Dyrektorzy gimnazjów analizują wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Najwięcej problemów gimnazjalistom sprawiła matematyka i język angielski w zakresie rozszerzonym, co przełożyło się na wyniki nie tylko w szkołach w naszym regionie, ale i w województwie kujawsko-pomorskim i całym kraju.

W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Żninie egzamin najlepiej napisali: Gabriela Kolasińska, Zofia Kanarkowska i Sebastian Załachowski fot. Arkadiusz Majszak
W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Żninie egzamin najlepiej napisali: Gabriela Kolasińska, Zofia Kanarkowska i Sebastian Załachowski
fot. Arkadiusz Majszak

    Egzamin gimnazjalny odbywał się od 19 do 21 kwietnia i składał się z trzech części. W części pierwszej - humanistycznej - gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a także z języka polskiego. W części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - uczniowie trzecich klas gimnazjów zmierzyli się z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii, a także matematyki. W trzeciej części egzaminu gimnazjaliści rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym.
     ŚREDNIE
     Średnia tegorocznych wyników w kraju wyniosła: z języka polskiego - 69%, z historii i wiedzy o społeczeństwie - 59%, z matematyki - 47%, z przyrody - 52%, z języka angielskiego na poziomie podstawowym - 67%, z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - 49% i z języka niemieckiego - 54%.
     W województwie kujawsko-pomorskim średnia ukształtowała się na poziomie: język polski - 68%, historia i wos - 57%, matematyka - 44%, przyroda - 50%, język angielski podstawowy - 64%, języka angielski rozszerzony - 46%, język niemiecki podstawowy - 50%, język niemiecki rozszerzony - 37%.
     W powiecie żnińskim gimnazjaliści uzyskali średnie: język polski - 67%, historia i wos - 55%, matematyka - 41%, przyroda - 48%, język angielski podstawowy - 61%, język angielski rozszerzony - 41%, język niemiecki podstawowy - 51%, język niemiecki rozszerzony - 53%.
     Średnia egzaminu w powiecie nakielskim wyniosła: język polski - 65%, historia i wos - 52%, matematyka - 39%, przyroda - 46%, język angielski podstawowy - 58%, język angielski rozszerzony - 38%, język niemiecki podstawowy - 48%, język niemiecki rozszerzony - 48%.
     W gminie Barcin średnia wyniosła: język polski - 68%, historia i wos - 56%, matematyka - 41%, przyroda - 47%, język angielski podstawowy - 53%, język angielski rozszerzony - 34%. Gimnazjaliści z gminy Gąsawa uzyskali średnie: język polski - 65%, historia i wos - 51%, matematyka - 42%, przyroda - 46%, język angielski podstawowy - 59%, język angielski rozszerzony - 39%, język niemiecki podstawowy - 53%. W gminie Janowiec uczniowie uzyskali średnią: język polski - 64%, historia i wos - 54%, matematyka - 42%, przyroda - 47%, język angielski podstawowy - 56%, język angielski rozszerzony - 35%. W gminie Łabiszyn średnia z języka polskiego wyniosła 66%, z historii i wos - 57%, z matematyki - 40%, z przyrody - 48%, z języka angielskiego podstawowego - 67%, z języka angielskiego rozszerzonego - 46%, z języka niemieckiego podstawowego - 47%. W gminie Rogowo gimnazjaliści uzyskali średnie: język polski - 67%, historia i wos - 53%, matematyka - 39%, przyroda - 46%, język angielski podstawowy - 60%, język angielski rozszerzony - 41%, język niemiecki podstawowy - 58%. W gminie Żnin średnie przedstawiają się następująco: język polski - 67%, historia i wos - 56%, matematyka - 41%, przyroda - 49%, język angielski podstawowy - 65%, język angielski rozszerzony - 45%, język niemiecki podstawowy - 45%. W gminie Szubin średnia wyniosła: język polski - 66%, historia i wos - 53%, matematyka - 42%, przyroda - 49%, język angielski podstawowy - 57%, język angielski rozszerzony - 37%, język niemiecki podstawowy - 59%. W gminie Kcynia uczniowie uzyskali wyniki: język polski - 64%, historia i wos - 52%, matematyka - 36%, przyroda - 44%, język angielski podstawowy - 55%, język angielski rozszerzony - 32%, język niemiecki podstawowy - 41%.

Wiktoria Witucka i Mateusz Kądziela osiągnęli najlepsze wyniki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie fot. Marcin Szymański
Wiktoria Witucka i Mateusz Kądziela osiągnęli najlepsze wyniki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie               fot. Marcin Szymański

     GMINA BARCIN
     W Gimnazjum nr 1 w Barcinie egzamin pisało 104 uczniów. Z języka polskiego średnia wyniosła 69,1%, z historii i wos - 56,6%, z matematyki - 43,1%, z przyrody - 47,7%, z języka angielskiego w zakresie podstawowym - 53,1%, z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym - 35,4%. Najwyższe wyniki w szkole z egzaminu uzyskali: Maria Wolska i Adrianna Bartoś - 100% z języka polskiego, Eryk Jędrzejewski, Maria Wolska, Agnieszka Butowt - wszyscy po 97% z historii i wos, Jakub Dreżewski, Maria Wolska, Agnieszka Butowt, Katarzyna Cudo, Adrianna Bartoś - wszyscy po 97% z matematyki, Jakub Dreżewski i Bartłomiej Jakubczyk - 100% z przedmiotów przyrodniczych, Bartosz Maćkowiak, Jakub Dreżewski, Olga Gwizdała, Krzysztof Janczak, Adrianna Bartoś, Bartosz Graczkowski, Dawid Szuda - wszyscy po 100% z języka angielskiego podstawowego, Jakub Dreżewski - 100% z języka angielskiego rozszerzonego. Najwyższy wynik z wszystkich części z łączną średnią 97% uzyskał Jakub Dreżewski.
     - Jestem zadowolona z wyniku z języka polskiego. Dobrze poszło z historii i matematyki. Mogło być lepiej z przedmiotów przyrodniczych. Przygnębiły mnie wyniki z języka angielskiego - podsumowała p.o. dyrektor Gimnazjum w Barcinie Marzena Wolska.
     W Gimnazjum nr 2 w Piechcinie do egzaminu przystąpiło 20 uczniów, w tym jeden pisał z dostosowanym arkuszem. Z języka polskiego średnia wyniosła 60,9%, z historii i wos - 52,1%, z matematyki - 31,7%, z przyrody - 42,4%, z języka angielskiego w zakresie podstawowym - 49,8%, z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym - 29,4%. Najwyższe wyniki w szkole z egzaminu uzyskali: Miłosz Orzechowski, Marta Jakubowska - po 98% z języka angielskiego (poziom podstawowy), Julia Gajb - 95% z języka angielskiego (poziom podstawowy), Przemysław Kalka - 94% z historii i wos, Katarzyna Kopacz i Julia Krajewska - po 88% z języka polskiego, Julia Gajb - 85% z języka angielskiego (poziom rozszerzony), Miłosz Orzechowski - 83% z języka angielskiego (poziom podstawowy).
     GMINA GĄSAWA
     W Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie egzamin pisało 51 uczniów. Z języka polskiego średnia wyniosła 65,4%, z historii i wos - 51,2%, z matematyki - 41,8%, z przyrody - 45,7%, z języka angielskiego podstawowego - 59,2%, z języka angielskiego rozszerzonego - 39,2%, z języka niemieckiego podstawowego - 52,6%, z języka niemieckiego rozszerzonego - 50%. Najlepsze wyniki uzyskali: Joanna Zajączkowska - 100% z języka polskiego, Szymon Banaś - 100% z historii i wos, Mateusz Konieczka - 100% z matematyki, Michał Bocian i Maksymilian Łasecki - 100% z języka angielskiego podstawowego. Dyrektor Jacek Superczyński zaznaczył, że biorąc pod uwagę jak duża ilość uczniów angażowała się w dodatkowe zajęcia sportowe i artystyczne, z wyniku zarówno on, jak i nauczyciele są bardzo zadowoleni.
     GMINA JANOWIEC
     W Gimnazjum w Janowcu egzamin zdawało 80 uczniów. Z języka polskiego uzyskali średnią - 64,4%, z historii i wos - 53,7%, z matematyki - 41,5%, z przyrody - 47,3%, z języka angielskiego podstawowego - 55,8%, z języka angielskiego rozszerzonego - 35,3%. Najwyższy wynik ogólny w szkole z wszystkich przedmiotów uzyskała z wynikiem 527 punktów Zuzanna Grajczak, 513 punktów uzyskał Maciej Werkowski, a 502 punkty Aleksandra Kosińska.
     Dyrektor Ryszard Zygaj przyznał, że nie jest zadowolony z tegorocznych wyników. - Jedna z klas wynik w dół pociągnęła, natomiast klasa IIIb wypadła bardzo dobrze i uzyskała wyniki lepsze od wyników krajowych. Ogólnie mamy wyniki zbliżone do wyników powiatu - dodał dyrektor.

     GMINA ŁABISZYN
     W Zespole Szkół w Łabiszynie do egzaminu przystąpiło 81 gimnazjalistów. Uzyskali oni następujące średnie: język polski - 66,1%, historia i wos - 57,2%, matematyka - 39,4%, przyroda - 49,1%, język angielski podstawowy - 66,6%, język angielski rozszerzony - 46,4%, język niemiecki podstawowy - 50,5%. Najlepszy wynik w szkole ze wszystkich przedmiotów uzyskała Aleksandra Piąstka. Drugi wynik uzyskał Daniel Nowakowski. Egzamin na 97% z języka polskiego napisała Aleksandra Piąstka, 91% z historii i wos uzyskali: Daniel Nowakowski, Kacper Woźniak i Mikołaj Zajdlewicz. 93% z matematyki zdobył Kamil Piąstka. Najwyższy wynik z przyrody - 79% uzyskała Aleksandra Piąstka. 100% z języka angielskiego zdobyli: Jakub Kendra, Olaf Kuszewicz, Aleksandra Piąstka, Weronika Studzińska, Kamil Piąstka, a 100% z języka niemieckiego - Klaudia Doligała. Dyrektor Krystyna Poremska ocenia, że tegoroczne wyniki są wysokie.
     W Zespole Szkół w Lubostroniu egzamin pisało 26 uczniów. Tegoroczne średnie wyniosły: język polski - 67,2%, historia i wos - 57,2%, matematyka - 39,8%, przyroda - 46%, język angielski podstawowy - 69,6%, język angielski rozszerzony - 46,3%, język niemiecki podstawowy - 39,5%. Najlepsze wyniki uzyskali: Jakub Lewicz - 97% z języka polskiego i 84% z historii, Hubert Sobucki - 90% z matematyki, Dominik Jelonek - 82% z przyrody, Julia Nowacka - 98% z języka angielskiego, Hubert Sobucki - 85% z języka angielskiego rozszerzonego.
     GMINA ROGOWO
     W Zespole Publicznych Szkół w Rogowie egzamin pisało 40 uczniów. Gimnazjaliści uzyskali następujące wyniki: język polski - 66,6%, historia i wos - 54,4%, matematyka - 36%, przyroda - 48,4%, język angielski podstawowy - 74,9%, język angielski rozszerzony - 57,4%, język niemiecki - 58,7%. Najlepszy wynik w szkole osiągnęła Roksana Krysztofiak (100% z matematyki, 94% z języka polskiego i 93% z języka angielskiego).
     - Musimy popracować nad wynikami z matematyki. Albo uczniowie nie przywiązują wagi do tego przedmiotu i mają złe nastawienie do uczenia się matematyki, albo niedokładnie czytają polecenia, albo to taki trudny przedmiot. Coś jest nie tak. Przeanalizujemy to dokładnie - mówi dyrektor Eliza Reszka.
     W Zespole Publicznych Szkół w Gościeszynie z egzaminem zmierzyło się 21 uczniów. Z języka polskiego średnia wyniosła 69,7%, z historii i wos - 55,6%, z matematyki - 49,7%, z przyrody - 45,8%, z języka angielskiego na poziomie podstawowym - 57,7%, z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - 38,3%, z języka niemieckiego podstawowego - 56,5%. Uczniowie z najlepszymi wynikami to: Natalia Łukomska i Weronika Katarzyna Starniak - 91% z języka polskiego, Natalia Łukomska - 94% z historii i wos, Weronika Katarzyna Starniak - 86% z matematyki, Karolina Kubisiak - 83% z matematyki, Natalia Łukomska - 79% z przyrody, Jakub Wiktor Grzechowiak - 93% z języka angielskiego podstawowego, Sebastian Drzewiecki - 88% z języka angielskiego podstawowego, Jakub Wiktor Grzechowiak - 95% z języka angielskiego rozszerzonego, Natalia Łukomska - 88% z języka niemieckiego podstawowego.
     W ocenie dyrektora Zbigniewa Jodełko, w tym roku gorzej wypadły egzaminy z języków obcych, a także przedmioty przyrodnicze.
     GMINA ŻNIN
     W Zespole Szkół Społecznych Trójka w Żninie do egzaminu przystąpiło 19 uczniów. Z języka polskiego uzyskali wynik 60%, z historii i wos - 55%, z matematyki - 42%, z przyrody - 47%, z języka angielskiego podstawowego - 72% i z języka angielskiego rozszerzonego - 50%. Najlepsze wyniki uzyskali: Patryk Burdziński - 90% z języka angielskiego podstawowego, Oliwia Cestr - 95% z języka angielskiego podstawowego, Julia Florczak - 93% z języka angielskiego podstawowego, Ewa Gąsiorowska - 98% z języka angielskiego podstawowego i 95% z rozszerzonego, Adrian Hadrysiak - 90% z języka angielskiego podstawowego, Klaudia Staniszewska - 93% z języka angielskiego podstawowego i Szymon Szymczak - 90% z języka angielskiego podstawowego.
     14 gimnazjalistów przystąpiło do egzaminu w Zespole Szkół Niepublicznych w Bożejewicach. Z języka polskiego uzyskali średnią 60,6%, z historii i wos - 51,4%, z matematyki - 34%, z przyrody - 46,6%, z języka angielskiego podstawowego - 48,9%, z języka angielskiego rozszerzonego - 28,1%. Najlepsze wyniki zdobyli Marcin Brzykcy, Patrycja Maciejewska i Monika Masztalerz.
     - Wyniki są raczej adekwatne do tego, co tegoroczni absolwenci potrafią. Martwi natomiast wynik z języka angielskiego rozszerzonego, bo wypadł słabo. Wdrożymy w przyszłym roku nowe metody nauczania z tego przedmiotu - powiedział dyrektor Cezary Balkiewicz.
     W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Żninie egzamin pisało 60 osób. Tegoroczne wyniki przedstawiają się następująco: język polski - 73,9%, historia i wos - 60,5%, matematyka - 45,3%, przyroda - 51,9%, język angielski podstawowy - 68,4%, język angielski rozszerzony - 51%. Zofia Kanarkowska i Gabriela Kolasińska uzyskały po 100% z języka polskiego i języka angielskiego podstawowego, Sebastian Załachowski zdobył 100% z historii i wos, a także z języka angielskiego podstawowego, Jakub Skowroński uzyskał 100% z historii i wos, Zuzanna Szmańda - 100% z języka polskiego, Amadeusz Izdebski - 100% z języka angielskiego podstawowego, Wiktor Kasprowski - 100% z języka angielskiego podstawowego, Samanta Kulik - 100% z języka angielskiego podstawowego, Łukasz Ślizak - 100% z języka angielskiego podstawowego, Katarzyna Kobusińska - 100% z języka angielskiego podstawowego, Marcelina Kaczmarek - 100% z języka angielskiego podstawowego i Patrycja Czaj - 100% z języka angielskiego podstawowego.
     - Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników przedmiotów humanistycznych. Jak zwykle gorzej wypadła matematyka, ale średnia krajowa też jest bardzo niska. Cieszą również bardzo dobre wyniki z języka angielskiego. Ogólnie jestem bardzo zadowolony - mówi dyrektor Marek Orzechowski.
     W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie do egzaminu przystąpiło 161 uczniów. Z języka polskiego średnia wyniosła 65,9%, z historii i wos - 54,9%, z matematyki - 40,3%, z przyrody - 48,3%, z języka angielskiego podstawowego - 64,4%, z języka angielskiego rozszerzonego - 43%, z języka niemieckiego podstawowego - 44%. Najlepszy wynik w szkole osiągnęła Wiktoria Witucka - 100% z matematyki, przyrody i języka angielskiego podstawowego, 97% z historii i wos, 94% z języka polskiego (średnia z wszystkich przedmiotów - 98%). Mateusz Kądziela uzyskał 100% z matematyki, a także z języka angielskiego podstawowego i rozszerzonego, 100% z języka polskiego uzyskali: Wiktoria Kubiak, Weronika Sułkowska, Izabela Jamróg, 97% z historii - Karolina Zdrojewska, 100% z matematyki - Weronika Cichońska, 100% z języka angielskiego podstawowego i rozszerzonego: Michał Nowak i Patryk Żółtowski, 100% z języka angielskiego podstawowego: Leszek Kuberski, Marcin Marnocha, Wiktor Przybylski, Aleksandra Braciszewska, Jakub Felcyn, Marta Koszutowska, Mateusz Kunz, Kacper Ciosek, Izabela Jamróg, Julia Boroch, Jakub Waliszewski.
     Dyrektor Krzysztof Kaczmarek powiedział, że zarówno on, jak i nauczyciele są zadowoleni z tegorocznych wyników.
     GMINA SZUBIN
     W Gimnazjum nr 1 w Szubinie egzamin zdawało 61 uczniów. Średnie wyniosły: język polski - 70,8%, historia i wos - 55,7%, matematyka - 46,1%, przyroda - 52,3%, język angielski podstawowy - 61,2%, język angielski rozszerzony - 38,4%, język niemiecki podstawowy - 59,3%. Najlepsze wyniki uzyskali: z języka polskiego Maria Walter i Kamil Kmieć - 100%, Sonia Lis - 94%, Weronika Berdowska - 97%, Mona Ataya - 91%, Małgorzata Kobierowska - 94%, Lidia Nowak - 91%, Julia Waligóra - 94%, Igor Błażejak - 91%, Dawid Gelert - 97%, Jakub Masiak - 91%, Damian Mrozek - 94%, historia: Maciej Bzdzion - 91%, Igor Błażejak - 94%, Jakub Masiak - 94%, Maria Walter - 91%, Kamil Kmieć - 94%, matematyka: Dawid Gelert - 100%, Kamil Kmieć - 100%, Maria Walter - 97%, Natalia Bogusiewicz - 93%, Grzegorz Sałek - 90%, przyroda: Kamil Kmieć - 100%, język angielski podstawowy: Jakub Mężykowski - 100%, Igor Błażejak - 100%, Jakub Masiak - 100%, Jakub Głowacki - 95%, Dawid Gelert - 98%, Adam Loch - 95%, Sonia Lis - 98%, Maria Walter - 98%, Kamil Kmieć - 98%, Dominik Krasiński - 98%, język angielski rozszerzony: Dawid Gelert - 93%, Igor Błażejak - 93%, Jakub Masiak - 93%, Maria Walter - 95%, Dominik Krasiński - 90%, język niemiecki podstawowy i rozszerzony: Mona Ataya - 100%.
     - W obliczu likwidacji gimnazjum trudno nam to analizować. Jesteśmy przybici tą sytuacją - powiedziała wicedyrektor szkoły Marlena Posadzy.
     W Gimnazjum nr 2 w Szubinie do egzaminu przystąpiło 82 uczniów. Średnie przedstawiają się następująco: język polski - 67,2%, historia i wos - 55,5%, matematyka - 44,1%, przyroda - 49,1%, język angielski podstawowy - 58,5%, język angielski rozszerzony - 38,9%. Najlepszy wynik w szkole zdobył Stanisław Moska - średnia 95,5% ze wszystkich przedmiotów. Miłosz Sondaj uzyskał średnią ze wszystkich przedmiotów 94,5%, a Mikołaj Cyganek, Tomasz Siuchniński i Szymon Kluska - średnia 90% ze wszystkich przedmiotów. 100% z historii i wos oraz matematyki uzyskała Patrycja Przybylska, 100% z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uzyskał Daniel Bednarek, 100% z języka angielskiego podstawowego zdobyła Julia Siuchnińska, 100% z języka angielskiego podstawowego i 98% z języka angielskiego rozszerzonego zdobył Mikołaj Cyganek, 100% z języka angielskiego podstawowego osiągnęli Adam Poślada i Jakub Turkowski, 100% z matematyki i języka angielskiego uzyskał Tomasz Siuchniński.
     Dyrektor Gabriela Rojek zwróciła uwagę, że wyniki poszczególnych uczniów były bardzo rozpięte. Niektórzy gimnazjaliści uzyskali średnie od 5 do 8%. - W tym roku była bardzo zróżnicowana grupa - dodała dyrektor.
     51 gimnazjalistów pisało egzamin w Zespole Szkół w Rynarzewie. Z języka polskiego uzyskali średnią 63,2%, z historii - 46,7%, z matematyki - 33,5%, z przyrody - 44,2%, z języka angielskiego podstawowego - 53,1%, z języka angielskiego rozszerzonego - 33,2%. Najlepsze wyniki uzyskali: Weronika Pezała - 97% z języka polskiego, 91% z historii i wos, 93% z matematyki, Zuzanna Łukowska - 97% z języka polskiego, 100% z języka angielskiego podstawowego, Juliusz Skwierczyński - 89% z przyrody, 100% z języka angielskiego podstawowego, 98% z języka angielskiego rozszerzonego.
     W Zespole Szkół w Kowalewie do egzaminu przystąpiło 32 uczniów. Z języka polskiego średnia wyniosła 67,2%, z historii i wos - 59,4%, z matematyki - 48,3%, z przyrody - 53,8%, z języka angielskiego podstawowego - 59,5%, z języka angielskiego rozszerzonego - 42,1%. Najlepsze wyniki uzyskali: Filip Grodziski, Mateusz Kieruj, Mikołaj Tomiczak i Adam Winkowski.
     - Jesteśmy w tym roku zadowoleni. Wyniki z matematyki, historii i wos oraz z przyrody mamy powyżej średniej w kraju i województwie. Mieliśmy dobre dzieciaki i nie możemy narzekać. Pracujemy nad tym, nauczyciele i uczniowie, i efekt jest - podsumował dyrektor Adam Hak.
     GMINA KCYNIA
     W Zespole Szkół w Mycielewie egzamin pisało 36 uczniów. Z języka polskiego uzyskali średnią 63,4%, z historii i wos - 49%, z matematyki - 30,4%, z przyrody - 44,4%, z języka angielskiego podstawowego - 51,7%, z języka angielskiego rozszerzonego - 26,9%. Najlepszy wynik w szkole uzyskał Antoni Piasecki.
     - Na pewno matematyka sprawiła uczniom problem, najbardziej zadania otwarte. Uczniowie mieli też problem z fizyką i chemią. Z historii najwięcej problemów sprawił zakres chronologii historycznej. Zadania z wos-u okazały się łatwiejsze. 80% uczniów było zadowolonych z uzyskanego wyniku z języka polskiego - podsumowuje dyrektor Katarzyna Walasiewicz.
     W Zespole Szkół w Dziewierzewie uczniowie uzyskali wyniki: język polski - 67%, historia i wos - 55,1%, matematyka - 34,6%, przyroda - 45,9%, język angielski podstawowy - 57%, język angielski rozszerzony - 30,8%, język niemiecki podstawowy - 36,8%. Najwyższe wyniki uzyskała Nastazja Czarnecka.100% z języka angielskiego uzyskała Karolina Napierała. Egzamin pisało 30 uczniów.
     Wyniki egzaminu w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni i Gimnazjum w Chwaliszewie otrzymaliśmy od Wojciecha Jaskulskiego z Urzędu Miejskiego w Kcyni.
     W Gimnazjum w Kcyni egzamin pisało 66 uczniów. Średnie wyniosły: język polski - 63,3%, historia i wos - 52,1%, matematyka - 39,3%, przyroda - 44,1%, język angielski podstawowy - 58,1%, język angielski rozszerzony - 37,5%, język niemiecki podstawowy - 42,5%.
     W Gimnazjum w Chwaliszewie do egzaminu przystąpiło 14 uczniów. Uzyskali następujące wyniki: język polski - 65,2%, historia i wos - 62,6%, matematyka - 35,4%, przyroda - 45,1%, język angielski podstawowy - 55,2%, język angielski rozszerzony - 31,5%.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 1323 (25/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry