Praktycznie od 1 VIII 93 r.
   
    28 czerwca 1993 r. wojewoda bydgoski podpisał zarządzenie zdecydowanie zaostrzające ochronę jezior i rzek w parkach  krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu w granicach obecnego województwa bydgoskiego. Zarządzenie mówi o 22 obszarach chronionego krajobrazu, z której to liczby 4 są na terenie Pałuk: Nadnotecki, Jezior Żnińskich, Jezior Żędowskich, Jezior Rogowskich.


    Nowe przepisy zakazują:
    1. wznoszenia wszelkich domków i budowy dróg w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu,
    2. używania przez prywatnych właścicieli motorówek,
    3. dojeżdżania do brzegów samochodami i motocyklami (nie dotyczy jedynie posiadaczy terenów przyległych do jezior i rzek).
    Przepisy te wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym (stanie się to prawdopodobnie  za miesiąc) czyli praktycznie obowiązywać będą od około połowy sierpnia 1993 r.
    Warto przyjrzeć się bliżej tym obszarom.
    Obszar chronionego krajobrazu - Nadnotecki ciągnie się wzdłuż rzeki Noteci od Nakła po granicę z województwem pilskim. Obejmuje ochronę rzeki Noteci, łąk nadnoteckich i strefę krawędziową Wysoczyzny Gnieźnieńskiej.
    Obszar chronionego krajobrazu Jezior Żnińskich obejmuje przede wszystkimn ochronę jezior położonych zarówno w rynnie jeziornej polodowcowej-żnińskiej jak i barcińskiej łącznie z ich strefami krawędziowymi i przyległymi lasami. W rynnie jezior żnińskich odwadnianej przez Gąsawkę położone są następujące jeziora (w nawiasach powierzchnia maksymalna i głębokość): Głęboczek (9ha), Bełka (3 ha), Oćwieckie (155 ha i 50 m głębokości, najgłębsze na Pałukach), Gąsawskie (108 ha i 10 m głębokości), Godawskie (31 ha i 7,5 głębokości), Biskupińskie (120 ha i 14 m gł. - słynne osiedle Biskupin), Skrzynka (ok. 30 ha i 7 m gł.), Weneckie (151 ha i 18 m gł.), Skarbienickie (75 ha i 10 m gł.), Małe Żnińskie (165 ha i ok. 6 m gł.), Duże Żnińskie (458 ha i 27 m gł. - jest zarazem największym powierzchniowo jeziorem na całych Pałukach). Natomiast w rynnie jezior barcińskich odwadnianych przez niewielką Strugę Foluską położone są następujące jeziora (w nawiasach powierzchnia i maksymalna głębokość): Chomiąskie (99 ha i 44 gł.), Grzmiące (15 ha), Foluskie (66 ha i 32 m gł.), Pniewskie (25 ha), Ostrowieckie (208 ha i 32 m gł.), Kierzkowskie (79 ha i 22 m gł.), Wolickie (240 ha i 14 m gł.). Warto zaznaczyć, iż na zboczach jezior Ostrowieckiego i Kierzkowskiego mamy rezerwaty przyrody roślinności stepowej.
    Obszar chronionego krajobrazu Jezior Żędowskich - rynna jezior żędowskich odwadniana przez rzekę Gąsawkę i jej niewielki dopływ jest przedłużeniem rynny jeziornej żnińskiej. W tej rynnie położone są następujące jeziora (w nawiasach powierzchnia i maksymalna głębokość): Dobrylewskie (54 ha i 8 m gł.), Sobiejuskie (122 ha i 16 m gł.), Żędowskie (68 ha i 25 m gł.), Wąsoskie (53 ha i 26 m gł.), Skrzynka (20 ha) i Gąbińskie (53 ha).
    Obszar chronionego krajobrazu Jezior Rogowskich obejmuje ochronę jezior polodowcowych odwadnianych przez rzekę Wełnę i jej niewielkie dopływy w rejonie Rogowa Żnińskiego. Są to następujące jeziora (w nawiasach powierzchnia i maksymalna głębokość): Lubieckie (ok. 50 ha), Zioło (292 ha i ok. 9 m gł.), Rogowskie (353 ha i 20 m gł. - największe na szlaku rzeki Wełny), Tonowskie (183 ha i 15 m gł.), Wolskie (ok. 180 ha i 28 m gł.), Kaczkowskie (ok. 32 ha i 16 m gł.), Grochowiskie (20 ha), Reckie (ok. 20 ha), Niedźwiady (ok. 20 ha), Kołdrąbskie (ok. 80 ha i 30 m gł.), Żernickie (13 ha i 3 m gł.).

 Józef Marosz
Pałuki nr 75 (27/1993)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry