Drukuj

Jeziora Wielkie, mandat, komisja, Rada Gminy, Rafał Żuchowski
Roszady
    Po śmierci radnej Grażyny Zwolińskiej i uzyskaniu mandatu przez Rafała Żuchowskiego na sesji 31 sierpnia zaszły zmiany w składzie dwóch komisji Rady Gminy.

     Wanda Krzesińska zrobiła miejsce koledze z SLD i przeszła z komisji zdrowia do komisji budżetowej.
     Obecnie w skład komisji rozwoju gospodarczego i budżetu wchodzą: Aneta Barczak (PiS) - przewodnicząca, Elżbieta Kozłowska (PiS) - zastępca przewodniczącego, oraz członkowie - Jerzy Kamelski (PiS), Dariusz Ciesielczyk (PiS) i Wanda Krzesińska (SLD). Zaś komisję ochrony środowiska, zdrowia i spraw socjalnych tworzą: Elżbieta Liczbińska (PO) - przewodnicząca, Jerzy Burzyński (PiS) - zastępca oraz członkowie - Aneta Bemke (PO), Katarzyna Kasztarynda (PSL) i Rafał Żuchowski (SLD).

Damian Stawski
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1230 (36/2015)