Drukuj

Na zebraniu sympatyków KOD-u, które odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych, zabrakło kilka osób, żeby rozpocząć procedurę zawiązania koła lokalnego tego ruchu. Podjęta jednak została jednomyślnie decyzja o tym, że takie koło w Żninie zostanie zawiązane.

Aleksander Kmiećkowiak tworzy lokalną grupę KOD w Żninie fot. Karol Gapiński
Aleksander Kmiećkowiak tworzy lokalną grupę KOD w Żninie fot. Karol Gapiński 

     15 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie spotkało się kilkunastu członków i sympatyków Komitetu Obrony Demokracji, żeby policzyć, ilu ich jest i zastanowić się, czy warto w Żninie założyć lokalne koło tego ruchu. - Wszyscy zebrani byli przekonani o słuszności tego zamiaru. Szkopuł w tym, że zebrało się nas za mało, koło lokalne powinno mieć, co najmniej 20 osób i trochę do tej liczby zabrakło. Procedura regulaminowa rejestracji takiego koła jest dosyć skomplikowana, ostatecznie zatwierdza rejestrację Zarząd KOD-u w Warszawie. Podjęliśmy jednak decyzję, że tworzymy koło. Na pewno jeszcze ktoś dołączy - powiedział Aleksander Kmiećkowiak, który podjął się organizacji żnińskiego koła KOD-u.
     Byłego dyrektora Pałuckiego Centrum Zdrowia zapytaliśmy, na czym będzie polegała działalność bieżąca KOD-u i dlaczego w ogóle zdecydował się on spróbować założyć lokalne koło tego ruchu. Aleksander Kmiećkowiak odpowiedział: Polska demokracja, zbudowana po 1989 roku jest niszczona. Już od chwili utworzenia KOD-u kilka osób ze Żnina uczestniczy w spotkaniach i demonstracjach w Bydgoszczy, Toruniu, a nawet w Warszawie. Nigdy nie przypuszczałem, że dożyję czasów, w których będę czuł wewnętrzną potrzebę wychodzenia na ulicę, żeby demonstrować przeciw niszczeniu wartości demokratycznych i przeciw panoszącemu się w polityce drastycznemu pogorszeniu obyczajów. Ale trzeba. Kierujemy się słowami Czesława Miłosza z Traktatu Moralnego: „Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Nie jesteś jednak tak bezsilny, możesz więc wpłyń na bieg lawiny.“
     Sympatyków i chętnych do uczestnictwa w działaniach Komitetu Obrony Demokracji Aleksander Kmiećkowiak zachęca do zgłoszenia się. Mail: ak@gorszy-sort.com.pl.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1311 (13/2017)