Gąsawa, studium, gmina, wojewoda
Studium w lutym przyszłego roku
    Gąsawscy radni mają zdecydować, czy chcą, żeby gmina miała prawo do pobierania opłat z tytułu reklam. Mają się również wypowiedzieć w sprawie terenów, na których te reklamy mogłyby być umieszczane.

     30 września ub.r. wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na uchwałę Rady Gminy w Gąsawie z 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gąsawa. Pani wojewoda wnosiła o stwierdzenie nieważności uchwały w całości. W toku przeprowadzonej kontroli i na podstawie przekazanych dokumentów wydział nadzoru wojewody stwierdził, iż wymienione zapisy przyjętego studium naruszają przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
     Gmina Gąsawa ostatecznie przegrała przed sądem sprawę dotyczącą studium, dlatego cała procedura związana z jego uchwaleniem musiała rozpocząć się od nowa.
Projekt studium był głównym tematem połączonego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie w miniony poniedziałek. Małgorzata Janiak, projektantka opracowująca studium dla gminy Gąsawa poinformowała, że dokument jest w trakcie opracowywania. Dodała, iż w czerwcu br. weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej ochrony krajobrazu. Zmiany dotyczą regulacji i ograniczeń w zakresie stawiania wielkopowierzchniowych reklam i szyldów. Ustawa pozwala Radzie Gminy na podjęcie uchwały dotyczącej kształtu i wielkości reklam, ich dostępności, terenów, na których można je stawiać. W przypadku podjęcia takiej uchwały gmina ma prawo pobierać opłatę za stawianie reklam. Brak uchwały pozbawia gminę zwiększenia swoich dochodów z reklam. Projektantka chciała się dowiedzieć, czy radni będą podejmować uchwałę. W przypadku wyrażenia takiej woli projektantka będzie musiała zamieścić w projekcie studium zapisy o zasadach ochrony krajobrazu według przepisów prawa miejscowego.
     - Nie trzeba tej uchwały natychmiast uchwalać. Trzeba ją najpierw ogłosić, żeby mieszkańcy mogli się z jej projektem zapoznać, bo chodzi o to, jakie będą ograniczenia w lokalizacji tych reklam. Chodzi o reklamy wielkopowierzchniowe i wielkie banery. Nie podejmując tej uchwały nie macie państwo prawa do naliczania opłat - zwróciła uwagę Małgorzata Janiak.
     Radny Jacek Mielcarzewicz chciał dowiedzieć się, dlaczego dopiero teraz projektantka poinformowała radnych o nowelizacji ustawy, skoro obowiązuje ona od 15 czerwca. Według radnego podjęcie uchwały o zasadach lokalizacji reklam wstrzyma prace nad studium.
     Małgorzata Janiak wyjaśniła, że zapis dotyczący reklam nie wstrzyma prac nad studium. I dodała: - Ja uznałam, że mogę w studium wprowadzić ten zapis, o ile państwo wyrazicie wolę, że taką uchwałę podejmiecie. To nie spowoduje, że prace nad studium zostaną wstrzymane. Projektantka poinformowała również, że jeśli w terminie otrzyma wszystkie uzgodnienia i opinie, to w lutym przyszłego roku studium będzie można uchwalić.
     Sprawa uchwały o zasadach umieszczania reklam na terenie gminy Gąsawa trafi na połączone obrady wszystkich komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 1233 (39/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry