Części do zachodnich maszyn rolniczych - PHU Tomasz Nowak

Oświadczenia majątkowe, Mogilno, samorządowcy
Na koncie burmistrza, w garażu radnego
    Dziś od Mogilna rozpoczynamy przegląd majątków samorządowców. W stosunku do poprzedniej kadencji w Radzie Miejskiej zaszły wręcz rewolucyjne zmiany. W ławach radnych zasiada aż 10 nowych radnych, w tym dla 8 osób to w ogóle pierwsza kadencja. Nigdy też nie było takiej sytuacji, by w Radzie zasiadało aż 12 kobiet na ogólną liczbę 21 radnych.

     Majątek burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego (rocznik 1967) to małżeńska wspólność majątkowa. Na koncie zgromadził 260.414,73 zł oraz 350 euro i 34 hrywny. Posiada papiery wartościowe Funduszu Millenium cyklu koniunkturalnego na kwotę - 16.945,26 zł, stabilnego wzrostu na kwotę - 28.015,11 zł oraz akcje na kwotę - 7.626,39 zł. Posiada dom o pow. 208,6 m2 o wartości 400.000 zł, mieszkanie o pow. 47,79 m2 o wartości 95.580 zł, garaż o pow. 10,29 m2 o wartości 10.000 zł oraz nieruchomość gruntową o pow. 1.498 m2 o wartości 74.900 zł. Małżeńska wspólność majątkowa to także dochód, samochód oraz zobowiązania bankowe. Burmistrz zarobił w 2014 roku 162.725,76 zł brutto. Jego żona zarobiła 57.617,71 zł brutto. Razem jest to kwota 220.343,47 zł brutto. W garażu ma audi A6 quatro, r. 2009, którego cena zakupu wraz z kosztami remontu wyniosła 60.541,62 zł. Zobowiązania to kredyt hipoteczny zaciągnięty 2 kwietnia 2007 r. w Banku Millenium na kwotę 139.344,19 CHF. Kredyt wzięty został na budowę domu, na okres 15 lat.
     Majątek zastępcy burmistrza Jarosława Ciesielskiego (rocznik 1965) to małżeńska wspólność majątkowa. Składają się na niego: oszczędności w kwocie 397.000 zł, 18.800 euro i 9.500 dolarów. Nieruchomości to dom o pow. 97,44 m2 (pow. użytkowa parteru) i 47,65 m2 (pow. użytkowa piwnic) na działce o pow. 18 arów wraz z garażem murowanym o pow. użytkowej 47,90 m2. Dom jest o wartości 285.000 zł, działka o wartości 60.000 zł, garaż o wartości 40.000 zł. Zastępca burmistrza zasiada w dwóch radach nadzorczych gminnych spółek: w Mogileńskim Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz w Mogilno Sport (tutaj za darmo). Dochody oraz samochód to także małżeńska wspólność majątkowa. Z tytuły pracy w ratuszu zarobił - 141.537,50 zł brutto, a z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej MPGK - 39.206,18 zł brutto. Jego żona zarobiła 52.314,41 zł brutto. Razem daje to w 2014 r. dochody w kwocie 233.058,09 zł brutto. Posiada bmw 525 D kombi, r. 2002. Nie ma żadnych zobowiązań pieniężnych w kwocie powyżej 10.000 zł.
     Teresa Kujawa (rocznik 1950) jest przewodniczącą Rady Miejskiej. Jako swój majątek odrębny posiada dwa mieszkania: jedno pow. 91,87 m2 o wartości 110.000 zł oraz drugie o pow. 58,93 m2 o wartości 85.000 zł. Majątek odrębny to także: lokal niemieszkalny o pow. 29,27 m2 o wartości 40.000 zł; działka o pow. 645 m2 o wartości 50.000 zł; garaż o pow. 16 m2 o wartości 10.000 zł. Małżeńska wspólność majątkowa to działka rekreacyjna o pow. 245 m2 i domek letniskowy o pow. 55 m2, razem o wartości 85.000 zł. Dochody radnej to: emerytura w kwocie 17.984 zł brutto oraz dieta radnej 11.823 zł. Posiada jacht Beryl o wartości 15.000 zł. Dochody i jacht to małżeńska wspólność majątkowa. Ma zaciągnięty w PKO BP kredyt konsumpcyjny w kwocie 34.945 zł na spłatę współwłasności rodzinnej.
     Radna Ewa Szarzyńska (rocznik 1972) pracuje na własnym gospodarstwie rolnym. Jest wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, debiutuje w składzie Rady. Zgromadziła środki w kwocie 3.000 zł. Posiada dom o pow. 190 m2 i wartości 800.000 zł oraz gospodarstwo rolne o pow. 43,10 ha o wartości 1.600.000 zł. Jej dochody: z tytułu gospodarstwa - 80.000 zł oraz dieta radnej - 794,91 zł. W BS Gniezno o/Mogilno ma zaciągniętą pożyczkę hipoteczną w kwocie 100.000 zł na remont domu. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radny Karol Nawrot (rocznik 1986) pracuje jako podinspektor w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. Jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Nie posiada żadnego majątku. Jego dochody to: z tytułu zatrudnienia - 29.708,21 zł brutto, umowa o dzieło - 1.334,40 zł, dieta radnego - 9.538,82 zł. Zaciągnął kredyt gotówkowy w PKO BP na zakup samochodu na kwotę 14.237,67 zł. Wszystkie dane to majątek odrębny radnego.
     Radny rencista Konrad Andrzejewski (rocznik 1953) zgromadził 5.362 zł. Kieruje w Radzie Miejskiej komisją budżetu i finansów. Posiada mieszkanie o pow. 142 m2 o wartości 100.000 zł. Inne nieruchomości to: działka o pow. 1.267 m2 o wartości 10.000 zł, działka o pow. 1.052 m2 o wartości 10.000 zł, pawilon handlowy wraz z działką o wartości 15.000 zł. Jego dochody w 2014 r. to: renta chorobowa - 14.426,12 zł oraz dieta radnego - 9.737,64 zł. Jeździ toyotą avensis, r. 2006. Nie posiada zobowiązań pieniężnych powyżej 10.000 zł.
     Dla radnej Katarzyny Barczak (rocznik 1989) nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół w Bielicach to także samorządowy debiut. Nie posiada oszczędności, mieszkania, domu. W 2014 r. zarobiła: z tytułu zatrudnienia w Zespole Szkół Mogilno - 4.550,43 zł brutto, w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy - 5.377,84 zł brutto, ZS Bielice - 31.734,04 zł brutto, w grupie Allegro umowa zlecenie - 1.800 zł brutto. Posiada citroena C2, r. 2008 o wartości 15.000 zł. Wszystko to majątek odrębny. Nie posiada żadnych zobowiązań finansowych w kwocie ponad 10.000 zł.
     Radna Alina Dobersztyn (rocznik 1960) jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie. Zgromadziła oszczędności w kwocie 79.749,05 zł jako majątek odrębny. Posiada dom o pow. 150 m2 z działką o pow. 0.08 ha o wartości 250.000 zł oraz działkę z domkiem letniskowym o pow. 551 m2 o wartości 50.000 zł. Nieruchomości to współwłasność. Na dochody składają się: z tytułu zatrudnienia - 63,764,45 zł brutto, MDK - 17.864 zł brutto, renta rodzinna - 17.245 zł brutto oraz dieta radnego - 11.724,84 zł brutto. Posiada opla corsę, r. 2010 jako majątek odrębny. Zobowiązania finansowe to: kredyt w PKO BP na zakup domu jednorodzinnego - kwota 13.905,56 CHF - współwłasność oraz jako majątek odrębny pożyczkę mieszkaniową w kwocie 20.000 zł.
     Przewodniczący komisji rewizyjnej Łukasz Drzazgowski (rocznik 1980) jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy. Jedynym jego dochodem jako małżeńska wspólność majątkowa jest dieta radnego - 9.737,64 zł. Posiada ford focus C-max, r. 2006 jako małżeńska wspólność majątkowa. Nie posiada żadnego innego majątku.
     Radna Halina Gajewicz (rocznik 1947) jest emerytem i sołtysem. Jej majątek jako małżeńska wspólność majątkowa to: dom o pow. 144 m2 o wartości 150.000 zł, indywidualne gospodarstwo rolne o pow. 8,93 ha o wartości 267.000 zł, budynek gospodarczy o pow. 30 m2 o wartości 32.000 zł. Jej dochody jako małżeńska wspólność majątkowa to: przychód i dochód z gospodarstwa wydzierżawianego - 7.200 zł, emerytura z ZUS - 20.399,84 zł brutto, dieta radnego - 9.538,92 zł, dieta sołtysa - 3.450 zł, inkasa od podatków (od nieruchomości, za psy, rolny, za śmieci) - 3.976,50 zł, renta męża z KRUS - 12.330.32 zł brutto. Nie posiada żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
     Radna Iwona Golis (rocznik 1970) pracuje jako nauczycielka w SP Gębice oraz jako logopeda w SP Kwieciszewo, Przedszkolu w Gębicach i Przedszkolu nr 1 w Mogilnie. Posiada: oszczędności w kwocie 76.800 zł, dom o pow. 126 m2 o wartości 250.000 zł, działkę budowlaną o powierzchni 760 m2 o wartości 25.000 zł. Z tytułu zatrudnienia zarobiła 69.302,16 zł brutto i dieta radnej - 9.538,92 zł. Posiada skodę fabia, r. 2005 i toyotę corolla, r. 2002. Jej zobowiązania finansowe to: kredyt z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 14.000 zł na remont domu. Wszystkie powyższe dane dotyczą małżeńskiej wspólności majątkowej.
     Michał Jakubowski (rocznik 1978) jest pracownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mogilnie na stanowisku głównego specjalisty, ma również gospodarstwo rolne. Jest nowo wybranym radnym. Zgromadził oszczędności w kwocie 56.851,94 zł, posiada dom o pow. 150 m2 o wartości 176.200 zł oraz gospodarstwo rolne z zabudową inwentarsko-składową o pow. 29,39 ha własnego i pow. 8,05 ha dzierżawa. Ziemia ma wartość 1.175.600 zł, zaś budynki 206.000 zł. Z tytułu gospodarstwa osiągnął przychód i dochód w kwocie 109.141,20 zł. Inne dochody to: z tytułu zatrudnienia - 32.970,72 zł, dieta radnego - 794,91 zł. Posiada: ciągniki rolniczy zetor forterra 105, r. 2001 i zetor proxima 80, r. 2013; dwie przyczepy rolnicze metaltech DB 8000, r. 2013; pług, r. 2011; prasę rolującą famard DF 120 1,8 V, r. 2011; ładowacz czołowy, r. 2011; siewnik poznaniak, r. 2011; przetrząsacz karuzelowy P4530, r. 2014. Ma zaciągnięte kredyty: w Banku BZ WBK na zakup ciągnika - 21.134 zł; w BS Gniezno o/Mogilno kredyt inwestycyjny na warunkach promocyjnych - 77.033,70 zł; w BS Gniezno o/Mogilno kredyt klęskowy - 20.770 zł. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radny Piotr Kaźmierczak (rocznik 1961) jest nauczycielem w SP 3 Mogilno. Kieruje komisją oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej. Jego oszczędności to 2.735,22 zł. Posiada dwa mieszkania: o pow. 51,29 m2 o wartości 120.000 zł oraz o pow. 52,50 m2 o wartości 120.000 zł. Jego dochody w 2014 r.: w wyniku zatrudnienia - 75.436,41 zł brutto oraz dieta radnego 993,63 zł. Jego zobowiązanie to kredyt hipoteczny w PKO BP na zakup mieszkania - na kwotę 137.354,35 zł. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radna Ewa Kwit (rocznik 1962) jest przewodniczącą komisji społecznej, pracuje jako rejestratorka medyczna w SPZOZ Mogilno. Posiada mieszkanie o pow. 37,90 m2 o wartości 100.000 zł. Jej dochody: z tytułu zatrudnienia to 21.550,03 zł brutto oraz dieta radnej - 9.737,64 zł. Posiada opla astrę, r. 2011, nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radna Barbara Lech (rocznik 1957) ma własne gospodarstwo rolne, jest sołtysem. Jest w tej kadencji nowym radnym. Zgromadziła oszczędności w kwocie 2.000 zł, posiada dom o pow. 200 m2 o wartości 170.000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 14,63 ha z zabudową zagrodową o wartości 580.000 zł oraz budynki gospodarcze o pow. 560 m2 o wartości 280.000 zł. Jej dochody to: dochód z gospodarstwa - 15.000 zł, dieta sołtysa 3.450 zł, inkaso podatkowe - 3.013,85 zł, dieta radnego - 794,91 zł. Nie posiada żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radna Maria Lewandowska (rocznik 1954) jest emerytem i radnym po raz pierwszy. Oszczędziła 10.000 zł jako majątek odrębny, posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. 58 m2 o wartości 160.000 zł jako majątek odrębny oraz garaż o pow. 19 m2 o wartości 12.000 zł jako wspólność majątkowa. Ma 8.613 akcji zwykłych PGNiG S.A. jako majątek odrębny, z tego tytułu osiągnęła dochód 1.100 zł. Jej dochody to: renta rodzinna - 36.343,54 zł oraz dieta radnej - 794,91 zł. Ma opla corsę, r. 2008 jako majątek odrębny oraz finansowe zobowiązanie: w Banku BPH jest współkredytobiorcą kredytu hipotecznego na zakup domu w kwocie 79.025,53 CHF.
     Radna Maria Malczewska (rocznik 1962) jest sołtysem i posiada własne gospodarstwo rolne. Po raz pierwszy dostała się do Rady Miejskiej. Zgromadziła 82.000 zł oszczędności. Posiada jako majątek odrębny gospodarstwo rolne o pow. 7,39 ha z zabudową chlewnia i garaż o wartości 295.600 zł. Jej dochody w 2014 r. to: dochód z gospodarstwa - 22.000 zł (majątek odrębny), dieta sołtysa - 3.450 zł, inkaso podatkowe - 2.217 zł, dieta radnego 794,91 zł. W garażu ma: samochód vw sharon, r. 2003, wartość 21.000 zł oraz ciągnik rolniczy MF ferguson 255, r. 1987, wartość 18.000 zł. Radna ma zobowiązanie finansowe: w BS Mogilno kredyt obrotowy na kwotę 40.000 zł zaciągnięty 14 marca 2014 r., do spłaty pozostało 30.000 zł. Poza gospodarstwem rolnym, wszystkie pozostałe dane to małżeńska wspólność majątkowa. Mało precyzyjne informacje zawarte są w rubryce „Dom o powierzchni”. Radna wpisała tam dwie powierzchnie jakby działek: jedną 1.112 m2 o wartości 1.164.600 zł i drugą 2.150 m2 o wartości 2.336.000 zł. Nie ma tam żadnych dodatkowych informacji, na przykład czy są to działki z domami.
     Radny Paweł Molenda (rocznik 1957) jest prezesem zarządu Centrali Nasiennej sp. z o.o. Pracowników i Producentów Rolnych w Mogilnie. Posiada w Centrali Nasiennej 200 udziałów. Zgromadził oszczędności w kwocie 3.650 zł, posiada dom o pow. 180 m2 i wartości 180.000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 2,37 ha z budynkiem gospodarczym o wartości 52.000 zł. Inne nieruchomości to: sklep o pow. 70 m2 o wartości 45.000 zł oraz działka o pow. 1.435 m2 i budynek mieszkalny w budowie o wartości 305.000 zł. Z tytułu zatrudnienia w Centrali Nasiennej osiągnął dochód w kwocie - 93.932,75 zł brutto, dochód z gospodarstwa - 2.700 zł, dieta radnego - 13.910,87 zł oraz dochód żony - 39.573,74 zł brutto. W garażu ma renaulta laguna, r. 2004. Nie posiada żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radny Janusz Myszkowski (rocznik 1959) jest bezrobotnym, sołtysem, po raz pierwszy radnym. Posiada dom o pow. 100 m2 o wartości 120.000 zł, działkę 0,28 ha o wartości 20.000 zł, budynek gospodarczy 48 m2 o wartości 10.000 zł, budynek gospodarczy 50 m2 o wartości 12.000 zł oraz garaż 10 m2 o wartości 5.000 zł. Osiągnął w 2014 r. dochody: ZUS z tytułu renty - 5.110 zł, PUP zasiłek dla bezrobotnych - 2.299,40 zł, dieta sołtysa - 3.450 zł, inkaso podatkowe - 1.348,65 zł, dieta radnego - 794,91 zł. Nie posiada żadnych zobowiązań powyżej 10.000 zł. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radna Elżbieta Sarnowska (rocznik 1944) jest emerytem. Zgromadziła 10.500 zł oszczędności. Posiada mieszkanie o pow. 81 m2, o wartości 65.000 zł. Jej dochody to: emerytura - 34.852,64 zł brutto, dieta radnej - 12.122,29 zł, wynajem mieszkania - 4.392 zł. Nie posiada zobowiązań, wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa. cd. na str. 12
     Radny Zbigniew Spólnik (rocznik 1964) prowadzi gospodarstwo rolne. Po raz pierwszy został radnym. Jego oszczędności to 500 zł. Posiada dom o pow. 286 m2, o wartości 187.700 zł; mieszkanie o pow. 79,14 m2 o wartości 243.000 zł oraz gospodarstwo rolne z zabudową (dom jednorodzinny, chlewnie, garaże, stodoły) o pow. 21,27 ha o wartości 1.280.000 zł. Jego dochody w 2014 r. to: dochód z gospodarstwa - 61.024 zł, dzierżawa - 3.600 zł, wynajem - 3.000 zł, dieta radnego - 793 zł. W garażu ma dwa samochody: bmw 730D o wartości 15.000 zł i vw passat 1,8T o wartości 12.000 zł. Radny ma dwa zobowiązania kredytowe: w Santander Consumer Bank - kredyt hipoteczny w kwocie 92.000 zł oraz w Banku BPH kredyt konsumpcyjny w kwocie 111.000 zł. Powyższe dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radny Grzegorz Stochliński (rocznik 1956) pracuje w MGOPS Mogilno jako pomoc administracyjna. Posiada mieszkanie o pow. 50,7 m2 o wartości 140.000 zł jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jego dochody to: z tytułu zatrudnienia - 24.067,33 zł brutto oraz dieta radnego - 9.936,37 zł. Posiada forda focusa C-max, r. 2007. Wszystkie dane to małżeńska wspólność majątkowa.
     Radna Małgorzata Źrałka (rocznik 1961) pracuje jako rolnik na własnym gospodarstwie rolnym, jest sołtysem. Radnym jest po raz pierwszy, przewodniczy komisji rolnictwa i ochrony środowiska Rady Miejskiej. Zgromadziła środki pieniężne w kwocie 2.400 zł. Posiada dom o pow. 199 m2 o wartości 185.369 zł, jest to własność, majątek odrębny. Ma gospodarstwo rolne o pow. 8,93 ha o wartości 610.000 zł z zabudową zagrodową (obora, chlewnia, stodoła, garaż, budynki gospodarcze), jest to własność, majątek odrębny. Z tytułu pracy w gospodarstwie osiągnęła dochód w kwocie: 33.022,019 zł jako małżeńska wspólność majątkowa. Posiada 1.184 akcje zwykłe w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, bez dochodu. Inne dochody radnej jako małżeńska wspólność majątkowa to: dieta sołecka - 3.450 zł, inkaso od podatków - 5.982,55 zł, dieta radnej - 993,63 zł. Posiada ciągnik ursus C-330, r. 1984, wartość 14.000 zł, własność, majątek odrębny. W BS Gniezno o/Mogilno ma pożyczkę hipoteczną na kwote 780.000 zł, małżeńska wspólność majątkowa.

Marek Holak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1229 (35/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry