Drukuj

Łabiszyn, gmina, oświata, reorganizacja
Reorganizacja oświaty
     Na początku lutego będzie wiadomo, jakim torem pójdzie łabiszyńska oświata.

     Burmistrz Jacek Kaczmarek powiedział, iż ze względu na bardzo trudną sytuację finansową jest przygotowywany program reorganizacji oświaty w gminie Łabiszyn. Wstępnej obróbki programu dokonali członkowie komisji budżetu Rady Miejskiej. Projekt zostanie przedłożony poszczególnym komisjom.
     - Na początku lutego będzie znana ostateczna wersja projektu i zainteresowani zostaną poinformowani o stanowisku Rady Miejskiej w tym temacie - wyjaśnia lapidarnie burmistrz.
     Jacek Kaczmarek zapytany, czy projekt reorganizacji oświaty zakłada likwidację którejś ze szkół, dyplomatycznie odpowiedział: - Na początku lutego będzie odpowiedź w formie projektów. Cała strategia nie dotyczy wyłącznie likwidacji szkół, lecz na przykład zmiany obwodów szkolnych i połączeń.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 570 (3/2003)

 

Przejdź do forum.