27 czerwca odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

XI sesja Rady Miejskiej była ta absolutoryjną fot. Robert Nowicki
XI sesja Rady Miejskiej była ta absolutoryjną fot. Robert Nowicki

     Sesji przewodził Jan Kurant - przewodniczący Rady Miejskiej. W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej burmistrz Marek Szaruga wspominał m.in. o przywróceniu zlikwidowanego przejazdu kolejowego w Szczepicach, przekazanym umundurowaniu dla strażaków ochotników z gminy czy spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych i roboczym spotkaniu dotyczącym rewitalizacji linii kolejowej nr 356. Przedstawił również realizowane zadania inwestycyjne, w tym mówił o budowie dalszego etapu drogi gminnej w Mieczkowie i naprawie skate-parku.
     Po raz pierwszy podczas obrad Rady Miejskiej przedstawiono Raport o stanie Gminy Kcynia za 2018 rok, za który burmistrz Kcyni Marek Szaruga otrzymał wotum zaufania. Kolejnym dokumentem, nad którym pochylili się radni, było Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2018 i informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Po przedstawieniu skróconej wersji tych dokumentów i dyskusji burmistrzowi Kcyni Rada Miejska postanowiła jednogłośnie, piąty raz z rzędu, udzielić absolutorium.
     Obszerną informację z działalności ekonomiczno-finansowej ZGKiM w Kcyni podczas sesji przedstawił również prezes Henryk Grobelny.

Robert Nowicki, 2 VII 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry