Henryk Tokarz, Jerzy Kowalski, Wacław Górny, Stefan Czarnecki i Jadwiga Czaja (od lewej) z aktami nadania im tytułów „Zasłużony dla Gminy Żnin”

            fot. Karol Gapiński

Obchody, 25-lecie, samorząd, Żnin, jubileusz, PG 1
Dęby obok gwiazd
    Była to już druga - po czerwcowej - część obchodów jubileuszu. Z tej okazji w niedzielę wręczone zostały tytuły zasłużonym żninianom, gminie nadano nowy sztandar, a u zbiegu zachodniej pierzei rynku i ul. Sądowej zasadzona została aleja dębowa upamiętniająca ćwierćwiecze samorządności w stolicy Pałuk.

     Józef Kowalczyk, prymas Polski - senior w słowie wygłoszonym podczas mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie mówił o łączącej roli sztandaru. Taki symbol dla gminy Żnin ma być czynnikiem integrującym lokalną społeczność. 20 września Żnin doczekał się swojego sztandaru. Został on nadany przy okazji obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego.
     Po poświęceniu sztandaru uroczynności przeniosły się do Publicznego Gimnazjum nr 1. Najpierw poczty sztandarowe, samorządowcy i goście biorący udział w uroczystościach przemaszerowali w asyście Żnińskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Andrzeja Stawarza i żołnierzy z 2. Batalionu im. Ziemi Żnińskiej w Bydgoszczy. Dowódca batalionu ppłk. Andrzej Zalewski był też ojcem chrzestnym nowego sztandaru gminy Żnin. Matką chrzestną została wieloletnia przedstawicielka samorządu terytorialnego na Pałukach Zofia Kozłowska z Januszkowa - niegdyś radna gminy, a obecnie radna powiatu żnińskiego.
     Projekt sztandaru dla Żnina wykonany został przez artystę plastyka Lecha Tadeusza Karczewskiego na podstawie kwerendy historycznej przeprowadzonej przez prof. Krzysztofa Mikulskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatwierdziła go pozytywnie Komisja Heraldyczna przy ministrze administracji i cyfryzacji. Koszty związane z ustanowieniem sztandaru wyniosły około 20.000 zł łącznie z wykonaniem projektu, samego sztandaru i gabloty, w której będzie przechowywany. Mieszkańcy mogli partycypować w kosztach ustanowienia sztandaru. Darczyńcy zostali uhonorowani przez wbicie pamiątkowego gwoździa w drzewiec sztandaru lub poprzez złożenie podpisu pod aktem nadania. Niektórzy darczyńcy zostali uhonorowani i w jeden, i w drugi sposób. Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli radni: Leszek Kowalski, Idzi Mądry oraz Piotr Tomaszewski.
     Niedzielne uroczystości były w rzeczywistości drugą częścią obchodów jubileuszu 25-lecia samorządu w gminie Żnin. Pierwsza część obchodów odbyła się 3 czerwca. Wtedy przyjęte zostały uchwały o nadaniu tytułów Honorowy Obywatel Gminy Żnin Mieczysławowi Iciachowskiemu, Andrzejowi Wybrańskiemu, Januszowi Ostoja-Zagórskiemu i Zbigniewowi Jaszczukowi. Na początku września Rada Miejska podjęła uchwały o nadaniu tytułów Zasłużony dla Gminy Żnin. Uhonorowano w ten sposób Jadwigę Czaję, Stefana Czarneckiego, Wacława Górnego, Henryka Tokarza i Jerzego Kowalskiego. Przyjęli oni tytuły podczas niedzielnej uroczystości.
     Ponadto posłanka Iwona Kozłowska przekazała specjalny upominek od senatora Jana Rulewskiego dla Fabiana Heinicha, długoletniego przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie i sołtysa Wójcina. Stanisław Szelągiewicz otrzymał Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, a Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska otrzymała medal 25-lecia samorządności z rąk starosty żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka.
     Burmistrz Robert Luchowski wygłosił przemówienie, w którym przedstawił rys historyczny samorządności w Żninie od 1990 r. Podziękował byłym i obecnym samorządowcom, w tym imiennie wszystkim swoim poprzednikom na fotelu włodarza gminy: Leszkowi Jakubowskiemu, Andrzejowi Rosiakowi i Jarosławowi Jaworskiemu. Burmistrz podkreślił najważniejsze osiągnięcia samorządności, a do nich zaliczył nie tylko te, które mają wymiar materialny, ale i te, które stanowią o integracji społeczeństwa. W tym miejscu włodarz wspomniał o licznych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Burmistrz podkreślił, że sukces samorządu w Żninie to nie tylko efekt zmian ustrojowych w całym kraju, ale rezultat zaangażowania i pracy na rzecz małej ojczyzny, którą wnosili przez te 25 lat liczni mieszkańcy gminy.
Życzenia samorządowcom i mieszkańcom złożyli posłowie na Sejm, którzy dotarli w niedzielę do Żnina, a poseł Tomasz Latos odczytał list gratulacyjny do burmistrza i Rady Miejskiej, który wystosował prezydent Andrzej Duda. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego Publicznego Gimnazjum nr 1.
     Zwieńczeniem obchodów 25-lecia było zasadzenie Alei Dębowej, równolegle do Alei Gwiazd Sportu Motorowodnego. Drzewa zasadzili burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej oraz honorowi i zasłużeni obywatele Żnina. Dębów posadzono 10. Jest jeszcze miejsce na 11 dąb, który zasadzi przy okazji swojej bytności w Żninie honorowy jego obywatel Andrzej Wybrański. Na niedzielnych uroczystościach nie mógł on być obecnym.
     Więcej zdjęć w galerii i film w zakładce Filmy.

 

Fundatorzy sztandaru Żnina: Zofia Kozłowska - chrzestna sztandaru, Robert i Katarzyna Luchowscy, Halina Rosiak - zastępca burmistrza, radni Żnina: Andrzej Kurek, Elżbieta Gogola, Lucjan Adamus, Maria Błońska, Lidia Cieślewicz, Piotr Horka, Kazimierz Jańczak, Adam Kowalewski, Jerzy Kowalski, Leszek Kowalski, Halina Krygier, Jerzy Krynicki, Idzi Mądry, Sławomir Kujawa, Włodzimierz Oźminkowski, Ireneusz Starczewski, Piotr Tomaszewski, Grzegorz Wesołek, Tomasz Wysocki i Marek Zieliński, Paweł Sikora - radny powiatu żnińskiego, BS Pałuki w Żninie, Spółdzielnia Producentów Rolnych Farmer w Białożewinie, Kohler+Bovenkamp w Żninie, Władysław i Zbigniew Springerowie, Mieczysław Iciachowski, Danuta i Wacław Górni, Ewa i Jacek Jezierscy, Czesława i Krzysztof Kurkowie, kmdr ppor Eligiusz Kwiatkowski, Mirosław Walczak, Marzenna i Janusz Reisnerowie, spółka PGM w Żninie, Jadwiga i Julian Sudołowie, Beata i Leszek Turkowie, Marta i Michał Turkowie, Leszek Urbański, spółka WiK w Żninie, Leszek i Dariusz Wilandowie, Roman Pawłowski, Tadeusz Jasiński, Jan Kruszelnicki, Zenon Flejter, Maria Starczewska, Elżbieta Przybyłowicz, Andrzej Turzyński, Aleksandra Szpek, Marek Gałązka i Mirosław Gatka. (kg)

 

 

Karol Gapiński
Pałuki nr 1232 (38/2015)

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry