Drukuj

Od poniedziałku trwają cząstkowe zebrania członków spółdzielni mieszkaniowej w Żninie. Podczas zebrań Zarząd składa sprawozdanie z działalności w 2018 roku. Odbywają się też głosowania nad udzieleniem lub nie udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

Prezes spółdzielni mieszkaniowej w Żninie Kazimierz Jańczak składa sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok fot. Remigiusz Konieczka
Prezes spółdzielni mieszkaniowej w Żninie Kazimierz Jańczak składa sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok fot. Remigiusz Konieczka

     Rada Nadzorcza składa sprawozdanie za działalność w całej kadencji. członkowie spółdzielni na zebraniach wybierają nową radę. Podczas spotkań mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski. Ostatnia część zebrań odbędzie się 24 czerwca o 16:00. Wezmą w nim udział spółdzielcy bloków: Browarowa 1, 2, 3, 5, 7, 9 i Aliantów 14.

Remigiusz Konieczka, 19 VI 2019