Drukuj

Mogilno, SLD, decyzja
   
     Decyzja została podjęta przez zarząd wojewódzki partii na wniosek szefa powiatowego Tomasza Krzesińskiego. Powód - niepłacenie składek.

     Pod koniec maja w kuluarach mogileńskiego SLD zaczęła krążyć informacja, że nowy szef powiatowy tej partii Tomasz Krzesiński rozpoczął starania, by z partii usunąć Tadeusza Szymańskiego - byłego starostę mogileńskiego (1998-2002), wicestarostę (2010-2014) oraz radnego powiatowego (1998-2014), który wielokrotnie w wyborach startował z listy SLD. Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym.
     - Moje stanowisko było znane od początku, wiele lat wypływał na wysokie stanowiska ze sztandarem lewicy. Chcę go usunąć przede wszystkim z powodu niewykonywania obowiązków statutowych [niepłacenie składek - przyp. das]. Drugą sprawą jest to, że nie mam do tej osoby zaufania - informację potwierdził nam Tomasz Krzesiński.
     Już 23 maja Tomasz Krzesiński skierował w tej sprawie pismo do władz wojewódzkich SLD. Odpowiedź nadeszła we wtorek 5 lipca. Tadeusz Szymański został skreślony z listy członków SLD. W decyzji podpisanej przez przewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD w Bydgoszczy Ireneusza Nitkiewicza czytamy: Zarząd Wojewódzki SLD postanawia, co następuje: kol. Tadeusz Szymański, który nie wywiązuje się ze statutowych obowiązków członka partii wymienionych w (...) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej z dnia 21 maja 2016 r., zostaje skreślony z listy członków SLD (...) Powyższa decyzja nie podlega odwołaniu.
     Jak sprawdziliśmy w statucie SLD, w artykule (art. 11 pkt 1 lit. b), na który powołuje się zarząd wojewódzki partii, jest zapisane, że członek SLD ma obowiązek opłacać składki członkowskie.

Damian Stawski

Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1273 (27/2016)