Rogowo, oświadczenia majątkowe, pensje, kredyty, burmistrz, radni
Oszczędności, pensje, emerytury, kredyty
     Wójt Rogowa zgromadził 118.000 zł i jeździ vw jettą z 2011 r., przewodniczący Rady siada za kółkiem trzy lata starszego opla astry i zamiast oszczędności ma kredyt w wysokości 289.000 tys. zł.

     Józef Sosnowski (rocznik 1958) piastuje urząd włodarza gminy Rogowo nieprzerwanie od 25 lat.
     Zdołał zgromadzić środki pieniężne w wysokości 118.030 zł. Posiada dom o powierzchni 150 m2, garaż o powierzchni 20 m2, co stanowi łączną wartość 280.000 zł. Oszczędności i nieruchomość stanowią małżeńską wspólność majątkową. Posiada też działkę o powierzchni 530,9 m2  wartą według wyceny wójta 20.000 zł, co stanowi własność majątkową odrębną.
     Z tytułu wynagrodzenia otrzymał 122.338,06 zł, co stanowi współwłasność małżeńską. Podobnie samochód osobowy vw jetta z 2011 r., o wartości 55.000 zł.
     Tomasz Michalczak (rocznik 1977), pracuje jako pracownik samorządowy w Starostwie Powiatowym w Żninie na stanowisku kierownika wydziału komunikacji i dróg. W rogowskiej Radzie piastuje stanowisko przewodniczącego.
     Posiada dom o powierzchni 162 m2 i wartości 300.000 zł wraz z działką o powierzchni 248,9 m2 i wartości 50.000 zł.
     Z tytułu umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Żninie uzyskał dochód w wysokości 68.442,53 zł. Dochód z tytułu pełnienia funkcji radnego Rady Gminy Rogowo wyniósł 5.300,85 zł.
     Wśród mienia o wartości powyżej 10.000 zł wyróżnił opla astrę z 2008 r.
     Przewodniczący Rady ma kredyt hipoteczny w PEKAO S.A. na budowę domu, w wysokości 288.924,04 zł. Wszystkie dochody, zobowiązania, majątek ruchomy i nieruchomości stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Marian Kowalewski (rocznik 1949), wiceprzewodniczący Rady Gminy w Rogowie, jest rencistą. Radny zgromadził 2.000 zł oszczędności. Posiada dom o powierzchni 84 m2 i wartości 180.000 zł. Dzierżawi od gminy działki o powierzchni 0,55 ha o wartości 15.000 zł i 0,76 ha o wartości 60.000 zł.
     Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa Lubcza i radnego w zeszłym roku otrzymał 4.348.78 zł. Renta inwalidzka wyniosła 10.695.18 zł. Wszystkie dochody i nieruchomości stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Dariusz Kośmider (rocznik 1974), wiceprzewodniczący Rady Gminy Rogowo, mieszka w Gołąbkach, zatrudniony jest w Nadleśnictwie Gołąbki, gdzie pełni funkcję podleśniczego.
     Posiada dom o powierzchni 84 m2 i wartości 154.200 zł oraz budynek gospodarczy o powierzchni 35 m2. Z tytułu zatrudnienia w Nadleśnictwie Gołąbki osiągnął dochód w wysokości 75.302.08 zł. Dieta radnego przyniosła mu 780 zł. Wśród mienia o wartości powyżej 10.000 zł wyszczególnił samochód bmw 318 z 1999 r.
Dochody, majątek ruchomy i nieruchomości stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Radny Aleksander Pechman (rocznik 1970) mieszka w Niedźwiadach, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Zgromadził 30.000 zł. Posiada dom o powierzchni 100 m2 i wartości 140.00 zł
     Gospodarstwo rolne o powierzchni 20,15 ha wraz z zabudową zwartą radny wycenił na 1.100.000 zł. Z tytułu prowadzonego gospodarstwa w zeszłym roku osiągnął przychód w wysokości 100.000 zł, co dało 50.000 zł dochodu. Aleksander Pechman ma 10 udziałów w grupie producenckiej o wartości 1.000 zł. Z tytułu prowadzonej rachunkowości rolnej otrzymał dochód w wysokości 200 zł. Dieta radnego dała mu 568 zł.
     Wśród mienia o znacznej wartości radny wymienił vw golfa IV z 2002 r. ciągnik zetor proxima z 2010 r., ciągnik zetor 7211 z 1990 r., kombajn zbożowy bizon z 1985 r., opryskiwacz polowy z 2011 r., agregat uprawowo-siewny z 2011 i pług obrotowy z 2005 r.
     Wszystkie dochody, zobowiązania, majątek ruchomy i nieruchomości stanowią własność radnego.
     Daniel Trzeciak (rocznik 1979), zamieszkały w Złotnikach, zatrudniony jest w Zespole Publicznych Szkół w Rogowie jako nauczyciel. Posiada mieszkanie o powierzchni 42,46 m2 o wartości 90.000 zł, co stanowi majątek odrębny. Posiada też działkę ogrodową o powierzchni 278 m2 i budynek gospodarczy 21 m2 o wartości 5.000 zł, co stanowi również majątek odrębny. W zasobach jako wspólność majątkową małżeńską ma też działkę budowlaną o powierzchni 856 m2 i wartości 40.000 zł.
     Z tytułu zatrudnienia w ZPS w Rogowie w roku 2014 otrzymał dochód w wysokości 51.963,01 zł, z tytułu diety radnego otrzymał 6.279 zł, a z tytułu umowy-zlecenia 190 zł. Dochody stanowią współwłasność majątkową małżeńską. Radny posiada kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w PKO BP w wysokości 40.310,08 zł.
     Kazimierz Rybarczyk (rocznik 1954) mieszka w Rogowie i jest emerytem. Zgromadził 30.000 zł oszczędności.
     Jest właścicielem w 1/3 części domów, budynków i działki: domu o powierzchni 120 m2 i wartości 250.000 zł oraz o powierzchni 167 m2  i wartości 350.000 zł, budynku gospodarczego o powierzchni 40 m2 i wartości 20.000 zł, garażu o powierzchni 24 m2 i wartości 15.000 zł oraz działki o powierzchni 2.300 m2 i wartości 60.000 zł.
     Z tytułu emerytury osiągnął dochód w wysokości 42.252 zł, a z tytułu diety radnego 852 zł.
     Spośród mienia o wartości powyżej 10.000 zł radny wyszczególnił samochód kia sportage z 2010 r.
     Kazimierz Rychlewski (rocznik 1960) mieszka w Gałęzewie, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne.
     Radny posiada oszczędności w wysokości 20.000 zł. Posiada dom o powierzchni 150 m2 i wartości 180.000 zł. W swym gospodarstwie zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Posiada 27 ha, co wycenił na 800.000 zł. Z tytułu prowadzonego gospodarstwa osiągnął przychód w wysokości 80.000 zł i dochód 20.000 zł. Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Gałęzewo i radnego Rady Gminy w Rogowie otrzymał 7.757 zł. Za inkaso opłat lokalnych 701,15 zł, 928,55 zł stanowi dochód z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Eko-Rolu w Rogowie.
     Wśród mienia o wartości powyżej 10.000 zł radny wyszczególnił: samochód vw golf IV z 2000 r., ciągnik zetor z 1990 r., ciągnik ursus C-360 z 1983 r. Dochody, majątek ruchomy i nieruchomości stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Leszek Bugajny (rocznik 1956) mieszka w Rogowie i jest nauczycielem w Zespole Szkół Publicznych w Rogowie. Zgromadził środki pieniężne o wartości 50.300 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 46,4 m2 i wartości 179.000 zł - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Posiada też dzierżawioną działkę szkolną o powierzchni 0,25 ha i wartości 3.000 zł.
     Jego wynagrodzenie z tytułu pracy wyniosło w zeszłym roku 51.161,88 zł, dieta radnego dała mu 1.988 zł. Radny posiada citroena C3 z 2008 stanowiącego własność żony.
Posiada też zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego w PKO BP na zakup mieszkania, w wysokości 68.954,87 zł. Dochody, zobowiązania i nieruchomości stanowiły małżeńską wspólność majątkową.
     Robert Wódczak (rocznik 1976) z Rogowa zatrudniony jest w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie jako detektyw wydziału kryminalnego. Zgromadził 160.000 zł oszczędności. Posiada działkę rolną o powierzchni 3.288 m2 i wartości 30.000 zł.
     Z tytułu umowy o pracę w KPP Żnin w zeszłym roku uzyskał dochód w wysokości 59.198,90 zł, z tytułu pełnienia funkcji radnego 3.762 zł. Wśród mienia ruchomego wyszczególnił seata alhambrę z 2004 r. oraz opla corsę z 2008 r. Dochody, nieruchomości i mienie ruchome stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Roman Kubera (rocznik 1959) mieszka w Grochowiskach Księżyc i jest emerytem. Zgromadził 25.000 zł oszczędności. Posiada dom o powierzchni 100,76 m2 na działce liczącej 1.484 m2 o wartości 200.000 zł oraz garaż murowany 21,5 m2 o wartości 5.000 zł. Z tytułu emerytury otrzymał 53.211 zł, 1.200 zł stanowił dochód z tytułu umowy-zlecenia z Urzędem Gminy w Rogowie. Dieta radnego wyniosła 603 zł. Wśród mienia ruchomego radny wyszczególnił vw passata z 2006 r. Dochody, majątek ruchomy i nieruchomości stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Ryszard Kawka (rocznik 1952) mieszka w Gościeszynie i jest nauczycielem w Zespole Publicznych Szkół w Gościeszynie. Posiada mieszkanie komunalne o powierzchni 43,6 m2. Z tytułu zatrudnienia w ZPS w Gościeszynie otrzymał 58.244,42 zł, dieta przewodniczącego Rady wyniosła w ubiegłej kadencji dała mu 14.885,90 zł. Dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową.
     Tadeusz Ogórkiewicz (rocznik 1955) z Bożacina przebywa na rencie strukturalnej, która wyniosła 21.492 zł. Z tytułu pełnienia funkcji radnego Rady Gminy w Rogowie otrzymał 3.692 zł.
     Stanisław Ciesielski (rocznik 1959) z Czewujewa odbył staż i zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie. Posiada dom o powierzchni 150 m2 i wartości 120.000 zł. Radny posiada świadectwo depozytowe Cukrowni Żnin na kwotę 1.831 zł. Z tego tytułu otrzymał zwrot nadpłaty w wysokości 565,16 zł. Z tytułu pełnienia funkcji radnego Rady Gminy w Rogowie otrzymał dochód w wysokości 7.018 zł. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej BS w Strzelnie otrzymał w zeszłym roku 14.974,20 zł. Z odbytego w ramach PUP w Żninie stażu jako instruktor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie otrzymał 4.995,60 zł i dalej z tytułu umowy o pracę w GOPS 9.933,60 zł.
     Stanisław Ciesielski posiada kredyt w BS w Strzelnie w wysokości 66.000 zł.
     Zygmunt Górka (rocznik 1950), zamieszkały w Skórkach, przebywa na rencie strukturalnej. Z tytułu renty w zeszłym roku otrzymał 26.277,24 zł. Dieta radnego przyniosła mu dochód w wysokości 6.209 zł, dieta sołtysa 2.400 zł, a za inkaso podatków otrzymał 650,66 zł.
     Uzyskane dochody stanowią współwłasność majątkową małżeńską.
     Stefan Fedejko (rocznik 1957) mieszka w Rogowie i jest nauczycielem w Zespole Publicznych Szkół w Rogowie. Zgromadził oszczędności w wysokości 43.000 zł. Posiada dom o powierzchni 147,5 m2 i wartości 250.000 zł, mieszkanie o powierzchni 44,23 m2 i wartości 180.000 zł oraz mieszkanie o powierzchni 29,73 m2 i wartości 140.000 zł.
     Z tytułu zatrudnienia w ZPS w Rogowie w zeszłym roku otrzymał 55.507,57 zł, z tytułu pełnionej funkcji powiatowego organizatora sportu szkolnego ze Starostwa Powiatowego otrzymał 1.687 zł, dieta radnego wyniosła 4.579 zł.
     Radny posiada samochód osobowy bmw 525 TD z 1994 r.
     Posiada kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w Raiffeisen Polbank, do spłaty pozostało mu 17.000 zł.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1232 (38/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry