Oświadczenia majątkowe, Łabiszyn, samorządowcy
Na koncie burmistrza, w garażu radnego
    Skład Rady Miejskiej w Łabiszynie po ubiegłorocznych wyborach nieznacznie tylko uległ zmianie: jest czworo nowych radnych. Co prawda burmistrz też rządzi gminą kolejną już kadencję, ale zmieniła się sytuacja na najwyższym szczeblu władzy, bo od początku tego roku burmistrz ma zastępcę. Dziś przyglądamy się majątkom rządzących w gminie Łabiszyn.

     Ostatnie oświadczenie majątkowe burmistrza Jacka Idziego Kaczmarka (rocznik 1962) zostało złożone według stanu na 10 grudnia 2014 roku. Zadeklarowany przez niego w oświadczeniu majątek wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, a są to oszczędności w wysokości 305.000 zł i 500 euro, mieszkanie o powierzchni 88 m2 o wartości 130.000 zł, a także garaż wart 3.000 zł i altana ogrodową warta 20.000 zł. Z tytułu umowy o pracę w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku uzyskał 130.910,24 zł. Posiada samochód osobowy ford kuga z 2011 roku, samochód osobowy toyota aygo z 2009 roku, samochód osobowy toyota aygo z 2014 roku i motocykl harley-davidson z 2001 roku. Nie posiada zobowiązań pieniężnych przekraczających 10.000 zł.
     Marlena Bujak (rocznik 1979) jest zastępcą burmistrza i sekretarzem gminy. Cały zadeklarowany przez nią majątek wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Na swoim koncie zgromadziła około 10.000 zł oszczędności. Posiada dom o powierzchni 120 m2 o wartości około 42.600 zł i gospodarstwo rolne o powierzchni 13,4766 ha o wartości 654.800 zł. Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 36.486,40 zł. W ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia uzyskała 96.444,77 zł, z tytułu umowy-zlecenia otrzymała 1.021 zł brutto i z tytułu umowy-zlecenia - 885 zł brutto. Posiada dwa samochody osobowe: opel corsa z 2007 roku i opel zafira z 2007 roku. Ma też zaciągniętą pożyczkę hipoteczną na zakup samochodu w wysokości 14.650,53 zł, co do której termin spłaty mija w lutym 2019 roku.
     Teresa Paliwoda (rocznik 1940) jest przewodniczącą Rady Miejskiej w Łabiszynie i emerytowaną nauczycielką. Ostatnie jej oświadczenie majątkowe opublikowane w biuletynie informacji publicznej jest oświadczeniem złożonym według stanu na 11 grudnia 2014 roku. Zadeklarowała w nim oszczędności w wysokości 2.000 zł, stanowiące małżeńską wspólność majątkową, podobnie jak pół domu o powierzchni 44,70 m2 i wartości 100.000 zł i pół budynku gospodarczego o powierzchni 625 m2 i wartości 3.500 zł. W okresie od stycznia do listopada 2014 roku otrzymała 18.606,74 zł emerytury i 14.728,54 zł z tytułu diety radnej. Posiada toyotę yaris z 2011 roku, która stanowi małżeńską wspólność majątkową. Nie ma zobowiązań pieniężnych przekraczających 10.000 zł.
     Wiesław Kubkowski (rocznik 1965) jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łabiszynie i lekarzem zatrudnionym w SPZOZ w Łabiszynie. Cały zadeklarowany przez niego majątek jest przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej, a składa się na niego: około 890.000 zł oszczędności, obligacje skarbu państwa o wartości około 200.000 zł i akcje spółek notowanych na GPW na kwotę około 2.000 zł. Ponadto posiada dom o powierzchni 230 m2 o wartości około 350.000 zł, działkę pod domem o powierzchni 628 m2, a także działkę budowlaną o powierzchni 0,3001 ha i połowę udziału w drodze o powierzchni łącznej 0,0861ha, wszystko to o wartości 60.000 zł. Oprócz tego radny zadeklarował, że w 2000 roku nabył od gminy Łabiszyn działkę budowlaną. Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, czyli prywatną praktykę lekarską. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął przychód w wysokości 45.800 zł, a dochód wyniósł 36.127,40 zł. Z tytułu zatrudnienia w zakładzie pracy jego dochód w ubiegłym roku wyniósł 132.447 zł, a dieta z tytułu pełnienia obowiązków radnego za 2014 rok wyniosła 12.239,83 zł. Uzyskał także dochód ze sprzedaży mieszkania i garażu w wysokości 185.000 zł, dochód ze sprzedaży samochodu w wysokości 6.500 zł i dochód ze sprzedaży obligacji w wysokości 7.792,20 zł. Posiada dwa samochody osobowe: forda mondeo z 2008 roku i peugeot 407 z 2005 roku. Nie ma zobowiązań pieniężnych przekraczających 10.000 zł.
     Ryszard Mieczysław Lisiewski (rocznik 1954) zadeklarował, że wszystkie składniki majątkowe stanowią małżeńską wspólność majątkową. Na swoim koncie zgromadził on środki pieniężne w wysokości 620.000 zł. Posiada dom o powierzchni 110 m2, którego wartość szacuje na około 350.000 zł oraz dwa mieszkania o powierzchni 47 m2 każde i wartości 230.000 zł każde, a także gospodarstwo roślinne o powierzchni 7,73 ha bez zabudowy warte około 500.000 zł. Z tego tytułu osiągnął przychód 2.000 zł i dochód w wysokości 1.000 zł. Ponadto posiada działkę rolną o powierzchni 664 m2 wartą 40.000 zł, działkę budowlaną o powierzchni 773 m2 wartą 40.000 zł, garaż o powierzchni 20 m2 i wartości 10.000 zł, lokal użytkowy o powierzchni 62 m2 wart 60.000 zł i dom w budowie o powierzchni 170 m2, którego wartość oszacowana została na kwotę 200.000 zł. Radny prowadzi gabinet weterynaryjny w Łabiszynie. Przychód z tego tytułu wyniósł w ubiegłym roku 132.620,37 zł, a dochód 19.194,80 zł. W 2014 roku otrzymał z tytułu dopłaty do ziemi 8.970,71 zł, około 6.000 zł odsetek od lokat, z tytułu najmu żona otrzymała 14.400 zł. Ponadto otrzymał 11.356,12 zł diety radnego i 45.192,36 zł w ramach umowy-zlecenia. Radny posiada dwa samochody osobowe: forda mondeo z 2005 roku i toyotę auris z 2011 roku. Nie ma żadnych zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł.
     Krzysztof Broda (rocznik 1974) prowadzi gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą. W swoim oświadczeniu zadeklarował oszczędności w wysokości 180.000 zł, stanowiące małżeńską wspólność majątkową, podobnie jak pozostały majątek. Posiada dom o powierzchni 200 m2 i wartości około 200.000 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 14,2975 ha o wartości około 450.000 zł, na które składa się chlewnia, garaże i wiaty na maszyny. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku przychód i dochód w wysokości 35.000 zł. Prowadzi działalność gospodarczą Usługi Transportowe firma Bro-Trans, która w biegłym roku przyniosła mu stratę w wysokości 1.205,72 zł. W ubiegłym roku otrzymał 6.166,40 zł wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz 7.306,45 zł diety radnego. Posiada ciągnik zetor forterra 115 z 2011 roku, prasę zwijającą sipma classic z 2010 roku, agregat uprawowo-siewny z 2010 roku, ciągnik siodłowy volvo z 1998 roku, mana 27403 z HDS z 1996 roku, przyczepę koehler z 1991 roku, naczepę kogel z 1991 roku, mana z 1995 roku, jelcza 620W z 1993 roku, dwie koparko-ładowarki z 2008 roku, ciągnik siodłowy renault premium z 2002 roku, naczepę wielton z 2005 roku, forda s-max z 2008 roku, kombajn (sieczkarnię) claas jaguar 820 z 1999 roku, dźwig hydros z 1982 roku, mana HDS 17192 z 1993 roku i mana z 1999 roku, kombajn sieczkarnię claas jaguar 820 z 1997 roku i ciągnik ursus 16-24 z 1986 roku. Posiada też kredyt inwestycyjny na zakup maszyn w wysokości około 1.000.000 zł. Zadeklarował również zobowiązania wobec dostawców sięgające 40.000 zł.
     Renata Drożniakiewicz (rocznik 1967) jest pielęgniarką zatrudnioną w SPZOZ w Łabiszynie. W swoim oświadczeniu za ubiegły rok nie zadeklarowała żadnych oszczędności. Posiada natomiast dom o powierzchni 130 m2 o wartości około 260.000 zł, a także budynek gospodarczy o powierzchni 49 m2 o wartości 40.000 zł. W ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia w łabiszyńskim SPZOZ uzyskała 46.465 zł, w ramach umowy-zlecenia zawartej z Urzędem Miejskim w Łabiszynie uzyskała przychód w wysokości 1.853,86 zł. Ponadto otrzymała 2.400 zł za wynajem budynku gospodarczego i 743,31 zł diety radnej. Nie posiada mienia ruchomego, którego wartość przekracza 10.000 zł. Zadeklarowała natomiast dwa kredyty konsumpcyjne, jeden na kwotę 20.000 zł i na kwotę 16.000 zł. Wszystko to stanowi małżeńską wspólność majątkową.
     Paweł Kubiak (rocznik 1961) jest zatrudniony jako zaopatrzeniowiec - sprzedawca w PUH Domena Stanisława Pogla w Łabiszynie. Na swoim koncie ma 2.500 zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 42,20 m2 i wartości około 59.000 zł. Wszystko to stanowi współwłasność majątkową. Z tytułu zatrudnienia osiągnął w ubiegłym roku 22.581 zł brutto, a z tytułu diety radnego 8.779,32 zł. Nie posiada mienia ruchomego, którego wartość przekracza 10.000 zł. Zadeklarował kredyt zaciągnięty na kwotę 19.162,05 zł.
     Agnieszka Kupis (rocznik 1976) prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Pod koniec 2014 roku nie posiadała zgromadzonych zasobów pieniężnych. Posiada za to dom o powierzchni 96 m2 o wartości około 140.000 zł i gospodarstwo rolne, którego powierzchnia wynosi 2,36 ha, a wartość szacowana jest na około 320.000 zł. Na gospodarstwo składa się chlewnia, wiata i budynek mieszkalny. Z tego tytułu radna osiągnęła w ubiegłym roku przychód w wysokości 1.200 zł, a dochód wyniósł 650 zł. Radna zadeklarowała, że w 2014 roku otrzymała dietę radnej w wysokości 11.273,53 zł, dietę sołtysa - przychód 7.708 zł i dochód 6.166,40 zł. Posiada volkswagena tourana 1,9 TDI z 2005 roku o wartości 19.000 zł. Radna zadeklarowała także kredyt zaciągnięty przez męża na zakup samochodu na kwotę 26.000 zł, którego spłata nastąpi w 2018 roku. Wszystko to stanowi przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej.
     Genowefa Maria Lubiszewska (rocznik 1959) pracuje jako matematyczka w Zespole Szkół w Łabiszynie, ma także umowę o dzieło w Zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych ul. Poznańska 13a w Łabiszynie. W swoim oświadczeniu za 2014 rok zadeklarowała oszczędności w wysokości 20.000 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 65,40 m2 i wartości 150.000 zł oraz 18-metrowy garaż o wartości 5.000 zł. Z tytułu umowy o pracę z Zespołem Szkół w Łabiszynie otrzymała w ubiegłym roku 74.823,20 zł, z tytułu umowy o dzieło z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymała 4.128 zł, a z tytułu diety radnej otrzymała 11.273,53 zł. Posiada samochód osobowy seat cordoba z 2001 roku o wartości 10.000 zł. Wszystko to stanowi małżeńską wspólność majątkową. Nie ma zobowiązań pieniężnych przekraczających kwotę 10.000 zł.
     Zenon Mikuła (rocznik 1961) prowadzi prywatne gospodarstwo rolne. Na swoim koncie zgromadził środki pieniężne w wysokości 6.500 zł. Posiada dom o powierzchni 120 m2 i wartości 80.000 zł oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 31,40 ha i wartości 800.000 zł, na które składa się obora, chlewnia, stodoła, garaże oraz budynki gospodarczy i mieszkalny. Z tego tytułu uzyskał w ubiegłym roku przychód 125.000 zł i dochód 75.000 zł. Jako radny otrzymał 11.273,53 zł, jako sołtys Władysławowa otrzymał 4.297,60 zł, a z Lokalnej Grupy Działania otrzymał 1110,40 zł. Posiada kombajn bizon z 1989 roku, ciągnik rolniczy belarus z 2007 roku, prasę vergel z 1997 roku i volkswagena passsata z 2005 roku. Nie posiada zobowiązań finansowych przekraczających 10.000 zł. Cały jego majątek stanowi małżeńską wspólność majątkową.
     Ewa Maria Milczek (rocznik 1962) prowadzi gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą. Na swoim koncie zgromadziła około 15.000 zł oszczędności. Posiada także 150 akcji IWG i 107 akcji Kruszwicy na kwotę około 26.842 zł. Posiada dom o powierzchni 110 m2 o wartości 200.000 zł oraz gospodarstwo rolne, którego powierzchnia wynosi 18,43 ha, a wartość około 700.000 zł. Z tego tytułu osiągnęła w ubiegłym roku przychód w wysokości 190.065 zł i dochód w wysokości 32.000 zł. Prowadzi działalność gospodarczą: gastronomia, handel, usługi. Z tego tytułu osiągnęła w ubiegłym roku przychód w wysokości 19.737,87 zł i dochód 15,29 zł. Posiada ciągnik massey ferguson 5445 z 2004 roku i ciągnik ursus 4512 z 1997 roku. Posiada także zobowiązania na rachunku bieżącym sięgające 80.000 zł. Wszystko to stanowi małżeńską wspólność majątkową.
     Eugeniusz Jan Rzymyszkiewicz (rocznik 1961) jest zatrudniony w firmie Impel Provider Security Partner we Wrocławiu. Na swoim koncie nie zgromadził żadnych zasobów pieniężnych. Posiada mieszkanie o powierzchni 118 m2 i wartości 180.000 zł. Z tytułu diety radnego otrzymał w ubiegłym roku 7.444,10 zł, z tytułu należności ze stosunku pracy otrzymał 30.125,81 zł, a z tytułu umowy-zlecenia 26.612 zł. Posiada dwa samochody osobowe: peugeot bipper 1,3 HDI z 2012 roku i chevrolet areo 1,2 z 2012 roku. Wszystko to stanowi małżeńską wspólność majątkową. Nie posiada zobowiązań pieniężnych przekraczających 10.000 zł.
     Bogusław Marian Senska (rocznik 1946) jest kierownikiem Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Lubostroniu. Zadeklarował oszczędności w wysokości 21.118,46 zł. Posiada dom o powierzchni 65 m2 o wartości notarialnej 20.000 zł. Z tytułu zatrudnienia uzyskał w ubiegłym roku 27.008 zł brutto, z tytułu emerytury uzyskał 34.848,58 zł brutto, z tytułu diety radnego uzyskał 7.305,45 zł, natomiast emerytura żony wyniosła w ubiegłym roku 21.000,06 zł brutto. Nie posiada mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł, ani zobowiązań pieniężnych przekraczających 10.000 zł.
     Edmund Słomowicz (rocznik 1953) pracuje w gospodarstwie rolnym. Nie zadeklarował żadnych oszczędności. Posiada natomiast dom o powierzchni 200 m2 o wartości około 167.900 zł, stanowiący wspólność majątkową, podobnie jak pozostałe składniki majątku. Radny posiada ponadto prywatne gospodarstwo rolne o powierzchni 32,87 ha warte około 1.300.000 zł, a także oborę o powierzchni 300 m2, stodołę o powierzchni 200 m2 i chlewnię o powierzchni 150 m2. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku przychód w wysokości 110.002,58 zł, a dochód wyniósł 61.453,98 zł. Jako sołtys otrzymał w ubiegłym roku 4.200 zł, a jako radny 605,66 zł diety. Posiada ciągnik ursus C355 i deutz. Radny zadeklarował zaciągnięcie dwóch kredytów, jednak w swoim oświadczeniu majątkowym nie podał, w jakiej wysokości.
     Leszek Grzegorz Stosik (rocznik 1962) jest operatorem w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie. Deklarowany majątek stanowi małżeńską wspólność majątkową, a składa się na niego 8.000 zł oszczędności, dom o powierzchni 156 m2 i wartości 320.000 zł, grunty rolne o powierzchni 4,997 ha o wartości 52.000 zł, droga dojazdowa o powierzchni 0,1816 ha i wartości 18.160 zł. W 1992 roku nabył 8,16 ha gruntów rolnych z Agencji Rolnej. W ubiegłym roku uzyskał 33.028 zł z tytułu zatrudnienia, 9.663,03 zł wyniosła dieta radnego, a 78,12 zł wyniosła dopłata do kredytu. W ubiegłym roku otrzymał także 5.376,08 zł zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego. Ponadto uzyskał dochód ze sprzedaży działki o powierzchni 1.700 m2 za kwotę 25.000 zł i działki o powierzchni 1.102 m2 za kwotę 20.000 zł. Nie posiada mienia ruchomego, którego wartość przekracza 10.000 zł. Na okres od 31 stycznia 2013 roku do lutego 2023 roku ma zaciągnięty kredyt konsumpcyjny na kwotę 50.000 zł, a na okres od 2014 do 2034 roku ma zaciągnięty kredyt budowlany na kwotę 70.000 zł.
     Artur Marek Zieliński (rocznik 1977) jest rolnikiem, radnym i sołtysem. Prowadzi gospodarstwo rolne rodziców. W swoim oświadczeniu majątkowym nie zadeklarował oszczędności. Nie posiada domu, mieszkania, gospodarstwa ani żadnych gruntów. Jako sołtys uzyskał w ubiegłym roku 6.166,40 zł, a jako radny 605,66 zł diety. Nie posiada także mienia ruchomego, którego wartość przekracza 10.000 zł, ani zobowiązań pieniężnych, które przekraczałyby tę kwotę.

Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1229 (35/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry