Drukuj

Oświadczenia majątkowe, radni, władza, gmina, Janowiec Wielkopolski
Nieruchomości, samochody i kredyty
     Posiadają domy, gospodarstwa, działki, samochody i maszyny rolnicze. Uzyskują dochody z różnych źródeł, część z nich posiada zobowiązania kredytowe. Dziś przyglądamy się zawartości majątków włodarzy gminy Janowiec Wielkopolski.

     Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Maciej Franciszek Sobczak (rocznik 1959) zgromadził 25.000 zł oszczędności. Posiada dom o pow. 191 m2, budynek gospodarczy o pow. 30 m2 na działce o pow. 0,3669 ha o łącznej wartości 180.000 zł. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 64,80 m2 o wartości 312.000 zł, jak i 3,81 ha nieruchomości rolnej o wartości 30.000 zł i nieruchomości o powierzchni 2.658 m2 i wartości 20.000 zł.
     Z tytułu umowy o pracę otrzymał wynagrodzenie w wysokości 145.541,20 zł i 600 zł z umowy zlecenia. Jeździ samochodem toyota avensis z 2003 r. Wszystkie dochody i mienie stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Jadwiga Chojnowska (rocznik 1958) zatrudniona jest w Urzędzie Miejskim w Janowcu na stanowisku zastępcy burmistrza. Na koncie zgromadziła oszczędności w wysokości 21.000 zł oraz papiery wartościowe - 335 PGE. Posiada dom o powierzchni 140 m2 i wartości 168.000 zł stanowiący jej własność. Posiada też gospodarstwo rolne o pow. 19,90 ha i wartości 270.000 zł ze stałą zabudową. Z tytułu prowadzonego gospodarstwa osiągnęła w roku 2014 przychód w wysokości 157.619,04 zł, a dochód w wysokości 20.000 zł.
     Z tytułu zatrudnienia w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku uzyskała dochód w wysokości 3.874,66 zł, a z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Janowcu 124.481,52 zł.
     Wśród mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł wymieniła samochód seat ibiza z 2001 r., traktor new holland z 2007 r. oraz współwłasność samochodu citroen C4 z 2006 r.
     Wśród zobowiązań posiada kredyt preferencyjny w wysokości 5.000 zł na odnowienie produkcji w gospodarstwie rolnym, kredyt w wysokości 10.000 zł na odtworzenie produkcji w gospodarstwie rolnym, kredyt w wysokości 61.745 zł na zakup gruntów rolnych. Kredyty zostały udzielone przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, oddział w Janowcu Wielkopolskim.
     Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowcu Ryszard Wacław Majchrzak (rocznik 1948) przebywa na emeryturze. Posiada na swym koncie 16.375,49 zł, co stanowi współwłasność majątkową, podobnie jak dom o powierzchni 177 m2, którego wartość podana przez radnego to 95.000 zł. Posiada też wspólnie z żoną działkę o powierzchni 770 m2, którą wycenił na 20.000 zł. Działkę tę małżonkowie nabyli w drodze przetargu w 1990 roku od Urzędu Miejskiego w Janowcu.
     W ubiegłym roku dochód przewodniczącego z tytułu emerytury wyniósł 29.443,68 zł, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymał 405 zł, a z tytułu diety radnego osiągnął dochód w wysokości 11.685,14 zł. Przewodniczący wraz z żoną posiadają samochód osobowy opel corsa 1,2 z 2002 roku o wartości 10.800 zł.
     Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Wiktoria Rusiewicz (rocznik 1950) w ubiegłym roku z emerytury uzyskała dochód w wysokości 16.132,05 zł, jako radna otrzymała 5.537,87 zł, z tytułu wynagrodzenia sołeckiego otrzymała 1.980 zł, a za inkaso podatku 6.419,50 zł. Wszystkie te dochody stanowią małżeńską współwłasność majątkową.
     Witold Ryszard Antoszków (rocznik 1958) prowadzi gospodarstwo rolne. Radny posiada dom o powierzchni 280 m2 i wartości 320.000 zł. Posiada też 11,520 ha działek w dzierżawie, wycenionych na kwotę 600.000 zł. Prowadzi gospodarstwo ogólnoużytkowe o pow. 24,44 ha o wartości 1.125.000 zł, w czym jest zwarta zabudowa budynków gospodarczych. Przychód z tego gospodarstwa wyniósł 409.731,24 zł, a dochód 10.435,84 zł. Oprócz tego jako członek Komisji Rewizyjnej w Miejsko-Gminnej Spółce Wodnej otrzymał 300 zł.
     Wśród mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł radny wymienił: traktor john deere z 2011 r, ursus C330 z 1989, kombajn class z 1983, agregat uprawowy amazone z 2000 r., pług ibis z 2014 r, ładowarkę widemann z 1993 r., wóz asenizacyjny meprozet z 2011 r i samochód renault scenic z 2004 r. Wśród zobowiązań posiada w PBS kredyt w wysokości 210.000 zł na zakup ziemi i 70.000 zł na zakup traktora. Wszystkie dochody, majątek i zobowiązania stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Hanna Maria Budniak-Ogórkiewicz (rocznik 1979) prowadziła w minionym roku Zakład fryzjerski damsko-męski, w którym pracowała jako fryzjerka. W minionym roku dochód ze stosunku pracy wyniósł 4.620 zł, a dochód z tytułu wynajmu lokalu pod działalność 11.400 zł. Posiada dom o powierzchni 95 m2 i wartości 120.000 zł, stanowiący małżeńską wspólność majątkową.
     Leszek Paweł Grzeczka (rocznik 1986) zgromadził 4.208,55 zł oszczędności. W użyczeniu posiada mieszkanie o powierzchni 48 m2
i wartości 100.000 zł. Z tytułu posiadanej umowy o pracę uzyskał ze Starostwa Powiatowego w Żninie dochód w wysokości 30.755,55. Z tytułu diety radnego otrzymał 4.707,21 zł.
     Anna Maria Jakubiak (rocznik 1960) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego osiągnęła w minionym roku dochód w wysokości 6.168,29 zł. Jako nauczyciel w janowieckim gimnazjum wypracowała dochód w wysokości 65.213,28 zł, a z racji pełnienia funkcji radnej uzyskała 4.729,73 zł. Wszystkie te dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Krzysztof Kucharski (rocznik 1987) uzyskał dochód z tytułu stosunku pracy w wysokości 40.685,71 zł. Jako mienie ruchome powyżej 10.000 zł radny wyszczególnił samochód mazda MPV z 2000 r.
     Wśród zobowiązań finansowych posiada kredyt w Credit Agricole, na koniec 2014 roku do spłaty pozostało 10.995,38 zł.
     Marek Jan Kusz (rocznik 1953) jest emerytem. Posiada dom o powierzchni 123 m2, który wycenił na 40.000 zł oraz budynek gospodarczy o powierzchni 38 m2 o wartości 10.000 zł. Z tytułu pobieranej emerytury uzyskał 20.516,14 zł, za inkasowanie podatku 9.123,80 zł, z racji pełnienia funkcji radnego 6.955,41 zł, a jako sołtys 1.980 zł. Wszystkie składniki jego mienia, jak i dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Zbigniew Władysław Magda (rocznik 1956) jest prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Sarbinowo. Zgromadził 30.000 zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 56,98 m2 o wartości 80.000 zł oraz nieruchomość zabudowaną o pow. 2.000 m2 i wartości 70.000 zł. W składnikach mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł radny wymienił samochód osobowy audi A4 z 2000 r. Wszystkie dochody i mienie stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Marek Ryska (rocznik 1975) prowadzi własną działalność gospodarczą Foto-Ryska Fotografia Okolicznościowa. Zgromadził 2.014,79 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 50 m2 i wartości 100.000 zł oraz działkę wypoczynkową w Polskim Związku Działkowców o powierzchni 540 m2. Z racji prowadzonej działalności wypracował dochód w wysokości 2.313,09 zł. Z tytułu umowy o dzieło zawartej z firmą Tibro-JV otrzymał dochód w wysokości 6.343,28 zł. Wśród mienia ruchomego powyżej 10.000 zł wymienił aparat Canon EOS 5D. Na koniec grudnia 2014 roku posiadał pożyczkę w wysokości 42.928,62 zł w PKO. Wszystkie posiadane dochody, zobowiązania i majątek wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej.
     Marek Tarnowski (rocznik 1951) przebywa na rencie inwalidzkiej. Jest współwłaścicielem połowy domu, stanowiącego spadek, o powierzchni 152 m2 i wartości 120.000 zł. Posiada też jako współwłasność spadkową połowę działki o pow. 2.469 m2 wycenionej na 15.000 zł, na której stoi budynek gospodarczy o pow. 116 m2 o wartości 10.000 zł. Z tytułu przyznanej mu renty jego dochód wyniósł 10.951,65 zł, a z tytułu diety radnego 5.537,87 zł.
     Aleksandra Walendowska (rocznik 1963) posiada wraz z mężem jako wspólnotę majątkową dom o powierzchni 158 m2 wyceniony na 180.000 zł oraz działkę o powierzchni 608 m2 (na której postawiono dom) o wartości 20.000 zł. Z tytułu pracy nauczyciela w przedszkolu osiągnęła dochód w wysokości 60.792,32 zł, a jako radna uzyskała 5.555,00 zł. Na koniec minionego roku posiadała kredyt w PKO BP ze stanem zadłużenia 1.900 zł (zaciągnięty w 2010 r. na kwotę 26.000 zł). Uzyskane przez nią dochody stanowią współwłasność małżeńską.
     Andrzej Grzegorz Witkowski (rocznik 1952) zgromadził 14.000 zł oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni 88 m2 i wartości 150.000 zł. Posiada też działkę o powierzchni 771 m2 z domem o wartości 170.000 zł oraz działkę rolną o powierzchni 450 m2 o wartości 15.000 zł. Z tytułu umowy o pracę uzyskał dochód w wysokości 9.240,49 zł, z umowy-zlecenia z Urzędem Miejskim 4.095,74 zł, a wysokość renty w skali roku wyniosła 11.969,34 zł. Wynagrodzenie z udziału w komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wyniosło 1.512 zł. Posiada samochód toyota yaris z 2009 roku. Wszystkie składniki majątku stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Dorota Maria Woźniak (rocznik 1981) zgromadziła środki pieniężne w wysokości 10.000 zł. Jej dochód w minionym roku z tytułu umowy o pracę w Szkole Podstawowej w Żernikach wyniósł 60.215,23 zł. Z tytułu umowy zlecenia z Krajowej Rady Izb Rolniczych uzyskała dochód w wysokości 1.181 zł. Wśród majątku ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł wyszczególniła samochód fiat grande punto z 2006 roku.
     Kazimierz Franciszek Zabłocki (rocznik 1957) posiada 100.000 zł oszczędności, dom o powierzchni 140 m2 i wartości 350.000 zł. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 58 ha i wartości 2.500.000 zł. Posiada zabudowę: chlewnie, garaże, budynki gospodarcze. Z racji prowadzonego gospodarstwa uzyskał dochód w wysokości 200.000 zł.
     Jako mienie ruchome o wartości powyżej 10.000 zł radny wymienił: ciągniki ursus C360 z 1987 i 1988 r. ciągniki MTZ z 1997 i 2007 r, kombajny bizon z 1981 r. i new holland z 1987 r, ładowarkę pichon z 2011 r., przyczepę rolniczą z 2011 r., rozrzutnik obornika z 2011 r., beczkę asenizacyjną z 2012 r.
     Wśród zobowiązań posiada kredyt inwestycyjny w wysokości 25.000 zł w PBS w Janowcu oraz 650.000 w WBK Gniezno. Wszystkie dochody, oszczędności, mienie i zobowiązania stanowią małżeńską wspólność majątkową.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1226 (32/2015)

 

Przejdź do forum.