progu swoich maksymalnych możliwości

     Dyrektor regionalny firmy Aesco zwrócił uwagę na to, że nadwyżki na kolejne lata zostały zaplanowane konserwatywnie, czyli bezpiecznie, z niewielkim wzrostem. Jeżeli samorządowi uda się wypracować zaplanowane nadwyżki budżetowe, to na obsługę rat nie będzie można wydawać więcej nić 5-6 mln zł. 

     Inna zmiana po 2014 roku to wybór formy zadłużenia. Do tego czasu samorządy najczęściej korzystały z kredytu. Po wejściu w życie nowych wskaźników okazało się, że wiele samorządów jest odciętych od kredytowej formy zaciągania długu. Została im niewielka luka między ratami, jakie musieli płacić do banków z tytułu już zaciągniętych kredytów, a górnym pułapem możliwości zadłużenia. Przed 2014 rokiem nadwyżki bieżące były niskie, a to dawało niską średnia i tym samym słabe rokowania na kolejne lata co do możliwości zaciągania kolejnych kredytów. Banki zaczęły oferować produkt finansowy, który pozwoliłby samorządom na dalsze zaciąganie zobowiązań. Tym produktem są obligacje, które wcześniej emitowały duże samorządy, a od 2014 mogą z tej formy korzystać również małe. Firma Aesco współpracowała przy okazji emisji obligacji na sumę od 900.000 zł dla gminy Białowieża do 80 mln zł dla miasta Płock.

     - Dziś trzeba traktować obligacje jako zamiennik kredytu - wyjaśnił dyrektor. - Ten pieniądz pożycza się od banku i tylko bank może te pieniądze pożyczyć. Nikt inny, żaden Kowalski, żaden przedsiębiorca czy parabank. Państwo emitujecie obligacje, bank je kupuje, a po jakimś czasie ustalonym harmonogramem gmina od banku odkupi obligacje

     Różnica między kredytem a obligacjami polega m.in. na tym, że w przypadku obligacji gmina może sobie zapewnić finansowanie na trzy lata do przodu. W przypadku kredytu byłyby konieczne co roku trzy oddzielne uchwały, trzy oddzielne przetargi i trzy umowy z bankami. Kiedy zawierana jest jedna umowa z bankiem na wyższą kwotę, to gmina może uzyskać korzystniejsze warunki (np. niższa marża, która może wynieść nawet poniżej 1%). Poza tym na emisje obligacji ogłasza się konkurs, a nie przetarg. Ogłoszenie konkursu poprzedza podjęcie uchwały i uzyskanie pozytywnej opinii RIO. Po ogłoszeniu konkursu banki maja ok. 3 tygodnie na złożenie ofert. Warunki emisji obligacji można z bankiem negocjować, co w przypadku kredytu jest niemal niemożliwe. 

     Gmina będzie mogła wyemitować tyle obligacji na ile będzie miała zapotrzebowanie. Nie może przekroczyć tylko wymienionej w uchwale kwoty 20.485.000 zł. Przypomnijmy, że obligacje będą emitowane w 2018, 2019 i 2020 roku  odpowiednio w kwocie 10.685.000 zł,  6.300.000 zł, 3.500.000 zł. Odsetki będą płacone od kwoty fizycznie wykorzystanej. Oprocentowanie wynegocjowane w tym roku będzie obowiązywało do końca.

     Pierwsze spłaty, a w zasadzie wykupy obligacji od banku, mają zacząć się w 2027 r., kiedy kredyty zostaną już spłacone. Przez cały okres, czy to spłacając stare długi kredytowe, czy te nowe, spowodowane wykupem obligacji, poziom spłat wyniesie ok. 3 mln zł. Gmina zgodnie z przyjętym harmonogramem ma zakończyć wykup obligacji w 2035 r.

     Praca firmy Aesco zakończy się z chwila podpisania umowy gminy z bankiem. Za pomoc w procesie emisji obligacji firma skasuje 60.000 zł.

     Przewodnicząca komisji budżetu powiedziała, że jej członkowie jednogłośnie poparli projekt uchwały.  Również jednomyślni byli pozostali radni. 

Remigiusz Konieczka, 4 X 2018

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry