Drukuj

W budżecie powiatu, na stypendia starosty przeznaczono 12.800 zł (po 400 zł dla każdego). W gronie stypendystów znalazło się 32 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nagrodzeni stypendyści fot. Radzym Jankiewicz
Nagrodzeni stypendyści fot. Radzym Jankiewicz

     10 lipca w Starostwie Powiatowym w Mogilnie wyróżniono stypendiami starosty mogileńskiego najlepszych uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest powiat mogileński. Nagrody sfinansowane były z dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego oraz środków Fundacji Powiatu Mogileńskiego
     Wśród uczniów osiągających wyróżniające wyniki w nauce stypendia otrzymali: Zuzanna Żuchowska, Anna Marciniak, Daniela Derenda, Julia Krzymińska, Agnieszka Giszter (wszyscy Gimnazjum w Jeziorach Wielkich przy ZS w Strzelnie), Klaudia Paulina Gmur, Klaudia Słowińska, Paulina Anna Przewiedzikowska, Michał Malicki (wszyscy ZS w Bielicach TL), Julia Szpulecka, Roksana Owsińska, Jakub Małecki (wszyscy ZS w Bielicach Gimnazjum), Michał Kopliński - ZS w Bielicach TL, Dominika Kozłowska - ZS w Bielicach THK, Agata Szepeluk - ZS w Bielicach TŻiUG, Kinga Bergmann - ZS w Bielicach TR, Oliwia Sobiesiak, Dominika Szambelan, Michał Narożniak, Paulina Lorczak, Zuzanna Michalska, Jagoda Przygodzka (wszyscy ZS w Mogilnie LO).
     Wśród uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, działalności artystycznej nagrodzono: Dawid Lewandowski - Gimnazjum w Jeziorach Wielkich przy ZS w Strzelnie, Alicja Gaca i Agata Łożyńska (ZS w Mogilnie LO).
     Wśród uczniów będących uczestnikami minimum trzyetapowych olimpiad lub konkursów przedmiotowych nagrodzono: Aleksander Pieszak – ZS w Strzelnie LO, Amelia Jaskuła – ZS w Bielicach TOT, Weronika Wańkowicz i Karolina Kufel (ZS w Mogilnie).
     Wśród uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na maturze wyróżniono: Wiktor Łykowski - ZS w Bielicach TR, Magdalena Kurnatowska - ZS w Mogilnie LO, Mariusz Antas – ZS w Mogilnie TI.
     Nagrody wręczali starosta Tomasz Barczak, wicestarosta Krzysztof Szarzyński, przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki oraz Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

Marek Holak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1326 (28/2017)