Po sprawozdaniu finansowym, jakie burmistrz Kcyni Marek Szaruga przedstawił na sesji Rady Miejskiej i przedstawieniu opinii RIO i komisji rewizyjnej w kwestii zarządzania trudnym, bo ubogim, budżetem gminy, gdzie mimo problemów finansowych w 2017 roku prowadzone były inwestycje na terenie gminy, stan budżetu nie zachwiał właściwej polityki finansowej gminy. Taki stan docenili radni Rady Miejskiej w Kcyni udzielając jednogłośnie absolutorium burmistrzowi Markowi Szarudze, który od kilku tygodni sprawuje władze w gminie bez zastępcy po rezygnacji Bogny Adamskiej i oświadczył, że nie będzie powoływał nowego wiceburmistrza.
 Skarbnik gminy Kcynia Edyta Szczurek ze wzruszeniem przyjęła bukiet kwiatów od burmistrza w podziękowaniu za pracę nad budżetem gminy fot. Sylwia Wysocka
Skarbnik gminy Kcynia Edyta Szczurek ze wzruszeniem przyjęła bukiet kwiatów od burmistrza w podziękowaniu za pracę nad budżetem gminy fot. Sylwia Wysocka
     Wraz z podziękowaniami i gratulacjami od przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Witczaka burmistrz otrzymał bukiet róż, sam też przekazał kwiaty na ręce skarbnika gminy Edyty Szczurek. Skarbnik podkreśliła, że są to kwiaty dla wszystkich urzędników.
     - Dziękuję radnym za udzielone mi absolutorium, cztery budżety jednogłośnie, czwarte absolutorium jednogłośnie, co jest wynikiem bardzo dobrej współpracy z Radą, bo na ten sukces pracowali wszyscy radni, pracownicy Urzędu. A że rok 2017 nie był rokiem łatwym, to wiemy wszyscy, skutki nawałnicy z 11 sierpnia ponosimy do dnia dzisiejszego. Dziękuję za pracę nad budżetem i jego wykonanie skarbnik Edycie Szczurek - mówił burmistrz. Dziękował wszystkim kierownikom referatów ratusza, sekretarzowi, swojemu zastępcy Bognie Adamskiej, radcom prawnym, kierownikowi M-GOPS Marii Michalskiej, przewodniczącej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Annie Borkowskiej, dyrektor GCKiB Ilonie Kurdelskiej, prezesowi ZGKiM Henrykowi Grobelnemu, sołtysom, przewodniczący Rad Osiedli, mieszkańcom za cenne uwagi pomagające w realizacji budżetu i wskazujące na oczekiwania mieszkańców. Docenił też współpracę z Radą Powiatową, druhom strażakom z OSP,  Piotrowi Smolińskiemu - komendantowi Komisariatu Policji, lokalnej prasie za rzetelne przekazywanie informacji. W swym przemówieniu burmistrz nie zapomniał też o instytucjach powiatowych i wojewódzkich wspierających gminę w realizacji przedsięwzięć.

Sylwia Wysocka, 27 VI 2018

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry