Drukuj

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żninie podjęta została uchwała o rozszerzeniu usług realizowanych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych na kolejną jednostkę organizacyjną gminy.

     Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są obecnie wszystkie placówki oświatowe, dla których gmina jest organem prowadzącym. I to właśnie wśród nich pojawiła się nowa, którą trzeba było dołączyć do katalogu instytucji obsługiwanych przez SCUW. Jest to Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie, utworzona w efekcie likwidacji gimnazjów. Oprócz szkół podstawowych i przedszkoli SCUW obsługuje Żłobek Gminny, Centrum Organizacji Pozarządowych i Miejski Ośrodek Sportu. Zmiany te dotyczą też statutu SCUW. W nazwie Przedszkola Miejskiego nr 2 pojawił się patron Jan Brzechwa, co ów statut od teraz uwzględnia.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1326 (28/2017)