Burmistrz, radni, oświadczenia majątkowe, Szubin
Stan posiadania, stan zadłużenia
     Publikujemy oświadczenia majątkowe radnych z gminy Szubin wszystkich szczebli samorządu: od Rady Miejskiej po Sejmik Województwa, a także oświadczenia burmistrza Artura Michalaka i jego zastępcy Krystyny Sichel.

     BURMISTRZ SZUBINA I ZASTĘPCA
     Oświadczenie burmistrza Szubina Artura Michalaka (ur. 5 maja 1967 r. we Wrześni) pochodzi z początku kadencji, czyli z początku grudnia 2014 r., ponieważ oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia jest u wojewody. Burmistrz ma dom o powierzchni 98 m2 i wartości 210.000 zł oraz budynek gospodarczy na przydomowej działce o powierzchni 14 m2 i wartości 10.000 zł. Z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela uzyskał 49.357,18 zł dochodu, z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Powiatu - 24.357,18 zł, z tytułu szkolenia na umowę-zlecenie - 293,24 zł. Burmistrz jako ruchomość o wartości powyżej 10.000 zł wykazał skodę octavię z 2012 r.
     Krystyna Sichel z d. Kwiatkowska (ur. 2 stycznia 1959 r. w Straszewie) jest zastępcą burmistrza Szubina. W skład małżeńskiej wspólności majątkowej wchodzą 2 polisy z funduszem inwestycyjnym 11.960 zł (na dzień 17 stycznia 2015 r.). Z odrolnionego gospodarstwa o powierzchni 3,57 ha i wartości ok. 500.000 zł z domem jednorodzinnym, garażami i budynkiem gospodarczym osiągnęła przychód w wysokości 6.000 zł i dochód w wysokości 4.000 zł. Posiada też 10 akcji JSW. Dochód z tego tytułu wyniósł 0 zł. Działalność gospodarcza Krystyny Sichel została zawieszona 31 grudnia 2014 r. Z tytułu jej prowadzenia w ub. roku osiągnęła przychód 37.113,92 zł i dochód - 11.298,50 zł. Wykazany składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł to vw new beetle z 2007 r. Wiceburmistrz ma zobowiązania w wysokości 21.800 zaciągnięte w Alior Banku i limit debetowy w wysokości 15.000 zł w BZ WBK.
     RADA MIEJSKA W SZUBINIE
     Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Jan Kasprzak (ur. 6 lipca 1948 r. w Szubinie) jest prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie. Ma zgromadzone środki w walucie polskiej w wysokości 100.000 zł. Dom o powierzchni 159,23 m2 i wartości 257.789 zł stanowi współwłasność majątkową. Dochody przewodniczącego w ubiegłym roku wynosiły: ze stosunku pracy - 88.550 zł, świadczeń emerytalnych - 46.541 zł, diety radnego - 10.330, diety za członkostwo w radzie nadzorczej regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych - 578 zł. Remigiusz Kasprzak zadeklarował dwa auta o wartości powyżej 10.000 zł: hondę CRV z 2008 r. i mazdę 2 z 2007 r. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny w PKO BP w wysokości 10.249 zł. Przedstawiamy treść oświadczenia złożonego na początek kadencji, ponieważ oświadczenie za 2014 rok obecnie jest u wojewody.
     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kaszewski (ur. 13 listopada 1973 r. w Szubinie) jest kierownikiem internatu w Zakładzie Poprawczym w Szubinie. Ma zgromadzone 20.000 zł. Dom o powierzchni 92,6 m2 i wartości 400.000 zł, działka o powierzchni 1.249 m2 i wartości 45.000 zł, a także garaż o powierzchni 44,23 m2 i wartości 50.000 zł stanowią małżeńską wspólność majątkową. Wraz z żoną jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 55,2 m2 i wartości 187.000 zł. Wiceprzewodniczący wykazał następujące dochody: z UKB Szubin - 3.760 zł, z Zakładu Poprawczego w Szubinie - 130.440 zł, z Urzędu Miejskiego w Szubinie - 7.713,19 zł, z Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Związków Sportowych - 801,60 zł. Zadeklarowane audi A6 z 2006 r. oraz opel astra III z 2005 r. stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Kornalewicz (ur. 5 listopada 1957 r. w Szubinie) jest właścicielem sklepu wielobranżowego w Turze. Posiada dom o powierzchni 170 m2 i wartości 400.000 zł, a oprócz niego: budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni 400 m2 i wartości 800.000 zł, pawilon handlowy o powierzchni 120 m2 i wartości 250.000 zł, rów po Starej Noteci o powierzchni 1.900 m2 i wartości 30.000 zł, łąkę o powierzchni 2.700 m2 i wartości 12.000 zł. Z działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie z żoną uzyskał przychód w wysokości 3.692.390,28 zł oraz dochód w wysokości - 157.997,42 zł. Z tytułu diety radnego osiągnął dochód w wysokości 1.033,38 zł. Wiceprzewodniczący ma wraz z żoną zaciągnięty kredyt w wysokości 72.186,27 franków szwajcarskich na remont nieruchomości zabudowanej, udzielony przez PKO SA w Nakle.
     Przewodnicząca komisji rewizyjnej Hanna Maria Adamczewska z d. Baranowska (ur. 20 grudnia 1949 r. w Gnieźnie) jest emerytką. Ma zgromadzone środki pieniężne w wysokości 55.000 zł. Mieszkanie o powierzchni 51,30 m2 i wartości 145.000 zł stanowi małżeńską wspólność majątkową. Z tytułu emerytury osiągnęła dochód w wysokości 20.130,18 zł, a z diety radnej 8.934,06 zł. Zadeklarowała, że wraz z synem jest współwłaścicielką dwóch aut: forda focusa z 2004 r. i volkswagena passata z 2002 r.
     Radny Sławomir Jacek Berka (ur. 17 grudnia 1982 r. w Szubinie) jest rencistą i prowadzi działalność gospodarczą. Na koncie ma zgromadzone 1.500 zł. Z tytułu prowadzonej wspólnie z innymi osobami działalności (Zespół Muzyczny Moreno-AS) uzyskał przychód w wysokości 15.546,12 zł i dochód w wysokości 7.057,06 zł. Oprócz tego radny osiągnął następujące dochody: z tytułu renty - 8.489,74 zł, świadczenia z Urzędu Miejskiego - 1.836 zł, z PFRON - 1.651,20 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich - 741,91 zł. Z ruchomości o wartości powyżej 10.000 zł zadeklarował samochód vw touran z 2004 r. i sprzęt muzyczny i oświetleniowy.
     Przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu Wioletta Katarzyna Borys-Stachowiak (ur. 18 stycznia 1973 r. w Szubinie) prowadzi własną działalność gospodarczą. Dom o powierzchni 365 m2 i wartości 900.000 zł stanowi małżeńską wspólność majątkową. Inne nieruchomości wykazane w oświadczeniu to działka budowlana o powierzchni 0,0872 ha i wartości 100.000 zł. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2014 r. osiągnęła przychód w wysokości 611.661,90 zł i dochód - 16.999,43 zł. Z tytułu otrzymywanej diety sołtysa Samoklęsk Dużych i radnej uzyskała 5.102,51 zł dochodu, a z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (radna nie napisała, jakiej ustawy) uzyskała 378,56 zł dochodu. Oba stanowią małżeńską wspólność majątkową. Radna zadeklarowała samochód volvo XC70 z 2007 r. (wspólność majątkowa). Sołtys Samoklęsk Dużych ma zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Szubinie w wysokości 17.400 zł, termin spłaty mija 27 września 2016 r.
     Radny Tadeusz Ciesielski (ur. 6 października 1952 r. w Wolwarku) jest rencistą. Na koncie ma zgromadzone 5.000 zł. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 120 m2 i wartości 120.000 zł, a także działki o powierzchni 2.000 m2 i wartości 10.000 zł oraz budynku gospodarczego o powierzchni 40 m2 i wartości 4.000 zł. W ubiegłym roku uzyskał dochody z tytułu: renty - 16.718,20 zł, diety sołtysa Dąbrówki Słupskiej - 3.420 zł, wynajmu - 5.760 zł i diety radnego - 741 zł. Zadeklarował współposiadanie ruchomości o wartości powyżej 10.000 zł w postaci ciągnika ursus 53-12 z 1998 r. i samochodu citroen C3 picasso. Ma zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Szubinie w wysokości 20.000 zł na zakup środka transportu.
     Przewodniczący komisji gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ładu i porządku publicznego Roman Danielewski (ur. 30 sierpnia 1959 r. w Ciężkowie) jest rolnikiem. Środki zgromadzone w wysokości 500 zł stanowią małżeńską wspólność majątkową. Wspólność małżeńska dotyczy również domu o powierzchni 77,40 m2 i wartości 150.000 zł oraz budynku gospodarczego o powierzchni 46,55 m2 i wartości 4.000 zł. Radny dzierżawi łąki o powierzchni 3,47 ha. Radny uzyskał dochód z diety radnego w wysokości 12.052,88 zł i z tytułu pełnienia obowiązków społecznych - 504 zł.
     Radny Marek Jarosław Gajewski (ur. 1 stycznia 1955 r. w Szubinie) jest emerytem. Na koncie ma zgromadzone 10.000 zł. Dom o powierzchni 100 m2 i wartości 250.000 zł stanowi małżeńską wspólność majątkową. Tak samo jak grunty orne, łąki, drogi o łącznej powierzchni 11.941 m2 (nie podano wartości - przyp. rk), działka zabudowana o powierzchni 870 m2 i wartości 50.000 zł, budynek gospodarczy o powierzchni 60 m2 i wartości 40.000 zł. Z tytułu emerytury radny osiągnął dochód w wysokości 46.452,50 zł, diety radnego - 741,91 zł, z diety Związku Gmin - 252 zł. Radny zadeklarował posiadanie ruchomości o wartości powyżej 10.000 zł w postaci fiata linea 1.3 M jet active z 2007 r.
     Przewodnicząca komisji rolnictwa, ochrony środowiska, handlu i usług Elżbieta Katafiasz z d. Kłosowska (ur. 11 marca 1960 r. w Ameryczce) prowadzi Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne i jest współwłaścicielką Zakładu Prac Leśnych w Królikowie. W skład wspólnoty małżeńskiej wchodzą: dom o powierzchni 140 m2 i wartości 130.000 zł, Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne o powierzchni 29,29 ha i wartości 650.000 zł z oborą, stodołą, garażami i domami letniskowymi. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnęła przychód w wysokości 75.000 zł, dochód w wysokości 40.000 zł + agroturystyka - 2.500 zł. Radna posiada 6 udziałów po 132 zł (razem 796 zł) w Banku Spółdzielczym w Szubinie. Wspólnie z mężem Zbigniewem posiada spółkę zajmującą się pozyskaniem i zrywką drewna, hodowlą i ochroną lasu oraz świadczeniem usług wielobranżowych. Z tego tytułu osiągnęła przychód w wysokości 28.119,06 zł i dochód - 10.102,50 zł. Ponadto z diety sołtysa i radnej uzyskała łącznie 12.986,94 zł dochodu, a z realizacji umowy-zlecenia 451,72 zł. Składniki mienia ruchomego wykazanego przez Elżbietę Katafiasz: ciągnik ursus C 360 3P z 1988 r., ciągnik MTZ 82 z 1986 r., samochód mitsubishi space runner z 1997 r., mitsubishi L200 z 1994 r., przyczepa do zrywki nasiębiernej i podwozu drewna z 2011 r. Radna ma zaciągniętych kilka kredytów: kredyt klęskowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szubinie w wysokości 20.000 zł, kredyt hipoteczny w wysokości 50.000 zł w BS w Szubinie na inwestycje w gospodarstwie, kredyt hipoteczny w wysokości 110.000 zł na zakup przyczepy do zrywki nasiębiernej i podwozu drewna w BS w Szubinie, kredyt obrotowy w wysokości 30.000 zł, również w BS w Szubinie na inwestycje w gospodarstwie.
     Radna Anna Mariola Kijowska z d. Gniwecka (ur. 27 lipca 1972 r. w Lubieniu Kujawskim) prowadzi własną działalność gospodarczą w Kołaczkowie. Ma zgromadzone środki w wysokości 39.524,35 zł. Dom o powierzchni 160 m2 i wartości 500.000 zł wchodzi w skład wspólności małżeńskiej, jak również gospodarstwo rolne o powierzchni 7,5 ha i wartości 350.000 zł wraz ze stodołą. Inne nieruchomości, to: hala magazynowa o powierzchni 600 m2 i wartości 610.000 zł, działka rolna o powierzchni 1.200 m2 i wartości 25.000 zł, działka rolna o powierzchni 3.000 m2 i wartości 75.000 zł. Radna dzierżawi grunty orne o powierzchni 35 ha. Z tego tytułu osiągnęła przychód i dochód w wysokości 0 zł (rolnik ryczałtowy). Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ANROL Anna Kijowska (magazynowanie i przechowywanie towarów, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych) osiągnęła przychód w wysokości 196.538,09 zł i dochód - 27.672,86 zł. Wśród składników majątku o wartości powyżej 10.000 zł radna wykazała: samochód nissan juke z 2012 r., opel insignia z 2010 r., ciągnik siodłowy DAF z 2006 r., naczepę inter cars z 2011 r., ciągnik rolniczy claas z 2012 r., pakowarkę agripak z 2011 r., kombajn zbożowy claas tucano z 2012 r., przystawkę do kukurydzy claas z 2012 r., agregat podorywkowy U 753-38 z 2012 r., siewnik do kukurydzy gespardo z 2012 r., suszarnię stela MUF 70 z 2011 r., ładowarkę teleskopową scorpion claas z 2012 r., wagę samochodową kalisto z 2013 r., ciągnik new holland M 115 z z 1996 r., samochód volvo C30 z 2009 r., pług obrotowy AKPIL z 2013 r., pług lucio 13PL W237 z 2013 r., bronę talerzową horsch joker z 2014 r., przyczepę rolniczą pom-eko z 2014 r., koparkę JCB z 2007 r. Zobowiązania powyżej 10.000 zł to: kredyt w rachunku bieżącym w BGŻ - 430.000 zł, kredyt w rachunku bieżącym w Millenium Banku - 600.000 zł, leasing operacyjny w Pekao Leasing na samochód ciężarowy citroen - kwota początkowa 45.227,64 zł (do spłaty 26.000 zł), pożyczka w Claas Financial Services na ładowarkę teleskopową claas - 275.720 zł (do spłaty - 90.000 zł), na kombajn zbożowy claas - 539.400 zł (do spłaty - 125.000 zł). Radna wykazała jeszcze powiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego o 5 ha poprzez zakup gruntów i sprzedaż ciągnika john deere 6910 z 1998 r.
     Radna Alina Danuta Kokocińska z d. Andrzejewska (ur. 10 kwietnia 1960 r. w Szubinie) jest bezrobotna. Środki zgromadzone w wysokości 15.000 zł i 1.000 dolarów USA stanowią małżeńską wspólność majątkową. Mieszkanie o powierzchni 54,6 m2 i wartości 150.000 zł stanowi jej odrębny majątek. Z tytułu diety radnej uzyskała dochód w wysokości 741,91 zł, a z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego - 8.800 zł. Posiada samochód renault megane z 2003 r. jako małżeńską wspólność majątkową.
     Radna Ewa Małgorzata Myśliwiec z d. Krakowiak (ur. 9 stycznia 1970 r. w Gliwicach) prowadzi własną działalność. Ma dom o powierzchni 100 m2 i wartości 200.000 zł. Prowadzi działalność pod nazwą Terapie Naturalne Ewa Myśliwiec i z tego tytułu osiągnęła przychód w wysokości 16.550 zł i dochód w wysokości 5.382,30 zł. Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa Szkocji uzyskała dochód w wysokości 3.543,12 zł brutto, a z tytułu pełnienia funkcji radnej - 741,91 zł. Ma zaciągnięte dwa kredyty: kredyt hipoteczny w PKO BP w kwocie 188.000 zł i kredyt konsumpcyjny w PKO SA w kwocie ok. 35.000 zł.
     Radna Barbara Maria Nikodem z d. Kaczmarek (ur. 5 grudnia 1965 r. w Więcborku) prowadzi gospodarstwo rolne. W skład wspólności małżeńskiej wchodzą środki zgromadzone na koncie w wysokości 20.000 zł i papiery wartościowe w NFI, a także akcje spółek giełdowych na kwotę 255,76 zł. Dom o powierzchni ok. 110 m2 i wartości 300.000 zł stanowi współwłasność, tak samo jak gospodarstwo rolne o powierzchni 2,71 ha i wartości 50.000 zł. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa radna osiągnęła przychód w wysokości 6.077,98 zł i dochód - 6.077,98 zł. Radna wykazała dochody z tytułu: świadczenia rodzinnego - 3.252 zł, stypendium szkolnego - 510 zł, diety radnej - 741,91 zł. Składnik majątku ruchomego powyżej wartości 10.000 zł to ford mondeo z 2005 r.
     Radny Maciej Rejment (ur. 30 maja 1977 r. w Szubinie) prowadzi działalność gospodarczą. Polisa ubezpieczeniowa z funduszem inwestycyjnym na kwotę 2.952,20 zł (na dzień 31 grudnia 2014) stanowi wspólność małżeńską. Radny wynajmuje mieszkanie o powierzchni 53,50 m2. Ma też ogródek działkowy o powierzchni ok. 500 m2 na terenie ROD Zgoda w Szubinie. Prowadzi działalność - usługi fotograficzne, z czego osiągnął przychód w wysokości 39.942,94 zł i dochód - 17.422,75 zł. Oprócz tego z tytułu diety przewodniczącego Zarządu Osiedla Spółdzielczego uzyskał dochód w wysokości 1.440 zł, z tytułu diety radnego - 741,91 zł, z realizacji umowy o dzieło - 201,50 zł (161,20 zł). Radny wykazał zobowiązania w postaci: karty kredytowej na cel konsumpcyjny GODEbit FIZNFS w Warszawie na kwotę 10.792,18 zł i karty kredytowej na cel konsumpcyjny z BRE Banku na sumę 14.977,22 zł.
     Radny Dawid Jan Rzeski (ur. 30 października 1984 r. w Żninie) jest przewodniczącym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle. Majątek odrębny radnego stanowią środki pieniężne zgromadzone w wysokości 60.131,58 zł, papiery wartościowe ERGIS - 670 sztuk na kwotę 2.586,20 zł, dom o powierzchni 100 m2 i wartości 30.000 zł. Z tytułu umowy o pracę uzyskał dochód w wysokości 53.459 zł, z tytułu wykonywania umowy-zlecenia - 17.108 zł, z diety radnego - 741,91 zł.
     Robert Krzysztof Rynarzewski (ur. 11 maja 1973 r. w Żninie) jest zawodowym żołnierzem i pracuje w jednostce Wojskowej nr 1194 w Bydgoszczy. Radny zgromadził na koncie 20.000 zł. Posiada dom o powierzchni 134,70 / 232,82 m2 (tak radny podał w swoim oświadczeniu) o wartości 650.000 zł oraz mieszkanie o powierzchni 48,9 m2 i wartości 170.000 zł, a także działkę o powierzchni 976 m2 wartą 75.000 zł. Te składniki majątku wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Radny w przeszłości prowadził jednoosobową działalność gospodarczą (sprzedaż detaliczna przez internet), z której w ubiegłym roku nie osiągnął żadnego dochodu, gdyż działalność zawiesił. W zeszłym roku radny uzyskał
     Radny Henryk Sowa (ur. 25 grudnia 1978 r. w Szubinie) jest bezrobotny. Na koncie ma zgromadzone 14.506,70 zł. Ze stosunku pracy uzyskał 9.262,59 zł, świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy - 3.335,90 zł, świadczenia ZUS - 1.817,02 zł, z tytułu wykonywania umowy-zlecenia - 282,60 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych - 4.140,31 zł. Składnik majątku ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł to citroen C5 z 2008 r.
     Przewodnicząca komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego Teresa Stachowiak (ur. 27 lipca 1955 r. w Kruszynie Krajeńskim) jest emerytką. Współwłasność małżeńską stanowi dom o powierzchni 104 m2 i wartości 100.000 zł. Własność odrębną stanowią dochody: z emerytury - 16.000,94 zł (brutto), działalności wykonywanej osobiście - 2.036,62 zł (brutto), diety przysługującej z tytułu pełnienie funkcji społecznych - 18.451,52 zł (brutto).
     Radny Paweł Wuka (ur. 24 marca 1955 r. w Bydgoszczy) jest rencistą. Majątek odrębny stanowi dom o powierzchni 168 m2 i wartości 100.000 zł. Inne nieruchomości wykazane przez radnego to: grunt o powierzchni 0,45 ha i budynek gospodarczy o powierzchni 70 m2 o łącznej wartości 120.000 zł. Radny osiągnął dochody z tytułu: otrzymywanej renty - 18.257,96 zł, działalności wykonywanej osobiście - 507,20 zł, pełnienia obowiązków społecznych - 6.756,07 zł. Te składniki wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Ruchomość o wartości 10.000 zł wykazana przez radnego to opel meriva z 2005 r. (małżeńska wspólność majątkowa).
     Przewodniczący komisji zdrowia i pomocy społecznej Stanisław Wypych (ur. 2 kwietnia 1966 r. w Szubinie) jest zastępcą prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szubinie. Małżeńską wspólność majątkową stanowią środki w wysokości 20.000 zł i akcje PKO BP - 1.331 sztuk o wartości 45.000 zł. Małżeńską wspólność majątkową stanowi też dom o powierzchni 125 m2 i wartości 350.000 zł. Radny ma również działkę o powierzchni 800 m2 i wartości 60.000 zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód w wysokości 50.227,54 zł, a z diety radnego - 8.934,06 zł. Radny posiada samochód volvo V50 z 2006 r. Ma zaciągnięty kredyt na budowę domu w wysokości 46.462,70 zł w PKO BP.
     RADNI RADY POWIATU W NAKLE Z TERENU GMINY SZUBIN
     Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Bethke (ur. 16 stycznia 1965 r. w Bydgoszczy) jest nauczycielem w dwóch szkołach - gimnazjum w Rynarzewie i Szkole Podstawowej w Kołaczkowie, a ponadto: specjalistą ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Miejskim Zespole Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie, nauczycielem na umowę-zlecenie w Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Technikum Logistycznym w Kołaczkowie i koordynatorem merytorycznym na umowę-zlecenie projektu Idę do przedszkola w MZOSiR w Szubinie. Radny ma zgromadzone środki w wysokości 2.700 zł. Dom o powierzchni 93,08 m2 i wartości 300.000 zł stanowi współwłasność majątkową. Tak samo jak działka budowlana o powierzchni 1.350 m2 i wartości ok. 70.000 zł. Dochody Wojciecha Bethke pochodzą z: gimnazjum w Rynarzewie - 57.092,26 zł, MZOSiR w Szubinie - 20.924,67 zł, SP w Kołaczkowie - 9.448,13 zł, BZDZ Technikum Logistyczne w Kołaczkowie - 3.280 zł, MZOSiR w Szubinie (projekt finansowany z UE) - 7.248,24 zł, diety radnego - 755,59 zł. Składniki mienia ruchomego radnego o wartości powyżej 10.000 zł stanowią: opel meriva z 2008 r. i opel corsa z 2007 roku, które stanowią współwłasność majątkową. Zobowiązania pieniężne to: kredyt hipoteczny w PKO BP na zakup domu - 236.925,17 zł, kredyt hipoteczny w PKO BP na remont domu - 24.542,89 zł, kredyt konsolidacyjny w PKO BP - 29.968,34 zł oraz pożyczki z funduszu mieszkaniowego na remont domu (14.000 zł), na adaptację lokalu (17.700 zł), na budowę (14.500 zł).
     Radna Beata Danielewska-Szymczak (ur. 18 października 1983 r. w Szubinie) w ubiegłym roku była pracownikiem Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Oszczędności w wysokości 3.000 zł stanowią składnik małżeńskiej wspólności majątkowej. Z tytułu umowy o pracę uzyskała 29.089,84 zł dochodu, z tytułu wykonywania umowy o dzieło - 814 zł, z tytułu otrzymywania diety radnej - 16.097,63 zł. Dochody również stanowią składnik wspólności małżeńskiej.
     Przewodniczący komisji zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska Ignacy Ryszard Pogodziński (ur. 10 marca 1947 r. w Słupach Małych) jest emerytem, ale do grudnia 2014 roku był burmistrzem Szubina. W skład małżeńskiej wspólności majątkowej wchodzą środki na Amplico Live I Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie - 33.475,34 zł i gotówka w wysokości 179.000 zł oraz 1.000 euro. Radny wykazał posiadanie dwóch mieszkań: jednego o powierzchni 48 m2 i wartości 140.000 zł (spółdzielcze prawo do lokalu), drugiego o powierzchni 57,9 m2 i wartości 480.000 zł (odrębny przedmiot własności w 2/3 udziału lokalu mieszkalnego). Ponadto posiada spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którym jest garaż o powierzchni 15,80 m2 i wartości 10.000 zł. W ubiegłym roku Ignacy Pogodziński uzyskał dochody z: tytułu zatrudnienia - 249.254,78 zł, tytułu pełnienia obowiązków społecznych - 1.880,15 zł, emerytalnego świadczenia krajowego - 100.488,20 zł. Radny wykazał składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł w postaci mercedesa C 200 z 2008 r.
     Radna Karolina Anna Domżała-Kaczmarek (ur. 15 marca 1980 r. w Bydgoszczy) jest młodszym asystentem diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Mieszkanie o powierzchni 67 m2 i wartości 180.000 zł stanowi małżeńską wspólność majątkową. Z tytułu diety radnej uzyskała dochód w wysokości 14.324,20 zł, natomiast w miejscu zatrudnienia przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Składnikiem mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł jest skoda octavia combi 1.6 z 2011 r.
     Przewodniczący komisji edukacji, promocji i sportu Zbigniew Sabaciński (ur. 4 kwietnia 1962 r. w Chomętowie) jest nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie. Dom o powierzchni 300 m2 i wartości 400.000 zł stanowi współwłasność małżeńską. Radny prowadzi działalność związaną z występami artystycznymi, z której osiągnął przychód i dochód w wysokości 2.080 zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął następujące dochody: 69.427,53 zł (od 1 stycznia do 30 listopada 2014), 3.433,75 zł (1-15 grudnia 2014) oraz 14.459,34 zł z tytułu diety radnego. Zbigniew Sabaciński jest właścicielem samochodu fiat linea z 2008 r. (mienie ruchome o wartości powyżej 10.000).
     Radny Tomasz Franciszek Wachowiak (ur. 14 września 1953 r. w Kcyni) jest starszym doradcą ds. ekonomiki w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Małżeńską wspólność majątkową stanowią środki zgromadzone na koncie w wysokości 43.000 zł. Radny ma dom o powierzchni 174,2 m2 i wartości 355.000 zł oraz gospodarstwo indywidualne o powierzchni 5,74 ha i wartości 155.000 zł. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa radny osiągnął przychód w wysokości 10.000 zł i 6.000 zł dochodu. Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód w wysokości 54.754,15 zł, a diety radnego - 9.443,79 zł (w poprzedniej kadencji był radnym Rady Miejskiej w Szubinie). Mienie ruchome o wartości powyżej 10.000 zł to vw golf IV z 2000 r.
     SEJMIK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
     Wiceprzewodniczący komisji współpracy międzynarodowej i promocji województwa w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Domżała (ur. 25 kwietnia 1953 r. w Nunie) jest dyrektorem ds. medycznych w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie. Ma zgromadzone na koncie 130.000 zł. Jest właścicielem domu o powierzchni 180 m2 i wartości 400.000 zł oraz mieszkania o powierzchni 53 m2 i wartości 150.000 zł. Radny sejmiku prowadzi indywidualna praktykę lekarską, z której osiągnął przychód w wysokości 221.460 zł i dochód - 183.053,96 zł. Z tytułu zatrudnienia w szpitalu osiągnął dochód w wysokości 64.316,35 zł, z Zakładu Poprawczego - 16.081,31 zł, z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - 29.537,75 zł, z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - 302,98 zł, z tytułu otrzymywania diety radnego (Marek Domżała w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Miejskiej w Szubinie) - 21,263,74 zł. Składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł zadeklarowany przez radnego to mercedes B-180 o wartości ok. 60.000 zł.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1230 (36/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry