To najczęściej powtarzana przez dyrektorów pilna potrzeba remontowa w kierowanych przez nich placówkach. Najwięcej na remontach zyskała powstała na bazie gimnazjum - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Przewodnicząca komisji oświaty Irena Mohylowska podczas obrad połączonych komisji mówiła o kontroli przeprowadzonej w placówkach oświatowych fot. Paweł Lachowicz
Przewodnicząca komisji oświaty Irena Mohylowska podczas obrad połączonych komisji mówiła o kontroli przeprowadzonej w placówkach oświatowych fot. Paweł Lachowicz

     We wrześniu komisja oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie odwiedziła wszystkie szkoły i przedszkola w gminie, sprawdzając stan przygotowań do roku szkolnego.
     SP Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELNIE
     W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzonych zostało 5 klas: dwie klasy I, dwie klasy IV i jedna klasa VII. Razem 85 uczniów. W gimnazjum istnieją 4 klasy II i 4 klasy III. Razem 175 uczniów. Szkoła zatrudnia na pełnym etacie 32 nauczycieli, na niepełnym etacie 6 nauczycieli i 13 pracowników obsługi.
     Szkoła jako jedyna na terenie gminy miała możliwość skorzystania ze środków budżetu państwa z tytułu dofinansowania remontów sanitariatów, doposażenia w meble. - Szkoła otrzymała dosyć duże pieniądze i byliśmy obejrzeć poczynione remonty i stwierdzamy, że szkole przyniosło to dużo plusów w tej dziedzinie - mówi przewodnicząca komisji, radna Irena Mohylowska. W okresie wakacyjnym pomalowano 7 pomieszczeń klasowych, wyremontowano instalację sanitarną, podłogę w jednej klasie, zaadaptowano pomieszczenia na łazienki oraz naprawiono dach nad dobudówką.
     Dyrektor Tadeusz Twarużek wskazał, że w szkole potrzebne są remonty w zakresie wymiany dachu na budynku szkoły, remont podłóg w trzech klasach, przeniesienie trzech gabinetów przedmiotowych z hali sportowej do budynku szkoły, malowanie sal w hali sportowej i korytarzy oraz adaptacjia pomieszczeń na gabinety pielęgniarki, logopedy i psychologa. Dyrektor sugerował też, by dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wykorzystać na wynagrodzenia za pracę w ramach zajęć dodatkowych i zajęć wyrównawczych.
     Komisja zauważyła także, że cena 35 zł za godzinę wynajmu hali, gdzie kilkanaście osób korzysta z pryszniców jest zbyt niską kwotą. - Powiedzieliśmy burmistrzowi, że nie ma się przejmować, że nikt nie przyjdzie, bo przyjdą. Pan dyrektor mówi, że jest bardzo wysoki koszt za gaz miesięcznie w okresie letnim i zimowym i płaci się za gaz i za wodę. Tutaj jest ukłon do pana burmistrza o zmianę stawki za wynajem hali - mówi radna Mohylowska.
     SP 2 W STRZELNIE
     W SP 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego utworzonych zostało 20 oddziałów: 2 klasy I, 1 klasa II, 4 klasy III, 5 klas IV, 3 klasy V, 3 klasy VI i dwie klasy VII. Łącznie 440 uczniów. Szkoła zatrudnia 41 nauczycieli w pełnym wymiarze, w tym 2 z etatami łączonymi, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze, 8 nauczycieli uzupełnia etaty szkół macierzystych. Z ogólnej liczby nauczycieli 1 przebywa na urlopie zdrowotnym i 1 na urlopie bezpłatnym.
     Dyrektor Mieczysława Staśkowiak wskazuje na zbyt małą liczbę godzin biblioteki szkolnej (15) w obliczu zadań ujętych w prawie oświatowym, związanych z rozwojem czytelnictwa w szkole o takiej liczebności uczniów. Dodatkowym zadaniem biblioteki, zdaniem pani dyrektor, jest zarządzanie podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi dla wszystkich uczniów szkoły.
     Podczas wakacji ze środków finansowych Rady Rodziców przeprowadzono w szkole remont dwóch sal lekcyjnych oraz zaplecza gabinetu biologiczno-fizyko-chemicznego (tynki mozaikowe, farby, rolety, listwy), przeprowadzono drobne prace malarskie na korytarzach i w pomieszczeniach szkoły, dokonano też renowacji wykładziny w sali gimnastycznej. Ze środków otrzymanych od sponsorów dokonano zakupu lamp oświetleniowych, płytek i zestawu umywalkowego. Natomiast ze środków budżetowych szkoły zakupione zostały stoliki i krzesła do remontowanej sali, zakupiona została wykładzina do zaplecza remontowanej sali, a pracownicy brygady remontowej Urzędu Miejskiego przeprowadzili konieczne remonty sal lekcyjnych. Dyrektor Staśkowiak wskazuje, że w szkole potrzebna jest wymiana pozostałych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (4 pary), remont bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego (wymiana siatki), remonty sal lekcyjnych, remont kuchni szkolnej oraz zakup potrzebnego wyposażenia (obieraczka do ziemniaków, robot kuchenny, patelnia elektryczna), wymiana opłotowania obiektu szkoły, odbudowa przestarzałego sprzętu komputerowego w sali komputerowej (10 komputerów) oraz zakup sprzętu sportowego (zestaw do minihokeja, odskocznia gimnastyczna, ławeczki szwedzkie, stół do tenisa stołowego, skrzynia gimnastyczna, kozioł gimnastyczny).
     We wchodzącym w skład ZSP Przedszkolu nr 1 działa 5 grup, do których uczęszcza 125 dzieci. Podczas wakacji ze środków finansowych Rady Rodziców zakupione zostały zabawki i pomoce dydaktyczne, trzy nowe dywany w tym jeden od sponsora, 12 krzeseł, wymieniono 22 lampy w 4 salach oraz na korytarzach. Dzięki pomocy sponsora odbudowana została zniszczona huśtawka. Dyrektor Staśkowiak wskazuje na potrzebę renowacji schodów (szlifowanie, lakierowanie), naprawę pokrycia dachowego, remont zaplecza przy sali nr 5, zakup czujników dymu, odbudowy biegów schodów płytami gipsowo-kartonowymi, remont łazienki, renowację stolarki drzwiowej, renowację sprzętu na plac zabaw. Ponadto, jak podkreśla dyrektor, istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowej pomocy w przedszkolu w grupie dzieci najmłodszych.
     SP PRZY SOSW STRZELNO
     W Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym naukę pobiera 39 uczniów, w gimnazjum 7, w szkole przysposabiającej do pracy 10, w przedszkolu 17, Oddziale Rewalidacyjno-Wychowawczym 4, nauczanie indywidualne 1 uczeń. W sumie 87 uczniów i 11 we wczesnym wspomaganiu. W placówce zatrudniona jest 53-osobowa kadra pedagogiczna i 24 pracowników obsługi.
     W okresie wakacyjnym w szkole nie przeprowadzono żadnych remontów.
     Wicedyrektor Elżbieta Lewandowska wskazała na potrzebę remontu dwóch klas, remontu biblioteki, malowanie pracowni gastronomicznej, remontu kuchni i magazynu żywnościowego, malowanie sekretariatu, wymianę rynien, naprawę chodnika betonowego (wejście od strony boiska szkolnego), wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożarowej - ochrona pełna, zakup kontenera z pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktyczno-terapeutycznych oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych.
     SP CIECHRZ
     W Szkole Podstawowej w Ciechrzu utworzono 6 klas: po jednej klasie I, III, IV, V, VI i VII. W szkole nie utworzono klasy II. W szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden w Ciechrzu, drugi w Rzadkwinie. Zatrudnionych jest tam 16 pracowników pedagogicznych i 6 pracowników obsługi, w tym 2 pracowników w Oddziałach Przedszkolnych. 3 nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim, 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim.
     W okresie wakacyjnym w placówce nie przeprowadzono żadnych remontów, przeprowadzono natomiast prace porządkowo-konserwatorskie.
     Dyrektor szkoły Jacek Jabłoński wskazuje, że w szkole potrzebna jest wymiana pokrycia dachowego na budynku, wymiana rynny, wymiana podłogi w sali nr 1 i malowanie ścian oraz naprawa podłogi na korytarzu przed gabinetem dyrektora. Jacek Jabłoński wskazuje ponadto, że po intensywnych opadach deszczu coraz częściej zalewane są sufity w pomieszczeniach na piętrze. Przy okazji wymiany pokrycia dachowego należy rozważyć, jego zdaniem, wstawienie okien dachowych na strychu i pozyskanie tam dwóch sal lekcyjnych.
     SP MARKOWICE
     W Szkole Podstawowej w Markowicach w 6 oddziałach szkolnych uczy się 83 uczniów. Również w tej szkole nie utworzono klasy II. Do Oddziału Przedszkolnego uczęszcza 36 przedszkolaków w dwóch grupach. W placówce zatrudnionych jest 11 nauczycieli w pełnym wymiarze, w tym 1 osoba przebywa na urlopie zdrowotnym i 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto w niepełnym wymiarze zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 nauczyciel dopełnia etat innej szkoły, 1 nauczyciel jest na zastępstwie. W szkole zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi.
     W okresie wakacyjnym ze środków pozabudżetowych gminy dokonano wymiany okien w bibliotece szkolnej, szatni i klasie przeznaczonej do adaptacji na rok szkolny 2018/2019. Ze środków budżetu gminy pomalowany został pokój nauczycielski i gabinet dyrektora.
     Dyrektor szkoły Maria Żukowska wskazuje na potrzebę adaptacji i wyposażenia pomieszczenia z przeznaczeniem na salę dydaktyczną w roku szkolnym 2018/2019, wymianę płyty przed wejściem do szkoły od strony boiska, wymianę okien na korytarzu szkolnym, wymiana oświetlenia w klasach, remont ubikacji z przeznaczeniem dla korzystania pracowników obsługi. Dyrektor wskazuje ponadto na konieczność zapewnienia etatu w świetlicy dla dzieci dojeżdżających, zapewnienia 10 godzin biblioteki w celu umożliwienia korzystania z centrum multimedialnego i realizacji zadań polityki państwa, zapewnienia zajęć terapeutycznych, w tym logopedycznych, wyrównawczych i zajęć z pedagogiem szkolnym, a także zapewnienie kółek przedmiotowych.
     W momencie omawiania potrzeb szkoły w Markowicach, radna Lucyna Hełminiak wskazała na konieczny remont pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Markowicach, o który monitowała już niejednokrotnie poprzednia dyrektor Jolanta Dybała i sama radna Hełminiak.
     SP STODOŁY
     W Szkole Podstawowej w Stodołach utworzono 5 klas. Z powodu braku dzieci nie powstały w ogóle klasy I i II. Do szkoły uczęszcza 27 uczniów i jeden uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. W oddziale przedszkolnym klasa „0” naukę pobiera 13 przedszkolaków. W szkole zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze, 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym do 14 maja 2018 r., 2 nauczyciel uzupełnia etat w innej placówce, 8 nauczycieli pracuje w niepełnym wymiarze. Zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi.
     W minionym roku szkolnym w placówce wykonano konserwację placu zabaw środkiem impregnująco - dekoracyjnym, wykonany został napis - nazwa szkoły na budynku, naprawiono huśtawkę podwójną i huśtawkę ważkę w ogrodzie szkolnym, przeprowadzono remont korytarza przy oddziale przedszkolnym zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, zdjęta została boazeria, wykonano gipsowanie i malowanie ścian. Ponadto naprawiony został bojler i opracowana została dla obiektu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
     Dyrektor Bogumiła Nadzieja-Wijaszka wskazuje na konieczny remont sali gimnastycznej, remont ogrodzenia boiska szkolnego od strony zachodniej, gdyż zdaniem pani dyrektor zagraża bezpieczeństwu dzieci, wyprowadzenie wody deszczowej z boiska do studzienki. - Płynąca woda podmywa boisko asfaltowe i wpływa na posesję państwa Czobotów, którzy notorycznie uskarżają się i zgłaszają mi ten fakt - twierdzi dyrektor. Ponadto wskazuje na konieczność wykonania zalecenia PSP dotyczącego ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.
     SP WRONOWY
     W Szkole Podstawowej we Wronowych w siedmiu oddziałach szkolnych naukę pobiera w sumie 58 uczniów. Szkoła zatrudnia 7 nauczycieli w pełnym wymiarze, 12 w niepełnym wymiarze godzin oraz 5 pracowników obsługi. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 17 przedszkolaków, w tym 6 w klasie „0”.
     W okresie wakacyjnym w placówce nie wykonywano żadnych prac remontowych.
     Dyrektor szkoły Edyta Modrzejewska wskazuje na kilka istotnych jej zdaniem potrzeb, w tym wymianę 14 okien i parapetów w 6 pomieszczeniach klasowych oraz 8 w toalecie, kuchni, korytarzu, bibliotece. Ponadto wskazuje na konieczność odnowienia elewacji i naprawę dachu na budynku gospodarczym, wymianę wykładzin podłogowych w 3 klasach, uzupełnienie ogrodzenia wokół szkoły, zagospodarowanie terenu pod parking. Ponadto w szkole potrzebny jest sprzęt sportowy, meble do jednej klasy, meble do pokoju nauczycielskiego, 12 krzeseł dla klasy VII, pomoce dydaktyczne i książki, kosa spalinowa, nożyce elektryczne do żywopłotu, termos elektryczny do wody. W tym roku szkolnym jubileusze obchodzą nauczyciele Piotr Barczak (30 lat pracy) i Krzysztof Łuczak (35 lat pracy), w związku z tym istnieje konieczność zagwarantowania pieniędzy na nagrody jubileuszowe.
     PRZEDSZKOLE NR 2 W STRZELNIE
     W Przedszkolu nr 2 działa 5 grup, do których uczęszcza ogółem 125 dzieci. W okresie wakacyjnym zakupione zostały i zamontowane plandeki na dwóch piaskownicach, pomalowane zostały ściany w trzech salach oraz odnowiono meble w jednej sali.
     Dyrektor Mirosława Kosmowska wylicza, że w placówce konieczny jest kapitalny remont kuchni, gdyż nie wykonywano tam żadnych prac od 2009 r., malowanie dwóch sal, naprawa lub nowe podłogi w trzech salach, remont holu (demontaż paneli ściennych i odmalowanie zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej), zakup dwóch nowych gaśnic, przebudowa i naprawa krzywych płytek chodnikowych na tarasie, demontaż uszkodzonego murku okalającego taras, naprawa chodnika prowadzącego do śmietnika i wyjścia bocznego, usunięcie murowanych słupków, gdyż posiadają niebezpieczne, wystające metalowe elementy, wymiana 40-letniego płotu od strony p. Pieczyńskich.
     Zdaniem dyrektor Kosmowskiej płot od strony Zakładu Pogrzebowego p. Pawlińskich powinien być bardziej szczelny, gdyż obecne elementy zasłaniające są niewystarczające. - Dzieci bawiące się na placu zabaw nie powinny oglądać tego, co się tam dzieje - podkreśla dyrektor. Ponadto wzdłuż płotu łączącego plac przedszkolny z cmentarzem powinny być zdaniem pani dyrektor posadzone tuje, bądź inne drzewka tworzące żywopłot zasłaniający widok cmentarza, grobów. Radna Mohylowska podczas połączonych komisji wskazywała, ze w budżecie jest przeznaczone 22.000 zł na zagospodarowanie zieleni w mieście i wykorzystane jest z tego 8.000 zł. - Jeżeli mamy te pieniądze to jest pole do popisu - mówiła radna Irena Mohylowska.
     Bardzo pilną sprawą zdaniem Mirosławy Kosmowskiej jest także zakup nowego komputera dla przedszkola. Jedyny komputer znajduje się w gabinecie dyrektora i jest z 2003 r. Ponadto pani dyrektor zwróciła uwagę na stan techniczny placu zabaw przy przedszkolu, który powstał w 2008 r. Przez te lata użytkowania, jak mówi, sprzęty uległy zniszczeniu lub dewastacji. W ubiegłym roku wykonano naprawę i odnowiono pozostały na placu sprzęt. Wyposażenie placu, zdaniem pani dyrektor jest ubogie, nie zakupiono żadnego nowego sprzętu do zabaw, ani dla dzieci młodszych, ani starszych. - Rada Rodziców, dyrektor i pracownicy przedszkola proszą o pomoc w modernizacji przedszkola, przedszkola z tradycjami, które wychowuje naszych przyszłych obywateli miasta - apelowała dyrektor Mirosława Kosmowska. - Proponuję w tym przypadku skorzystać z programu „Otwartych Stref Aktywności”, gdzie dofinansowanie wynosi 70%, program będzie dostępny od 2018 roku - mówiła radna Mohylowska.
     Radny Piotr Dubicki zwrócił uwagę, że podczas kontroli dyrektor Kosmowska wspomniała, że długoletni pracownicy wnoszą do niej pisma o docenienie ich pracy przyznając im dodatek finansowy do pensji przed odejściem na emeryturę. - Taki zwyczaj był przez wiele lat stosowany w naszych placówkach oświatowych, a ta sprawa ciągnie się i jest niezałatwiona - mówił radny Dubicki. Zdaniem dyrektor Kosmowskiej pracownice Maria Malicka (woźna oddziałowa) i Agnieszka Rogozińska (szefowa kuchni) czują się pokrzywdzone, gdyż emerytki, które pracowały w tym przedszkolu otrzymały taką formę uznania dwa lata przed przejściem na emeryturę.
     Burmistrz powiedział, że jest to w gestii dyrektora przedszkola.
     - Nie ma takiej praktyki, żeby ktokolwiek kto odchodzi na emeryturę otrzymywał jakiś dodatek specjalny. Ja pani dyrektor powiedziałem, że każda placówka ma swój budżet i jeśli w tym budżecie zmieści to, to ja nie będę stawiał sprzeciwu. Jeśli pani dyrektor tak podzieli pieniążki, że na to starczy, to proszę bardzo - odpowiedział burmistrz Ewaryst Matczak.

Paweł Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1339 (41/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry