25-lecie, samorząd, Żnin, uroczystość, Rada Miejska, tytuł, Zasłużony dla Gminy Żnin
Kwintet zasłużonych
     Wczoraj Rada Miejska w Żninie głosowała w sprawie nadania tytułów Zasłużony dla Gminy Żnin pięciorgu osobom. Uhonorowani w ten sposób zostali działacze samorządowi, którzy dali się poznać z szerokiej działalności społecznej, ale w kilku przypadkach także gospodarczej.

     Komisja doraźna Rady Miejskiej w Żninie pozytywnie rozpatrzyła 5 wniosków o nadanie tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin. Tytuły mają zostać wręczone w drugiej części obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego. Pierwsza część tego jubileuszu dla samorządu Żnina została zorganizowana na początku czerwca. Wtedy m.in. Rada Miejska podjęła uchwały o nadaniu tytułów Honorowych Obywateli Gminy Żnin. Otrzymali je Janusz Ostoja-Zagórski, Zbigniew Jaszczuk, Andrzej Wybrański i Mieczysław Iciachowski. Są to osobistości, które obecnie nie mieszkają na terenie gminy Żnin, ale w przeszłości i w dniu teraźniejszym wnoszą znaczne dla niej zasługi. Wspomniana czwórka przyznane tytuły odebrała podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żnińskim Domu Kultury 3 czerwca.
     Osoby fizycznie wciąż mieszkające w gminie Żnin nie mogą otrzymać tytułu jej honorowego obywatela. Może natomiast zostać im przyznany tytuł Zasłużony dla Gminy Żnin. O tym w drodze uchwały decyduje Rada Miejska. Przed drugą częścią obchodów 25-lecia samorządu, która planowana jest na 20 września, komisja doraźna w Radzie Miejskiej pozytywnie rozpatrzyła wnioski o nadanie tytułów Zasłużony dla Gminy Żnin: Jadwidze Czai, Stefanowi Czarneckiemu, Wacławowi Górnemu, Jerzemu Kowalskiemu i Henrykowi Tokarzowi. Uchwały w sprawie nadania tytułów podejmowała na wczorajszej sesji cała Rada Miejska.
     JADWIGA CZAJA
     Jadwiga Czaja urodziła się w 1942 roku w Gałęzewie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1964 roku w Urzędzie Gminy w Rogowie jako referent rolny. W 1972 roku przeszła za porozumieniem stron do pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie, gdzie pracowała nieprzerwanie do 1998 roku. Od czasu podjęcia pracy w Żninie zamieszkuje w tym mieście. W związku z zajmowanym stanowiskiem w wydziale rolnictwa i leśnictwa całą swoją pracę i wiedzę poświęciła na rzecz wsi, rolnictwa i spraw związanych ze środowiskiem wiejskim. Po przejściu na emeryturę zajęła się pracą społeczną i jako wolontariusz działa na rzecz mieszkańców wsi.
     Jadwiga Czaja jest członkiem Gminnej Rady Koła Gospodyń Wiejskich w Żninie i koordynatorem Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie. Organizuje wyjazdowe spotkania na prezentacje bożonarodzeniowych i wielkanocnych stołów w Dworze Artusa w Toruniu, w Inowrocławiu i w Warszawie. W latach, gdy mammobusy nie były tak popularne i dostępne jak obecnie, Jadwiga Czaja była organizatorką w naszym regionie autokarowych wyjazdów dla kobiet do Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Żninie, która złożyła wniosek o nadanie tytułu Jadwidze Czai, podkreśla, że działaczka ta jest miłośniczką i dobrą organizatorką wycieczek autokarowych- krajoznawczych i nie tylko. Ponadto uczestniczyła i koordynowała wyjazd na 38. Światowy Kongres Rolników w Warszawie. Zaangażowana była w organizację 140-lecia Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Inowrocławiu w 2007 roku, gdzie prezentowane były za jej sprawą pałuckie przysmaki. Uczestniczyła także w dożynkach i organizacji wyjazdów na dożynki w Częstochowie, Spale, na dożynki wojewódzkie w Nakle, Radziejowie, Chełmnie, Łabiszynie i Żninie. Jadwiga Czaja zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się z młodym pokoleniem rolników pomagając im bezinteresownie np.: przy wypełnianiu wniosków pomocowych.
     STEFAN CZARNECKI
     Stefan Czarnecki urodził się w 1948 r. we Wrzący Wielkiej. Od 1983 roku do 2004 był członkiem zarządu Żnińskiego Towarzystwa Kultury. Od 2004 roku pełni funkcję prezesa. W ramach działalności Towarzystwa Stefan Czarnecki podejmował m.in. wykonanie brakujących żeliwnych elementów w bramie cmentarza w Żninie, uzupełniono ubytki w stuletniej bramie i murze okalającym cmentarz. Ponadto przyczynił się do odnowienia wielu grobów, m.in. odrestaurowano nagrobek malarza Tadeusza Małachowskiego. Poza tym trwa opieka m.in. nad grobowcem dominikanów, grobami rodziny Andrzeja Hoffmana, rodziny Piotrowiczów i księdza Stanisława Posadzego.
Dzięki zaangażowaniu Stefana Czarneckiego odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone pamięci Andrzejowi Rosiakowi, lekarza Zbigniewowi Romanowskiemu, rodzinie Krzyckich, staroście Franciszkowi Eblowi, rodzinie Piotrowiczów. Tym tablicom towarzyszyły zawsze publikacje książkowe.
     W roku jubileuszu 750-lecia miasta Żnina był współorganizatorem i współautorem wydania dwutomowej, zawierającej łącznie 1200 stron monografii Żnina. W ramach obchodów 50-lecia istnienia Żnińskiego Towarzystwa Kultury zorganizował wystawę osiągnięć kultury Żnina i Towarzystwa.
     Stefan Czarnecki to wielki miłośnik sportu, w tym sportu motorowodnego. W latach 1988-1989 aktywnie pomagał w organizacji zawodów motorowodnych w Żninie. Od 1995 do 2010 r. wspólnie z Jerzym Śniadeckim był głównym organizatorem zawodów motorowodnych w Żninie. Dzięki staraniom Stefana Czarneckiego Żnin wielokrotnie był organizatorem zawodów najwyższej rangi. Od 1991 roku Stefan Czarnecki był menedżerem Tadeusza Haręzy. Zdolności zawodnika, praca menedżera i mechaników doprowadziły do znacznych sukcesów: 4 tytułów mistrza świata, 3 tytułów mistrza Europy (łącznie 19 medali).
     Stefan Czarnecki w 2004 roku założył jedyną na świecie Aleję Sław Sportu Motorowodnego w centrum żnińskiej starówki. Ponadto wspólnie z Józefem Kowalkiewiczem założył jedyne w Europie Muzeum Sportów Motorowodnych. Stefan Czarnecki został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Wniosek o nadanie mu tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin złożyła grupa mieszkańców.
     WACŁAW GÓRNY
     Wacław Górny urodził się w 1964 r. w Żninie. W 1995 roku otworzył firmę Inter-Vax, która na początku zajmowała się handlem częściami do maszyn rolniczych, w chwili obecnej zakres działalności firmy obejmuje również usługi motoryzacyjne oraz sprzedaż artykułów ogrodniczych. W firmie zatrudnionych jest około 50 osób z terenu gminy Żnin. Wacław Górny oprócz prowadzenia firmy zajmuje się szeroko pojętą działalnością społeczną. Jest współorganizatorem Pałuckich Targów Rolnych. Organizuje wiele imprez skierowanych do mieszkańców gminy: drzwi otwarte w swojej firmie, pikniki rodzinne, pokazy prac polowych. Na uwagę zasługują również koncerty noworoczne, które odbywają się w Żnińskim Domu Kultury i przyciągają tłumy osób.
     Poza wyżej wymienioną działalnością Wacław Górny wspiera wiele instytucji, jednostek i stowarzyszeń z gminy Żnin, m.in.: Ochotniczą Straż Pożarną, przedszkola, szkoły, Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Karateków i hokeistów na trawie. Systematycznie wspomaga akcje charytatywne, m.in.: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz Szlachetną Paczkę.
     Wniosek o nadanie Wacławowi Górnemu tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin złożył burmistrz Robert Luchowski.
     JERZY KOWALSKI
     Włodarz Żnina jest też autorem wniosku o nadanie tego tytułu Jerzemu Kowalskiemu. Ten nestor żnińskiego samorządu urodził się w 1933 r. w stolicy Pałuk. W latach 1988-1990 był radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Żnin. Jest wieloletnim radnym Rady Miejskiej w Żninie pełniącym tę funkcję nieprzerwanie od I kadencji do V kadencji oraz w obecnej VII kadencji. Był także członkiem Zarządu Miejskiego w Żninie przez 2 kadencje, w latach 1994-2002. Nieustannie od 1981 roku do 2011 roku pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Żnin-Góra.
     Na przestrzeni lat inspiruje do realizacji inwestycji poprawiających infrastrukturę techniczną miasta i gminy Żnin. Przewodniczył społecznym komitetom: w 1989 r. budowy wodociągów, w 1992 r. budowy gazociągu, w 1995 r. budowy kanalizacji, a w latach 1995-2009 budowy ulic: Nowa, Sobieskiego, Gwardii Ludowej, Grunwaldzka, 22 Lipca, Mieszka I, Przemysława. Ponadto przyczynił się do rozwoju telekomunikacji osiedlowej.
     Przewodnicząc Radzie Osiedla nr 1 w Żninie podejmował zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku. Wspólnie z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Kołem Łowieckim Ryś w ramach Sprzątania świata przyczynił się do porządkowania linii brzegowej Dużego Jeziora Żnińskiego i Gór Wilczkowskich oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Z myślą o dzieciach i młodzieży i ich rozwoju fizycznym doprowadził do przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa terenów na cele komunalne, a przy ówczesnej Szkole Podstawowej nr 3 w Żninie doprowadził do wybudowania kortu tenisowego.
     Jerzy Kowalski jest prekursorem tworzenia koncepcji zagospodarowania brzegów Dużego Jeziora Żnińskiego - stworzył miejsce wypoczynku (drewniane stoły i ławki). Zwraca uwagę na potrzeby społeczności lokalnej, udziela wsparcia tym, którzy podejmują działania na rzecz społeczeństwa. Dzięki jego inicjatywie na potrzeby młodzieży i grona pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 3 zaadaptowane zostały dodatkowe pomieszczenia lekcyjne i administracyjne oraz sanitariaty.
     Jerzy Kowalski, podejmując działania na rzecz rozwoju sportu w szczególności aktywnie uczestniczył w organizacji zawodów motorowodnych, będąc członkiem komitetów organizacyjnych zawodów w Żninie. Poprzez swoją codzienną pracę w Radzie Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych upowszechniał kulturę fizyczną, a zwłaszcza sportu rekreacyjnego na terenach wiejskich.
     Jest członkiem Kół Łowieckich Ryś w Żninie oraz Szarak w Rzywnie. Posiadając dużą wiedzę łowiecką, rzetelnie przekazuje ją pokoleniom młodych myśliwych.
Na przestrzeni wielu lat swojej aktywnej działalności został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Już w 1963 r. w uznaniu zasług za ofiarną pracę w czasie przygotowań i obchodów jubileuszu 700-lecia Żnina otrzymał wyróżnienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 25 lat później uhonorowany został Medalem 725-lecia Żnina za wielki wkład w organizację tamtego jubileuszu miasta.
     HENRYK TOKARZ
     Wniosek o nadanie tytułu Henrykowi Tokarzowi złożyła grupa mieszkańców. Urodził się on w 1949 roku w Chełmży. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako wolontariusz współpracujący z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, mającym oddziałową siedzibę w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, aktywnie włączył się w kolportaż wydawnictw zakazanych w PRL, bezcennych dla kultury i historii Polski, takich autorów jak Józef Mackiewicz, Sergiusz Piasecki, Melchior Wańkowicz, Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski i wielu innych. W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w owym czasie organizował spotkania z ludźmi kultury. Wspierał również artystów, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego odmówili publicznego występowania w oficjalnych mediach, zapraszając ich na koncerty w kościołach, m.in. Piotra Szczepanika w kościele św. Mikołaja w Gąsawie w roku 1986 z prezentacją w tej świątyni zakazanych wówczas filmów, takich jak Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego czy włoska wersja filmu Quo Vadis.
     Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1990 roku Henryk Tokarz ratował przed zamknięciem w Żninie księgarnię Domu Książki, przejmując jej zasoby księgarskie i powołując do życia Księgarnię Pałucką. Oprócz normalnej działalności komercyjnej księgarnia prowadzi szeroką działalność kulturalną ze spotkaniami autorskimi włącznie.      Z czytelnikami spotkało się wielu sławnych pisarzy czy poetów od Jerzego Sulimy-Kamińskiego, po księdza Adama Bonieckiego. W księgarni istnieje także stoisko promujące poetów regionalnych, takich jak Stefan Pastuszewski, Jadwiga Stróżykiewicz, Jerzy Utkin, Jolanta Baziak. Księgarnia Pałucka wspiera również miesięcznik literacki Akant wydawany przez Instytut Wydawniczy Świadectwo w Bydgoszczy, który promuje literaturę regionalną.
     Będąc w latach 1990-1994 wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Żninie przyczynił się do powołania Muzeum Ziemi Pałuckiej. Będąc radnym Rady Powiatu w Żninie w latach 1998-2010 aktywnie uczestniczył w powołaniu na bazie Biblioteki Miejskiej w Żninie biblioteki o zasięgu powiatowym. Wspierał też działania instytucji kultury Pałac Lubostroń, aby spod skrzydeł słabego w możliwości finansowe powiatu przekazać obiekt we władanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co zakończyło się powodzeniem.
     W 2010 r. został wybrany prezesem Izby Księgarstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie, którą to funkcję pełni do dziś. Poza tym pełni funkcję członka Rady Fundacji Dar Serca, jest przewodniczącym komisji rewizyjnej Bractwa Strzeleckiego w Żninie. Henryk Tokarz w uznaniu swoich zasług otrzymał dotychczas szereg wysokich odznaczeń państwowych i samorządowych.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1229 (35/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry