Drukuj

Sędzia Tomasz Pietrzak zapowiedział, że wystąpi do prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o wykreślenie lekarki o specjalizacji ginekolog - położnik, która wystawiła oskarżonej Renacie G. zaświadczenie o niezdolności do uczestnictwa w rozprawie, z listy lekarzy sądowych. Powiadomi również prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez lekarkę, która wystawiła zaświadczenie bez badania oskarżonej.

fot. Arkadiusz Majszak
fot. Arkadiusz Majszak

     4 lipca odbyła się kolejna rozprawa przeciwko byłym księgowym w Pałuckim Centrum Zdrowia Renacie G. i Elżbiecie G. Tym razem na sali rozpraw zabrakło obu oskarżonych. Obrońca Renaty G. przedłożył pismo z informacją, że oskarżona nie mogła uczestniczyć w procesie 10 czerwca, ponieważ przebywa w szpitalu. Zaznaczył, iż nie będzie również mogła uczestniczyć w procesie 4 lipca i 12 lipca, ponieważ w szpitalu będzie przebywać do 30 lipca. Wnioskował w tej sytuacji o odroczenie czynności procesowych.

     Z informacji, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wynika, że zaświadczenie o niezdolności do uczestnictwa w procesie wystawiła Renacie G. lekarka sądowa o specjalizacji ginekolog - położnik. Zaświadczenie odnosiło się do pobytu oskarżonej w szpitalu psychiatrycznym. Dokument został antydatowany, ponieważ został wystawiony 13 czerwca, a dotyczył stanu zdrowia Renaty G. i niemożności uczestnictwa przez nią w rozprawie 10 czerwca. W opinii lekarki, która wystawiła zaświadczenie Renata G. nie będzie mogła uczestniczyć w rozprawach do 30 lipca. Sędzia Tomasz Pietrzak dziwił się w jaki sposób lekarz o specjalizacji ginekolog - położnik to stwierdziła. Według sądu zaświadczenie zostało wydane bez przeprowadzenia badania. W tej sytuacji sędzia zapowiedział, że wystąpi do prezesa Sądu Okręgowego z wnioskiem o wykreślenie lekarki z listy lekarzy sądowych, a ponadto złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez lekarkę przestępstwa.

     Sędzia przesłuchał ponadto w charakterze świadków dwie pracownice szpitala.

     Więcej o sprawie napiszemy w papierowym wydaniu tygodnika Pałuki w czwartek, 11 lipca.

Arkadiusz Majszak, 4 VII 2019