Zarząd Powiatu w Żninie zdecydował o powołaniu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Grażyny Sawickiej. Kandydatura musi być uzgodniona z kuratorem oświaty i zaopiniowana przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

Grażyna Sawicka od 1 września będzie dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie fot. Arkadiusz Majszak
Grażyna Sawicka od 1 września będzie dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie fot. Arkadiusz Majszak

     Przypomnijmy, że kadencja obecnego dyrektora szkoły Grzegorza Koziełka upływa 31 sierpnia 2017 roku. Konkurs na to stanowisko odbył się 2 czerwca. Grzegorz Koziełek był jedynym kandydatem ubiegającym się o kierowanie szkołą w następnej kadencji, ale nie uzyskał bezwzględnej większości głosów członków komisji konkursowej. W skład komisji weszło 12 osób.
     W opinii starosty Zbigniewa Jaszczuka, dyrektor Grzegorz Koziełek złożył na konkurs ofertę, w której nie posiadał aktualnej oceny pracy. Poprzednia karta oceny pracy dyrektora wygasła 15 maja. Ofertę na konkurs złożył 12 maja, a termin zgłaszania ofert upływał 22 maja. Grzegorz Koziełek podkreśla, że złożył do kadr w starostwie aktualną ocenę pracy 30 maja. Według starosty, złożona tego dnia przez dyrektora ocena jest jedynie projektem. Zbigniew Jaszczuk zaznacza, że projektu nie można traktować w kategorii dokumentu.
     W sytuacji, kiedy dyrektor ubiegający się o stanowisko - jako jedyny kandydat - na kolejną kadencję nie uzyskał akceptacji komisji konkursowej, organ prowadzący może powierzyć obowiązki dyrektora obecnej wicedyrektor szkoły Grażynie Sawickiej na okres do 10 miesięcy lub powierzyć stanowisko dyrektora szkoły na okres do 5 lat.
     Wczoraj (28 czerwca) odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Żninie, podczas którego zapadła decyzja o wystąpieniu do kuratora oświaty o uzgodnienie, a do rady pedagogicznej i rady rodziców szkoły, o zaopiniowanie kandydatury Grażyny Sawickiej na stanowisko dyrektora. Obecna wicedyrektor zostanie powołana na 5 lat, jeżeli kurator pozytywnie uzgodni przedstawioną kandydaturę.
    - Pani Grażyna Sawicka od 2005 roku jest zastępcą dyrektora, zna problematykę szkoły, ma kierunkowe wykształcenie i aktualną ocenę pracy. Spełnia wszelkie wymogi. Przedstawiła nam również koncepcję funkcjonowania szkoły w sytuacji, gdyby została dyrektorem. Koncepcja ta spotkała się z pozytywną oceną - mówi starosta.
     Po uzgodnieniu kandydatury z kuratorem i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców Grażyna Sawicka rozpocznie pracę na stanowisku dyrektora od 1 września.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 1324 (26/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry