Drukuj

"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawie dotyczącej działalności Burmistrza Żnina, stąd też wnosi do Rady Miejskiej w Żninie o odrzucenie skargi na działalność Burmistrza Żnina". Takie jest oficjalne stanowisko komisji w sprawie skargi dotyczącej bezpodstawnego wypowiedzenia umowy na użyczenie nieruchomości położonych w Gorzycach. w piątek 28 VI poznamy decyzję całej Rady.

     Na jutrzejszej sesji żnińska Rada Miejska będzie rozpatrywać skargę na działalność burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego. Skargę złożyli rodzice dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzycach. Przedmiotem skargi było bezpodstawne wypowiedzenie umowy na użyczenie nieruchomości położonych w Gorzycach. Przypomnijmy, że burmistrz Robert Luchowski wypowiedział Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Nasza Szkoła w Gorzycach umowę użyczenia nieruchomości, w których prowadzona jest szkoła. Wypowiedzenie umowy oznacza w praktyce likwidację szkoły, bo stowarzyszenie nie miałby gdzie uczyć dzieci. Skarga rodziców została przekazana stałej komisji do spraw skarg i petycji w Radzie Miejskiej do rozpatrzenia. 

     Komisja - jak czytamy w uzasadnieniu uchwały - na swoich posiedzeniach dokonała oceny skargi pod względem formalnym i merytorycznym. Podczas prac komisja w sposób szczegółowy zapoznała się z przedłożoną przez Radę Rodziców skargą, z wyjaśnieniami burmistrza Żnina, wyjaśnieniami prezesa i członków zarządu stowarzyszenia Edukacyjnego "Nasza Szkoła" w Gorzycach

     Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawie dotyczącej działalności burmistrza i też wnosi do Rady Miejskiej w Żninie o odrzucenie skargi na działalność włodarza Żnina. Maria Błońska, dyrektor szkoły w Gorzycach, nie chciała komentować decyzji komisji. Powiedziała, że stanowisko wyrazi na sesji. O tym, czy uchwała zostanie przyjęta, a skarga uznana zostanie za niezasadną, zdecydują radni. 

Remigiusz Konieczka. 26 VI 2019