Drukuj

We Wronowych została nim Edyta Modrzejewska, a w Markowicach Maria Żukowska. W Stodołach dyrektorem będzie - tak jak dotychczas - Bogumiła Nadzieja-Wijaszka.

Nowym dyrektorem SP Wronowy została Edyta Modrzejewska fot. Magdalena Lachowicz
Nowym dyrektorem SP Wronowy została Edyta Modrzejewska fot. Magdalena Lachowicz

     13 lipca burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy w Markowicach, Wronowych i Stodołach. W szkołach w Stodołach i Markowicach przeprowadzenie konkursu było konieczne ze względu na mijające 5 lat, na które burmistrz powierzył obowiązki dyrektorom Bogumile Nadziei-Wijaszce (Stodoły) i Jolancie Dybale (Markowice). Natomiast w szkole we Wronowych konkurs został przeprowadzony ze względu na fakt, że z końcem roku szkolnego 2016/2017 na emeryturę odszedł dyrektor tej placówki Franciszek Suliński.
     SP WRONOWY
     Konkurs na dyrektora przeprowadziła komisja: Jarosław Marek (przewodniczący) oraz Ewa Szadkowska, Elżbieta Wikaryczak - przedstawiciele organu prowadzącego szkołę - gminy Strzelno; Sławomir Koniczyński, Anna Nicpoń, Urszula Chaberska (przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli Kuratorium w Bydgoszczy); Hanna Wojtylak-Bąk, Piotr Kapsa (przedstawiciele rady pedagogicznej); Agnieszka Siekacz, Sylwia Płotkowiak (przedstawiciele rady rodziców) oraz przedstawiciele organizacji związkowych Irena Pułkownik (ZNP) i Tomasz Marcinkowski (NSZZ Solidarność).
     Dyrektorem szkoły we Wronowych wybrana została Edyta Modrzejewska, polonistka ucząca w tej placówce. Była jedyną kandydatką.

Dyrektorem SP Stodoły nadal będzie Bogumiła Nadzieja-Wijaszka fot. Magdalena Lachowicz
Dyrektorem SP Stodoły nadal będzie Bogumiła Nadzieja-Wijaszka fot. Magdalena Lachowicz

     SP STODOŁY
     Konkurs na dyrektora przeprowadziła komisja: Jarosław Marek (przewodniczący) oraz Ewa Szadkowska, Elżbieta Wikaryczak - przedstawiciele organu prowadzącego szkołę - gminy Strzelno; Sławomir Koniczyński, Anna Nicpoń, Urszula Chaberska (przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy); Anna Łukaszewska, Tatiana Zielińska (przedstawiciele rady pedagogicznej); Magdalena Kalińska, Michalina Frankowska (przedstawiciele rady rodziców) oraz przedstawiciele organizacji związkowych Irena Pułkownik (ZNP) i Tomasz Marcinkowski (NSZZ Solidarność).
     Dyrektorem została dotychczasowa dyrektor tej placówki Bogumiła Nadzieja-Wijaszka. Była jedynym kandydatem.

Nowym dyrektorem SP Markowice została Maria Żukowska z Inowrocławia fot. Paweł Lachowicz
Nowym dyrektorem SP Markowice została Maria Żukowska z Inowrocławia fot. Paweł Lachowicz

     SZKOŁA PODSTAWOWA W MARKOWICACH
     Konkurs na dyrektora przeprowadziła komisja: Jarosław Marek (przewodniczący) oraz Ewa Szadkowska, Lucyna Kobus - przedstawiciele organu prowadzącego szkołę - gminy Strzelno; Sławomir Koniczyński, Anna Nicpoń, Urszula Chaberska (przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy); Joanna Sienkiewicz, Agata Szajda (przedstawiciele rady pedagogicznej); Magdalena Zaćmińska, Danuta Grobelna (przedstawiciele rady rodziców) oraz przedstawiciele organizacji związkowych Irena Pułkownik (ZNP) i Tomasz Marcinkowski (NSZZ Solidarność).
     Dyrektorem szkoły w Markowicach została Maria Żukowska z Inowrocławia, dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniewicach (gm. Janikowo). Była jedyną kandydatką na to stanowisko.
     Dotychczasowa dyrektor tej szkoły Jolanta Dybała nie stanęła do konkursu. Jak powiedział Jarosław Marek, odpowiedzialny za sprawy oświaty w gminie, Jolanta Dybała przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym. - Pani Jola zatrudniona była w szkole jako nauczyciel i została dyrektorem. Jeśli wróci do szkoły, to jako nauczyciel - dodał Jarosław Marek. Jolanta Dybała w sześcioklasowej podstawówce uczyła przyrody, ponadto zajmowała się biblioteką szkolną. Wcześniej, gdy szkoła była ośmioklasowa, uczyła jeszcze biologii i chemii.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1332 (34/2017)