Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego, wart 1.227.805,44 zł zakłada doposażenie w komputery i inne pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Żninie, Januszkowie i Słębowie. 50 nauczycieli podwyższy swe kompetencje, a 672 uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych, nie tylko w doposażonych pracowniach w szkole, ale i w "Młynie wiedzy" w Toruniu.

     Do końca lipca 2020 r. we wszystkich szkołach podstawowych, które są jednostkami organizacyjnymi gminy Żnin będzie realizowany projekt innowacyjny, dzięki któremu dzieci i nauczyciele otrzymają nowoczesne pomoce dydaktyczne i zrealizują zajęcia podnoszące ich kompetencje kluczowe.

     Projekt o wartości 1.227.805,44 zł (wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.043.634,62 zł) obejmie 672 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz podwyższenie kompetencji 50 nauczycieli w 5 szkołach osiągających słabe wyniki edukacyjne na obszarze gminy Żnin.

     O założeniach projektu zatytułowanego Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin, który realizowany będzie przez firmę Euro Innowacje sp. z o.o. jako partnerem wiodącym we współpracy z gminą Żnin mowa była na konferencji zorganizowanej 6 czerwca ww auli Urzędu Miejskiego. Informacje przedstawiła autorka projektu, dr Monika Klemke-Pitek, a wysłuchali jej przedstawiciele szkół, którzy będą w nich pełnili funkcje koordynatorów całego przedsięwzięcia.

     Założenia są takie, że już za kilka tygodni, w przerwie wakacyjnej zaczną być doposażane pracownie przedmiotowe (pracownie technologii informacyjno - komunikacyjnych, matematyczne, przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne). Wartość sprzętu i pomocy dydaktycznych, który trafi do gminnych szkół to pół miliona złotych.

     Następnie 50 nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach o łącznej wartości ponad 60.000 zł, w wyniku których kadra dydaktyczna nabędzie pożądane kompetencje i kwalifikacje.

     Od nowego roku szkolnego będą też realizowane zajęcia pozalekcyjne dotyczące technologii informacyjno - komunikacyjnych, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej dla 672 uczniów. W przyjętym do sfinansowania projekcie udało się też uwzględnić w programie zajęć dodatkowych języki obce. Poza tym wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostaną też zabrani na jednodniowe zajęcia dodatkowe w formie laboratoriów badawczych, zorganizowane w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

     Film w zakładce Filmy. Więcej w papierowym wydaniu tygodnika Pałuki w czwartek, 13 czerwca.

Karol Gapiński, 7 VI 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry