Podczas sesji 22 marca nie została rozstrzygnięta kwestia, czy burmistrz jako organ prowadzący może utworzyć w nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie inne oddziały klas niż klasy I, IV i VII. Dyrektor Lorek 4 kwietnia oświadczył reporterowi, że burmistrz może to zrobić, ale stanowisko komisji oświaty z 31 marca jest takie, żeby inne oddziały klas nie powstawały.

     15 marca do redakcji Pałuk trafiło pismo rodziców dzieci uczęszczających do SP 2 i SP 3 skierowane do burmistrza Leszka Duszyńskiego w sprawie planowanych zmian w mogileńskiej oświacie. Pod pismem w imieniu zatroskanych rodziców podpisała się Katarzyna Solarczyk. Jedną z wątpliwości, jaką przedstawiono w piśmie, było utworzenie w nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 1 w miejsce Gimnazjum oddziałów klas I, IV i VII. Taką informację przedstawiał też podczas spotkań z rodzicami dyrektor ZOSiP w Mogilnie Jarosław Lorek. Tyle, że rodzice twierdzili, że jest to tylko własna interpretacja przepisów ustawy Prawo oświatowe przez dyrektora Lorka. Jak zaznaczali, burmistrz ma prawo jako organ stanowiący utworzyć oddziały klas inne niż I, IV i VII w nowej szkole.
     Pytany przez reportera Pałuk dyrektor Jarosław Lorek dalej upierał się przy swoim stanowisku. W odpowiedzi, jaką udzielił 15 marca tłumaczył: - Konstruując w tej sposób przepisy ustawodawca jednoznacznie określił uczniów, których klasy mogą przejść do nowo powstałej szkoły podstawowej. Taka możliwość została ograniczona tylko do uczniów klas III i VI. Gdyby intencja ustawodawcy była inna, czyli dopuszczałby możliwość przeniesienia uczniów z innych klas, to w ustawie wprost byłaby zapisana taka możliwość.
     Dyrektor Lorek dodał jeszcze, że ustawodawca w kolejnych latach przewidział możliwość przenoszenia uczniów klas III i VI. Oznacza to, że uczniowie obecnych klas II i klas V w roku szkolnym 2018/2019 będą mieli możliwość podbierania nauki w SP 1 w Mogilnie.
     Zarówno podczas komisji 20 marca, jak i sesji Rady Miejskiej dwa dni później, przewodnicząca Teresa Kujawa próbowała uzyskać od dyrektora Lorka jednoznaczną odpowiedź, czy można utworzyć inne oddziały klas niż IV i VII. Dalej jednak ze strony dyrektora nie było jednoznacznej odpowiedzi. Podczas sesji przewodnicząca stwierdziła, że burmistrz ma prawo utworzenia takich oddziałów klas, bo chwilę wcześniej tak też stwierdził dyrektor Lorek. Nie pokrywało się to więc z tym, co dyrektor mówił wcześniej. Jedna z radnych w kuluarach stwierdziła, że dyrektora Jarosława Lorka powinno się nagrywać, ponieważ często zmienia wersje swoich wypowiedzi. Radni utworzenie Szkoły Podstawowej nr 1 z klasami I, IV, VII zatwierdzili ostatecznie uchwałą.
     31 marca postanowiliśmy ponownie zapytać dyrektora Lorka zwracając uwagę na wcześniejsze jego mało precyzyjne odpowiedzi, jak to rzeczywiście jest z tworzeniem oddziałów w SP nr 1 w Mogilnie. Odpowiedzi nadeszły 4 kwietnia.
     Jak tłumaczył dyrektor Jarosław Lorek, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, rodzice mają możliwość przeniesienia dziecka do szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum do klas IV i VII (zgodnie z art. 205 Prawo oświatowe) i według rekrutacji prowadzonej do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/18 (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej). Ponadto można przyjmować dzieci w ciągu roku do już funkcjonujących oddziałów klas w trakcie roku szkolnego, zgodnie z art. 130.
     Ponadto, jak dodał dyrektor Lorek w obecnie prowadzonej organizacji na rok szkolny 2017/18 nie ma możliwości przyjmowania uczniów do oddziałów klas innych niż I, IV i VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie od 1 września 2017 r.
     - Tak w tej sprawie wypowiada się prawo oświatowe, do którego stosuje się zasady rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli. Prawo to obowiązuje dyrektorów placówek oraz dyrektora ZOSiP przy przygotowywaniu i realizowaniu organizacji - tłumaczył Jarosław Lorek.
     Najważniejszym pytaniem jakie kierowaliśmy do dyrektora ZOSiP było, czy burmistrz jako organ prowadzący ma możliwość utworzenia innych oddziałów klas niż klasy I, IV i VI. Okazuje się, że tak. Rację miała zatem Katarzyna Solarczyk.
     - Do momentu, w którym organ prowadzący (burmistrz) nie podejmie decyzji w zakresie utworzenia innych oddziałów, nie ma możliwości przenoszenia (zapisywania) dzieci do tych oddziałów w SP nr 1 w Mogilnie. Na dzień dzisiejszy [4 kwietnia - przyp. das] nie założono w organizacji SP nr 1 w Mogilnie utworzenia innych oddziałów klas - tłumaczył Jarosław Lorek.
     Co ciekawe, 31 marca obradowała komisja oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Mogilnie i rozmawiała m.in. na ten temat. Obecni byli również dyrektorzy mogileńskich szkół. Podczas tego spotkania zostało przekazane dyrektorom stanowisko członków komisji, ci zaś opowiedzieli się jednoznacznie. Możliwość przeniesienia uczniów miałaby dotyczyć tylko i wyłącznie uczniów obecnych klas III i VI mogileńskich szkół podstawowych z Mogilna do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie.

Damian Stawski
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1312 (14/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry