Od 1 września 2002

     W ostatni piątek ubiegłego roku (28 grudnia 2001 roku) radni powiatowi jednogłośnie przyjęli plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat. Od 1 września 2002 r. w powiecie żnińskim ma istnieć 5 liceów ogólnokształcących.

Rada Powiatu przyjęła już raz plan sieci szkół ponadgimnazjalnych w październiku. Jednakże w związku z wprowadzeniem 21 listopada zmian w dwóch ustawach, dyrektorzy szkół otrzymali możliwość poszerzenia wachlarza szkół ponadgimnazjalnych o nowe typy szkół i zaproponowali zmiany w uchwalonym 29 października ub.r. planie sieci. Nowy plan sieci szkół został uzgodniony z kuratorem oświaty, uzyskał również pozytywną opinię Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żninie.

     LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

     Poza ogólniakiem w Żninie mają jeszcze powstać licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno-Technologicznych w Żninie, Zespole Szkół Rolniczych w Gąsawie i Janowcu oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piechcinie.

     LICEA PROFILOWANE

     Absolwent gimnazjum będzie miał do dyspozycji wybranie licea profilowane: w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piechcinie i Łabiszynie, Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespole Szkół Techniczno-Technologicznych w Żninie oraz Zespole Szkół Rolniczych w Janowcu.

     SZKOŁY ZAWODOWE I TECHNIKA

     Gimnazjaliści zainteresowani nauką w szkołach zawodowych będą mieli możliwość skorzystania z ofert ZSZ w Piechcinie i Łabiszynie, ZSE-H i ZST-T w Żninie, ZSR w Gąsawie i Janowcu oraz Zespole Szkół Specjalnych w Żninie. Ponadto planuje się otwarcie techników: w ZSE-H i ZST-T w Żninie, ZSR w Gąsawie i Janowcu.

     W LICEUM 3 LATA, W TECHNIKUM 4 LATA

     Jak nam powiedział dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Technologicznych w Żninie Leszek Kowalski w myśl poprzedniej ustawy przygotowanej przez ekipę Jerzego Buzka szkoły miały posiadać licea profilowane i 2-letnie szkoły zawodowe. Poprzednia ustawa dopuszczała też liceum o profilu akademickim.

     Nowe przepisy odrzuciły tworzenie liceów o profilu akademickim, a w zamian pozwoliły na tworzenie trzyletnich liceów ogólnokształcących i profilowanych, dwu- lub trzyletnich szkół zawodowych oraz szkół technicznych, w których nauka będzie trwała 4 lata i zakończy się egzaminem zawodowym i maturą. Absolwenci szkół technicznych uzyskają kwalifikacje zawodowe. Absolwenci liceów zaś, tak jak dotychczas takich kwalifikacji po zdaniu matury nie zdobędą.

     Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie Franciszek Szafrański wyjaśnił, że różnice pomiędzy liceum ogólnokształcącym a profilowanym są niewielkie. Nauka w obu szkołach trwa trzy lata, a w liceum profilowanym uczeń ma więcej godzin z przedmiotów zawodowych.

     - Nauka w liceum ogólnokształcącym i profilowanym kończy się maturą po trzech latach, w technikum nauka trwa rok dłużej i kończy się egzaminem zawodowym i maturą - wyjaśnia dyrektor.

     Franciszek Szafrański dodaje, że od 1 września 2002 r. zamierza w kierowanej przez siebie placówce otworzyć liceum o profilu marketingowo-usługowym oraz turystycznym. Będzie też działać technikum o kierunku ekonomicznym i handlowym.

     - W liceum o kierunku turystycznym będzie więcej godzin języka obcego. Nie obawiam się o pozyskanie nauczycieli, którzy nauczaliby nowe kierunki. A jeśli okaże się, że nie będzie naboru do liceum marketingowo-usługowego i turystycznego, utworzymy więcej klas w technikum, a z tworzeniem liceum profilowanego będziemy mogli próbować dalej w 2003 r. - powiedział Franciszek Szafrański.

     Dyrektor ZSE-H dodał również, że nauka w szkole zawodowej będzie trwać 2 lata. W tym okresie uczeń będzie zdobywał wiedzę w szkole oraz w czasie praktyk. Po skończeniu szkoły zawodowej uczeń będzie zdawać egzamin zawodowy i otrzyma uprawnienia do wykonywania zawodu.

     NAUCZYCIELE DOCHODZĄCY

     - Trudno oprzeć się stwierdzeniom, że całe te zmiany w szkolnictwie budzą pewne obawy. Ale dlaczego też nie podjąć wyzwania i utworzyć szkołę ponadgimnazjalną na bazie matury tym bardziej, że takie są tendencje społeczeństwa oraz barcińskich radnych. Tworząc liceum ogólnokształcące i profilowane opieramy się na wieloletnim doświadczeniu. W istniejącej obecnie szkole zawodowej uczy się nie tylko młodzież z gminy Barcin, ale również z Pakości - wyjaśnia dyrektor ZSZ w Piechcinie Marek Sarna.

     Dyrektor dodaje, że nie obawia się o ilość chętnych chcących podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym czy liceum, które ma posiadać profil handlowy.

     - Nie obawiamy się jeśli chodzi o pozyskanie nauczycieli uczących w liceach. W liceum ogólnokształcącym pozostaje nam do rozstrzygnięcia problem przedmiotów, których nie uczyliśmy w szkole zawodowej, t.j: geografii czy biologii. Z pewnością będziemy korzystać z usług nauczycieli dochodzących, którzy uczą tych przedmiotów w gimnazjach naszej gminy. Mamy też telefony od osób kończących studia i poszukujących pracy. Największy problem będziemy mieć z pozyskaniem nauczyciela języka obcego - wyjaśnia Marek Sarna.

     KONIEC MONOPOLU

     Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Gąsawie Piotr Sadowski powiedział, że w kierowanej przez niego szkole od dwóch lat odbywa się nauka w liceum dla dorosłych. Zdaniem dyrektora zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli ZSR oraz korzystanie z usług nauczycieli dochodzących pozwala realnie myśleć o utworzeniu liceum ogólnokształcącego.

     - Jesteśmy w pełni przygotowani do wdrożenia nowego profilu. Ta forma szkoły najlepiej przygotowuje do wszelkiej formy studiów. To, że powstaną 4 nowe licea ogólnokształcące w powiecie zakończy monopol liceum w Żninie. Planujemy też utworzenie technikum rolniczo-środowiskowego oraz technikum żywienia - dodaje Piotr Sadowski.

     NOWE NAZWY SZKÓŁ

     - Licea ogólnokształcące są od bardzo dawna i zawsze cieszyły się dobrą opinią. Jeżeli chodzi o szkoły techniczne, to ustawodawca wyszedł z założeniem, że są placówki, które mają świetnie wyposażone pracownie oraz bardzo dobrą kadrę. Byłoby krzywdą likwidowanie tych szkół technicznych. Zmiany w ustawie dały dyrektorom szkół możliwość powrotu do tworzenia techników, z czego niektórzy skorzystali - powiedziała przewodnicząca komisji oświaty Rady Powiatu Halina Koziełek. Dotychczasowe nazwy szkół od 1 września 2002 r. zostaną zastąpione nowymi.

Arkadiusz Majszak

Pałuki nr 515 (1/2002)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry