Drzwi prowadzące do ratusza od strony ul. Narutowicza jako oryginalne z początku budowy ratusza (koniec XIX wieku) nie będą wymieniane. Będą tylko odnowione. Na zdjęciu zabytkowa klamka dziś już wytarta, pierwotnie przedstawiająca sylwetkę lwa.

          fot. Damian Stawski

Mogilno, remont, ratusz, inwestycja
Remont ratusza to koszt 6 mln zł
    To partnerski projekt gminy Mogilno i Powiatu Mogileńskiego. Inwestycja została ujęta w Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego na lata 2014 - 2020. Burmistrz Leszek Duszyński liczy na dofinansowanie modernizacji z budżetu unijnego. Dokumentację wykona Pracownia Projektowa E.J. Czubaj z Bydgoszczy.

     DOKUMENTACJA
     Radni mogileńscy na sesji Rady Miejskiej 9 września zmienili budżet Mogilna na ten rok i zabezpieczyli pieniądze na opracowanie dokumentacji remontu ratusza.
Jak ustaliliśmy, w lutym i marcu burmistrz Leszek Duszyński zapraszał do ratusza pracownie projektowe, które w swoim dorobku miały opracowania dokumentacji remontów budynków włączonych w zasób konserwatorski.
     Osobiście wtedy prezentował wnętrza ratusza, począwszy od strychu, a skończywszy na piwnicach. Omawiany był zakres projektu w kontekście wymogów nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
     Po modernizacji budynek ma być także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Innym wymogiem było to, aby dokumentacja była opracowana w taki sposób, by można roboty budowlane etapować na kilka lat.
     8 lipca Leszek Duszyński pisemnie zaprosił 10 firm do złożenia ofert na wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu ratusza. Były to: Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego Kappa sp. z o. o. z Bydgoszczy, Pracownia Projektowa E.J. Czubaj z Bydgoszczy, Pro Obiekt z Bydgoszczy, Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z miejscowości Rozgarty, Pracownia Architektury Krajobrazu Ewa Szulc z Włocławka, Pracownia Architektoniczna Małgorzata Miernik z Gdańska, Apa Arches sp. z o. o. z  Poznania, Concept Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny z miejscowości Turznice, Pracownia Projektowa Ewa Milik z Szubina oraz Pracownia Projektowa Projbud Jarosław Matuszak z Inowrocławia.
     Ostatecznie w wyznaczonym terminie do 20lipca złożone zostały dwie oferty: Pracowni Projektowej E.J. Czubaj z Bydgoszczy, wartość oferty to 143.910 zł brutto, z czego I etap: 59.040 zł, II etap: 84.870 zł oraz Pracowni Inwestproj, wartość oferty: 206.640 zł brutto, z czego I etap: 51.660 zł, II etap: 154.980 zł.
     Po tym, jak 9 września radni przegłosowali zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji, burmistrz 10 września podpisał z firmą Pracownia Projektowa E.J. Czubaj z Bydgoszczy umowę.
     ETAPY DOKUMENTACJI
     Pierwszy obejmuje wykonanie inwentaryzacji budynku, uzyskanie podkładów mapowych, wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją w wersji papierowej i elektronicznej oraz opracowanie szacunkowej wyceny kosztów wszystkich niezbędnych prac. Termin wykonania pierwszego etapu to trzy miesiące od daty podpisania umowy.
     Drugi etap obejmuje opracowanie w oparciu o zaakceptowaną koncepcję kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w szczególności projekt zagospodarowania terenu, projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów. Termin wykonania drugiego etapu to siedem miesięcy od daty podpisania umowy.
     JAKIE PRACE
     Leszek Duszyński zastrzegł w zapytaniu cenowym, które stanowi integralną część zawartej umowy na opracowanie dokumentacji, iż dokumentacja musi być zgodna z tym, że zakres opracowania będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (w szczególności w zakresie termomodernizacji, nie wyklucza się, że także w zakresie remontu).
     Dokumentacja musi uwzględniać następujące prace modernizacyjne w ratuszu: wymianę pokrycia dachowego; wymianę wszystkich okien; wymianę drzwi wejściowych (poza drewnianymi od strony ul. Narutowicza); odnowienie drzwi drewnianych od strony ul. Narutowicza; wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na energooszczędne; wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; remont sanitariatów w całym budynku; dostosowanie całego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym budowa przynajmniej jednej windy osobowej; wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń; wymianę posadzek w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, okładzin stopni schodów; malowanie i tapetowanie biur, sal konferencyjnych, korytarzy i klatek schodowych; przebudowę (rozbudowę-remont) systemu wentylacji budynku (z jednoczesnym zastrzeżeniem wyposażenia części obiektu w system klimatyzacji); przystosowanie strychu do użytkowania; osuszenie/odwodnienie fundamentów i części podpiwniczonej; remont elewacji budynku; remont ogrodzenia wraz z odwodnieniem; przebudowę parkingu od strony południowej; wymianę nawierzchni chodnika i schodów od strony ul. Kościuszki oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
     Inwestycja została ujęta w Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2020, jako projekt partnerski gminy Mogilno i Powiatu Mogileńskiego.
     Z  wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 wynika, że zadanie wpisuje się w Priorytet Inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
     Szacunkowy koszt inwestycji określono na 6.000.000 zł.

Marek Holak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1231 (37/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry