Oświadczenia majątkowe, radni, burmistrz, Żnin, Rada Miejska
W portfelach, garażach i na kontach bankowych
    Wśród radnych Rady Miejskiej w Żninie utrzymujących się z etatowej pracy najwięcej jest nauczycieli, w tym czterech dyrektorów. Radny, który w zeszłej kadencji przewodniczył Radzie, w ubiegłym roku z tytułu diety radnego uzyskał więcej niż z tytułu emerytury.

     Oświadczenia majątkowe przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie oraz burmistrza Żnina przed opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają weryfikacji przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Aktualnie ona trwa, jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe za 2014 r. Dlatego w przypadku burmistrza i szefa Rady Miejskiej publikujemy ich oświadczenia majątkowe według stanu na początku kadencji, złożone jeszcze w grudniu ub.r. Oświadczenia majątkowe pozostałych radnych podajemy za cały 2014 r. Ponieważ wybory samorządowe miały miejsce w listopadzie 2014 r., radni w grudniu otrzymali diety za kilka ostatnich dni listopada (od pierwszej sesji Rady), wówczas nie były jeszcze wyłonione składy osobowe i przewodniczący komisji Rady, stąd diety wszystkich nowych radnych, poza Elżbietą Gogolą, która już na pierwszej sesji została wybrana wiceprzewodniczącą Rady, są takie same. Diety za grudzień 2014 r. rajcy otrzymali w styczniu 2015 r., więc świadczenia te nie zostały uwzględnione w oświadczeniach majątkowych za ub.r.
     Nie podajemy informacji z oświadczenia majątkowego radnego Zenona Owczarzaka, który takową deklarację złożył, ale później zmarł. Jego następca w Radzie Miejskiej w Żninie zostanie wybrany 23 sierpnia w wyborach w okręgu obejmującym Białożewin, Podgórzyn i Wenecję.
     Burmistrz Żnina Robert Luchowski (ur. 1971 r.), do czasu wyboru na włodarza pracował w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie i w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jeśli chodzi o pierwszy z tych zakładów pracy, to od 5 grudnia 2014 r., gdy został zaprzysiężony na burmistrza, Robert Luchowski wziął urlop bezpłatny. W przypadku CKU w Żninie umowę o pracę miał do 31 stycznia 2015 r. Burmistrz zgromadził środki pieniężne w kwocie 17.481,40 zł. Posiada dom o powierzchni 147 m2 i wartości 350.000 zł. Dom jest wybudowany na działce o powierzchni 876,50 m2. Prowadził działalność gospodarczą: biuro tłumaczeń i korepetycje, ale jako datę zaprzestania prowadzenia tej działalności podał 16 grudnia 2014 r. Od 1 stycznia 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. z działalności tej osiągnął przychód 23.110 zł i dochód w wysokości 21.342,68 zł. Natomiast z tytułu zatrudnienia jako nauczyciel od 1 stycznia 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. Robert Luchowski szacunkowo podał dochód 53.322,50 zł. Był też w zeszłej kadencji radnym powiatu żnińskiego i z tego tytułu pobrał diety w wysokości 11.862,44 zł. Ponadto zadeklarował dochód w wysokości 109,50 zł z tytułu umowy o dzieło. Burmistrz posiada volkswagena passata z 2009 r. Ma również zobowiązania, a mianowicie kredyt budowlano-hipoteczny w Banku Pekao SA w wysokości 143.748,69 zł oraz pożyczkę budowlaną 10.520,90 zł (jako wierzyciela Robert Luchowski podał tutaj Urząd Miejski w Żninie). Wszystkie składniki majątku Roberta Luchowskiego stanowią wspólność małżeńską.
     Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Grzegorz Koziełek (ur. 1967 r.) zatrudniony jest na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, gdzie pełni też funkcję dyrektora. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 129.845,52 zł oraz 679,97 $. Posiada dom o powierzchni 128 m2 i wartości 490.000 zł. Jest też właścicielem dwóch nieruchomości, które stanowią Salon Urody prowadzony przez małżonkę pana przewodniczącego: o powierzchni 22 m2 i wartości 70.400 zł i 57,20 m2 i wartości 220.000 zł. Ponadto posiada działkę o powierzchni 1.329 m2 zabudowaną domem o wartości 107.000 zł. Przewodniczący zadeklarował swój dochód brutto ze stosunku pracy szacunkowo za okres od stycznia do listopada 2014 r. w wysokości 86.814,99 zł oraz darowiznę od matki w wysokości 20.000 zł brutto. Posiadał citroena C2 z 2003 r., którego wartość oszacował na 10.000 zł oraz renaulta scenic II grand z 2005 r. o wartości 14.500 zł. Jeśli chodzi o zobowiązania, to ma zaciągnięty w 2005 r. w PKO BP kredyt mieszkaniowy hipoteczny Własny kąt w kwocie 100.000 zł. Zadłużenie szacunkowe z tego tytułu na 28 listopada 2014 r. wynosiło 37.426,56 zł. Wszystkie składniki majątku Grzegorza Koziełka stanowią wspólność małżeńską.
     Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żninie Elżbieta Gogola (ur. 1963 r.) jest zatrudniona w Szkole Podstawowej w Słębowie jako nauczycielka. Zadeklarowała posiadanie środków pieniężnych w wysokości 84.846 zł. Posiada akcje Krajowej Spółki Cukrowej w ilości 1.831, których wartość nominalna wynosi 1.831 zł. Posiada również dom o powierzchni 270 m2 i wartości 350.000 zł oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 11,52 ha z zorganizowaną zabudową gospodarczą. Wartość gospodarstwa to 400.000 zł. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa zadeklarowała przychód w wysokości 11.508,67 zł. Elżbieta Gogola posiada również dom w przebudowie o powierzchni 123 m2 i wartości 250.000 zł oraz garaż wolno stojący o powierzchni 17,50 m2 i wartości 15.000 zł. Wszystkie składniki tego majątku stanowią małżeńską wspólność majątkową. W 2014 r. ze stosunku pracy uzyskała wynagrodzenie w wysokości 59.839,32 zł, z tytułu świadczenia urlopowego - 1.093,93 zł; funduszu socjalnego bez VAT - 440 zł, diety radnej - 169.58 zł. Zadeklarowała, że dochody również stanowią małżeńską wspólność majątkową, podobnie jak samochód peugeot 407 SW z 2007 r. Elżbieta Gogola wraz z mężem ma linię kredytową w Banku Millenium otwartą dla realizowania bieżących spraw - zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wynosiły 2.600 zł. Drugie zobowiązanie to pożyczka z funduszu mieszkaniowego na remont domu; wynosi ono 4.094 zł.
     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Włodzimierz Kurek (ur. 1964 r.) jest dyrektorem i nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie. Zgromadził środki pieniężne w kwocie 6.642,05 zł. Posiada 1/2 domu - 100 m2 na podstawie umowy użyczenia od rodziców. Z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2014 r. uzyskał dochód w wysokości 81.267,52 zł, z tytułu diety radnego 13.716,86 zł i z innych źródeł 1.393,93 zł. Posiada samochód KIA sportage z 2010 r. Ma również zobowiązania: pożyczkę z MPKZP w wysokości 2.700 zł i pożyczkę z ZFŚS w wysokości 9.600 zł. Składniki majątku Andrzeja Kurka stanowią własność odrębną.
     Lucjan Adamus (ur. 1949) jest emerytem. Zadeklarował środki pieniężne w wysokości 15.000 zł, które stanowią współwłasność majątkową. Również pozostałe składniki majątku stanowią współwłasność małżeńską. Jest to dom o powierzchni 96,91 m2 o wartości 250.000 zł i gospodarstwo rolne o powierzchni 0,6475 ha i wartości 10.000 zł z budynkiem gospodarczym - z tego tytułu osiągnął przychód w 2014 r, w wysokości 400 zł, ale dochodu nie wykazał. Z tytułu emerytury otrzymał za 2014 r. 18.235,80 zł, a z tytułu diet radnego - 23.341,15 zł (w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Miejskiej w Żninie). Współwłasnością małżeńską jest też peugeot 406 z 1996 r. Lucjan Adamus nie zadeklarował posiadania zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł.
     Maria Błońska (ur. 1957 r.) jest dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzycach. Zadeklarowała posiadanie środków pieniężnych w wysokości 12.521,38 zł - stanowią one małżeńską wspólność majątkową, podobnie jak mieszkanie o powierzchni 54 m2 i wartości 70.000 zł. Z tytułu zatrudnienia Maria Błońska uzyskała w 2014 r. 55.193 zł, a z tytułu diet radnej (była w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Żninie) - 19.829,20 zł. Nie zadeklarowała zobowiązań powyżej 10.000 zł.
     Lidia Urszula Cieślewicz (ur. 1958 r.) zatrudniona była w zeszłym roku i jest nadal w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w biurze powiatowym w Żninie na stanowisku kierownika tego biura. Posiada dom o powierzchni 120 m2 i wartości 250.000 zł, który stanowi wspólność małżeńską. Podobnie małżeńską wspólnością majątkową jest mieszkanie o powierzchni 42,40 m2 i wartości 120.000 zł. Z tytułu zatrudnienia uzyskała w zeszłym roku 100.424,24 zł, a z tytułu diety radnej - 90,09 zł. Wspólnością majątkową małżeńską jest samochód skoda rapid z 2014 r. Lidia Cieślewicz ma zaciągnięty w PKO BP SA oddział w Żninie kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - 96.396,86 i kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w Credit Agricole Bank Polska SA - 23.333,52 zł. Te zobowiązania stanowią również małżeńską wspólność majątkową.
     Piotr Horka (ur. 1951 r.) jest emerytem. Zadeklarował posiadanie środków pieniężnych w wysokości 5.000 zł. Posiada dom o powierzchni 180 m2 i wartości 300.000 zł. Posiada również 30.308 akcji Krajowej Spółki Cukrowej. Z tytułu emerytury uzyskał w zeszłym roku 55.276,78 zł. Za prowadzone obserwacje pogodowe uzyskał 2.736 zł, z tytułu diety radnego - 13.567,42 zł i z innych źródeł 8,12 zł. Posiada volkswagena passata 1.9 TDI z 2000 r. Wszystkie składniki tego majątku stanowią małżeńską wspólność majątkową, podobnie jak kredyt hipoteczny w PKO BP wzięty na budowę domu. Zobowiązania z tego tytułu wynosiły 28.700 zł.
     Kazimierz Paweł Jańczak (ur. 1948 r.) jest emerytem, ale w zeszłym roku prowadził też inną działalność - jako prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie. Zadeklarował posiadanie środków pieniężnych w wysokości 35.000 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 65,5 m2 i wartości 160.000 zł. Ma również działkę 300 m2 w POD z domkiem letniskowym o wartości 45.000 zł i drugą działkę 377 m2 o wartości 16.000 zł. Również na 16.000 zł oszacował w oświadczeniu majątkowym wartość posiadanego garażu. Wszystkie składniki majątku stanowią małżeńską współwłasność. Z tytułu emerytury Kazimierz Jańczak osiągnął w 2014 r. dochód w wysokości 32.918,78 zł, z tytułu działalności wykonywanej osobiście - 19.466,93 zł i z tytułu diety radnego - 13.660,69 zł. Posiada seat ibiza z 2002 r.
     Adam Kowalewski (ur. 1953 r.) jest rencistą, zatrudniony jest również w Muzeum Ziemi Pałuckiej. Posiada środki pieniężne w wysokości 12.000 zł i 600 euro. Jest to małżeńska wspólność majątkowa, podobnie jak dom o powierzchni 160 m2 i wartości 300.000 zł. Posiada 0,6 ha gruntów o wartości 120.000 zł i budynek gospodarczy o pow. 59 m2 i wartości 50.000 zł. Z tytułu renty w 2014 r. otrzymał 12.595,54 zł, z tytułu umowy o pracę - 22.400,20 zł, a z tytułu diet radnego i sołtysa (wraz z inkaso za zbierane dla gminy podatki) - 22.053,65 zł. Posiada renault modus z 2004 r. Wszystkie składniki majątku stanowią współwłasność małżeńską.
     Jerzy Kowalski (ur. 1933 r.) jest emerytem. Posiada środki pieniężne w wysokości 53.000 zł i dom o powierzchni 109,2 m2 na działce 1.977 m2,o wartości 100.000 zł. Z tytułu emerytury w 2014 r. otrzymał 23.692,74 zł, a z tytułu diety radnego - 90,09 zł. Posiada peugeota 307 z 2008 r. o wartości 15.000 zł i opla fronterę z 1993 r. o wartości 2.500 zł. Składniki majątku Jerzego Kowalskiego stanowią współwłasność małżeńską.
     Leszek Józef Kowalski (ur. 1962 r.) zatrudniony jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie na stanowisku nauczyciela, a obecnie także dyrektora. Wszystkie składniki jego majątku stanowią współwłasność małżeńską. Posiada około 50.000 zł środków pieniężnych oraz lokatę w PKO BP na kwotę 50.000 zł. Jest w posiadaniu domu o powierzchni 138 m2 i wartości około 300.000 zł. Z tytułu zatrudnienia w ZSP w 2014 r. uzyskał wynagrodzenie w wysokości 98.865,12 zł; z tytułu zatrudnienia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - 8.640,60 zł; z tytułu umowy-zlecenia z OKE w Gdańsku - 464 zł i 90,09 zł z tytułu diety radnego.
     Halina Krygier (ur. 1967 r.) jest zatrudniona jako ekspedientka w sklepie spożywczo-przemysłowym w Bożejewiczkach. Nie posiada oszczędności i nie jest właścicielką nieruchomości. Jako dochody za 2014 r. podała w oświadczeniu majątkowym 3.705 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę, 5.113 zł - umowy-zlecenie i 17.166,25 zł z tytułu diety radnej i sołtysa. Składniki jej majątku stanowią współwłasność małżeńską.
     Jerzy Antoni Krynicki (ur. 1954 r.) był zatrudniony jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie. Posiada zgromadzone środki pieniężne w wysokości 60.000 zł. Posiada również mieszkanie 64 m2 o wartości 180.000 zł. Jest też w posiadaniu garażu - 15,26 m2 o wartości 20.000 zł i drugiego - 17 m2 o wartości 25.000 zł oraz działki o powierzchni 1.482 m2 i wartości 55.000 zł. Nieruchomość niezabudowana została nabyta 31 grudnia 2010 r. od Powiatu Żnińskiego. Posiada 1.280 akcji PGNiG SA. Z tytułu umowy o pracę uzyskał 9.244,76 zł, z tytułu diety radnego - 13.938,28 zł, z tytułu umowy o dzieło i zlecenia - 15.073,60 zł, z tytułu emerytury - 38.934,07 zł, za prawa autorskie - 1.000,70 zł i z innych źródeł - 174,83 zł. Wszystkie składniki jego majątku stanowią współwłasność małżeńską.
     Sławomir Roman Kujawa (ur. 1970 r.) jest nauczycielem w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 18.174,60 zł. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 35,36 m2 o wartości szacunkowej około 100.000 zł. Z tytułu wynagrodzenia za pracę osiągnął w ub.r. dochód w wysokości 57.135,86 zł. Z tytułu diety radnego otrzymał 90,09 zł, a z tytułu umowy-zlecenia i o dzieło - 2.536,41 zł. Z innych źródeł uzyskał 1.769,93 zł. Posiada citroena C4 z 2008 r. Ma również zobowiązania finansowe: pożyczkę z MPKZP w wysokości 2.450 zł i pożyczkę z ZFŚS - 4.400 zł. Wszystkie składniki majątku Sławomira Kujawy stanowią majątek odrębny.
     Włodzimierz Oźminkowski (ur. 1955 r.) jest rencistą. Nie posiada zgromadzonych oszczędności, nie jest właścicielem domu, mieszkania ani też innych nieruchomości. W 2014 r. z tytułu diety radnego otrzymał 90,09 zł, a z tytułu renty strukturalnej 13.380 zł. Jego dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową. Włodzimierz Oźminkowski jest z synem współwłaścicielem skody rapid z 2014 r., a z córką współwłaścicielem opla corsy z 2009 r.
     Ireneusz Jerzy Starczewski (ur. 1950 r.) jest członkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie. Nie zgromadził żadnych oszczędności, za to posiada jako własność odrębną mieszkanie o powierzchni 36,96 m2 i wartości 100.000 zł. W 2014 r. uzyskał dochód ze świadczeń ZUS - 14.595 zł; jako członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej - 8.385 zł i z tytułu diety radnego - 90,09 zł. Posiada peugeota 307 z 2006 r.
     Piotr Tomaszewski (ur. 1974 r.) jest kierownikiem technicznym zatrudnionym w Muzeum Ziemi Pałuckiej. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 1.964,24 zł, a także papiery wartościowe: BBIDV, GPW, KGHM, PCGUARD, PKO BP, których wartość wynosiła 21.665,94 zł. Te składniki majątku stanowią wspólność małżeńską. Jako majątek odrębny posiada dom o powierzchni 217,10 m2 i wartości 350.000 zł oraz działkę, na której on stoi - jej powierzchnia to 1.279 m2 a wartość - 100.000 zł. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury, którą zawiesił 1 maja 2014 r. Z tytułu tej działalności osiągnął przychód w wysokości 95.106,32 zł, a dochód - 16.675,96 zł. Z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskał 41.215,64 zł brutto, za umowę-zlecenie - 346,90 zł, a z tytułu diety radnego 90,09 zł. Dochody stanowią wspólność małżeńską. Takową wspólnością jest również volkswagen touran z 2006 r., a z drugiej strony - zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego w wysokości 76.635,88 zł, który został zaciągnięty w PKO BP oddział w Żninie.
     Grzegorz Stanisław Wesołek (ur. 1954 r.), jest emerytem, ale też od 1998 r. członkiem rady nadzorczej Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. Zgromadził z żoną 4.000 zł oszczędności. Również jako wspólność małżeńską posiada dom o powierzchni 100 m2 i wartości 120.000 zł oraz działkę rolną o powierzchni 0,60 ha. Z tytułu diety z BS Pałuki i z tytułu emerytury rolniczej uzyskał w 2014 r. dochód w wysokości 17.777,03 zł. a z tytułu diety radnego Rady Miejskiej - 90,09 zł. Posiada citroena C-5 z 2001 r., który - podobnie jak pozostałe składniki majątku - stanowi wspólność małżeńską.
     Tomasz Stanisław Wysocki (ur. 1958 r.) jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Nie zadeklarował posiadania środków pieniężnych oraz papierów wartościowych. Jest właścicielem domu o powierzchni 150 m2 i wartości 350.000 zł. Dzierżawi również działkę rekreacyjną o wartości 3.000 zł, która stanowi małżeńską wspólność majątkową. Z tytułu zatrudnienia w 2014 r. uzyskał dochód w wysokości 46.216,84 zł a jako radny otrzymał dietę w wysokości 90,09 zł. Jego zobowiązania stanowią także wspólność małżeńską. Jest to kredyt hipoteczny w BPH - 35.000 CHF, pożyczka w Eurobanku - 30.000 zł, pożyczka w Credit Agricole - 27.000 i pożyczka w Skoku Stefczyka - 12.000 zł. Pożyczki zostały zaciągnięte na mieszkanie.
     Marek Zieliński (ur. 1956 r.) jest rencistą. Nie posiada oszczędności, natomiast posiada dom o powierzchni 150 m2 i wartości 700.000 zł, który stanowi wspólność małżeńską, podobnie jak 1/2 kamienicy o wartości 700.000 zł. Osobiście nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2014 r. z tytułu renty uzyskał 11.167,46 zł, a z tytułu diety radnego 90,06 zł. Jeśli chodzi o zobowiązania, to w PKO BP powziął pożyczkę w wysokości 35.700 zł na remont kamienicy. To zobowiązanie również stanowi wspólność małżeńską.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1224 (30/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry