Drukuj

Gmina Strzelno, referendum, komisje, składy
Zasiądą w komisjach referendalnych
    12 sierpnia burmistrz Ewaryst Matczak wydał zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum. W pracach 11 obwodowych komisji weźmie udział 99 mieszkańców gminy Strzelno.

     6 września w całym kraju odbędzie się referendum, w którym Polacy mają zdecydować o jednomandatowych okręgach wyborczych, finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa i rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika.
     Obwodowa komisja nr 1 w Zespole Szkół ul. Kościuszki 15: Barbara Fibikowska ze Strzelna (SLD), Dariusz Głowacki z Bławat (przedstawiciel burmistrza), Elżbieta Gręzicka ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Grażyna Jaworska ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Paula Łyk ze Strzelna (PiS), Joanna Sienkiewicz z Bronisławia (Fundacja Samorządność i Demokracja), Joanna Szurlej ze Strzelna (PSL), Agnieszka Wojciechowska ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Julia Zbytniewska ze Strzelna (Fundacja Wolność i Nadzieja).
     Obwodowa komisja nr 2 w Szkole Podstawowej w Strzelnie: Wiesława Borowska z Bronisławia (PSL), Marcin Chojnacki z Rzadkwina (Fundacja Wolność i Nadzieja), Genowefa Chudzińska ze Strzelna (Fundacja Samorządność i Demokracja), Elżbieta Marciniak ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Małgorzata Nowak ze Strzelna (przedstawiciel burmistrza), Magdalena Olszewska ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Sabina Śmigiel ze Strzelna (PiS), Karolina Waszak ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Marta Zbytniewska ze Strzelna (SLD).
     Obwodowa komisja nr 3 w Gimnazjum ul. Gimnazjalna 17: Ewa Bandoch z Cienciska (Fundacja Wolność i Nadzieja), Lidia Domżalska ze Strzelna (PSL), Bożena Kruszewska ze Strzelna (SLD), Katarzyna Mrowiec ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Łukasz Nycek ze Strzelna (PiS), Małgorzata Osowicz ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Zofia Popielewska ze Strzelna (Fundacja Samorządność i Demokracja), Alina Ruszkiewicz ze Strzelna (przedstawiciel burmistrza), Iwona Szczepańska ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota).
     Obwodowa komisja nr 4 w Zespole Szkół ul. Gimnazjalna 7: Andrzej Jamroży ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Małgorzata Kawczyńska z Bronisławia (PiS), Ewa Kicińska z Bronisławia (Fundacja Samorządność i Demokracja), Izabela Kwaśniewska ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Wojciech Leśny ze Strzelna (PSL), Łukasz Nawrocki ze Strzelna (przedstawiciel burmistrza), Ludwika Pułkownik ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Barbara Wojciechowska z Witkowa (Stowarzyszenie Republikanie), Teresa Zielińska ze Strzelna (SLD).
     Obwodowa komisja nr 5 w Szkole Podstawowej w Markowicach: Kamila Banasik ze Strzelna (Fundacja Samorządność i Demokracja), Monika Czepielewska z Żegotek (SLD), Ewa Frankowska ze Stodół (Stowarzyszenie Republikanie), Dorota Gręzicka ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Leszek Grobelny z Bożejewic (PSL), Aneta Rojek z Bronisławia (PiS), Beata Romblewska z Łąkiego (przedstawiciel burmistrza), Barbara Wojtasik ze Stodólna (Stowarzyszenie Wspólnota), Klaudia Wojtasik ze Stodólna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość).
     Obwodowa komisja nr 6 w świetlicy OSP w Ostrowie: Grzegorz Dopierała z Ostrowa (PiS), Józef Gacek z Ostrowa (Fundacja Samorządność i Demokracja), Stanisław Gładyszewski z Ostrowa (PSL), Krzysztof Kotecki ze Strzelna (SLD), Bartłomiej Milak ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Maria Milak ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Lidia Osowicz-Chudzińska ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Emilia Rosinska z Rzadkwina (przedstawiciel burmistrza), Aldona Starczewska z Ostrowa (Stowarzyszenie Republikanie).
     Obwodowa komisja nr 7 w Szkole Podstawowej w Stodołach: Danuta Jackowska ze Strzelna (PiS), Dorota Karczmarz z Bożejewic (Stowarzyszenie Republikanie), Lucyna Kobus ze Strzelna (przedstawiciel burmistrza), Małgorzata Kobus z Ostrowa (Fundacja Samorządność i Demokracja), Michalina Kościelska z Żegotek (SLD), Grzegorz Kulczycki ze Stodólna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Irena Kulczycka ze Stodólna (Stowarzyszenie Wspólnota), Weronika Pięta ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Małgorzata Wdowiak ze Strzelna Klasztornego (PSL).
     Obwodowa komisja nr 8 w Szkole Podstawowej we Wronowych: Maria Ignaczak ze Strzelna (SLD), Henryka Jankowiak ze Sławska Dolnego (Fundacja Samorządność i Demokracja), Iwona Kotarska ze Strzelna (Stowarzyszenie Republikanie), Robert Machnik ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Aleksandra Martin z Miradza (PSL), Monika Nowaczyk-Kontowicz z Wybudowań Młyny (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Piotr Pawłowski z Jeziorek (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Joanna Rogozińska z Bławat (przedstawiciel burmistrza), Ryszard Szałkowski z Młynów (PiS).
     Obwodowa komisja nr 9 w Szkole Podstawowej w Ciechrzu: Wacław Borkowski z Rzadkwina (PSL), Monika Chojnacka z Rzadkwina (Fundacja Wolność i Nadzieja), Maria Chudzińska z Ciechrza (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Ryszard Chudziński ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Wioleta Olejnik ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Wojciech Posłuszny ze Strzelna (PiS), Barbara Reinholz ze Strzelna (Fundacja Samorządność i Demokracja), Alicja Tyc z Rzadkwina (SLD), Hanna Zebel ze Strzelna (przedstawiciel burmistrza).
     Obwodowa komisja nr 10 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelnie: Piotr Jasiński z Młynic (Fundacja Wolność i Nadzieja), Agnieszka Machnik ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Katarzyna Michalska ze Strzelna (SLD), Paulina Nawrocka z Witkowa (przedstawiciel burmistrza), Jolanta Nowak ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Magdalena Pawełkowicz ze Strzelna (Fundacja Samorządność i Demokracja), Andrzej Repulak ze Strzelna (PSL), Paula Salachna z Młynic (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Wiesława Smykowska ze Strzelna (PiS).
     Obwodowa komisja nr 11 w Szpitalu Powiatowym w Strzelnie: Urszula Adamska ze Strzelna (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem), Bogumiła Cynk ze Stodólna (Fundacja Samorządność i Demokracja), Roman Jankowski ze Strzelna (przedstawiciel burmistrza), Paweł Jasiński z Młynic (Fundacja Wolność i Nadzieja), Mirosława Kluczykowska ze Strzelna (Stowarzyszenie Wspólnota), Violetta Majkut z Wronowych (PSL), Joanna Marciniak ze Strzelna (Stowarzyszenie Ojczyzna - Rodzina - Sprawiedliwość), Lidia Wielińska ze Strzelna (Stowarzyszenie Republikanie), Katarzyna Wróblewska ze Strzelna (PiS).
     Diety przewodniczących i zastępców obwodowych komisji wynoszą odpowiednio 180 zł i 160 zł. Diety pozostałych członków komisji - 140 zł. 6 września lokale będą czynne od 6:00 do 22:00.

Paweł Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1229 (35/2015)

Przejdź do forum.