Drukuj

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie otrzymała zestaw 24 atrap najbardziej popularnych środków odurzających. Będą one wykorzystywane podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami na wywiadówkach.

     Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Żninie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a także Zespołem Szkół Specjalnych realizuje cykl przedsięwzięć z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom. W ramach tych działań przeprowadzane są w szkołach spotkania informacyjno-edukacyjne pod hasłem Stop dopalaczom. Mają one na celu zwrócenie uwagi uczniom, nauczycielom, a także rodzicom na  problem uzależnień i wynikających z niego konsekwencji zdrowotnych, prawnych i społecznych.

     Starosta Zbigniew Jaszczuk i wicestarosta Andrzej Hłond przekazali dyrektor poradni Barbarze Szewczyk walizkę zawierającą atrapy narkotyków. W walizce znajduje się zestaw atrap 24 najbardziej popularnych środków odurzających. Będą one wykorzystywane przez pedagoga poradni Paulinę Arkuszewską i Joannę Szymańską ze żnińskiego sanepidu w czasie spotkań profilaktycznych z nauczycielami i rodzicami na wywiadówkach, a także podczas dyżurów pracowników poradni w szkołach i na wszelkich warsztatach i spotkaniach. Uczestnicy tych spotkań będą mieli okazję uświadomić sobie, jak może wyglądać substancja psychoaktywna i jej opakowanie. Działania te mają na celu zwiększenie czujności rodziców i opiekunów, żeby zidentyfikować prawdziwy środek odurzający, a w konsekwencji podjąć odpowiednie działanie chroniące dziecko przed uzależnieniem. 

     Zakup i  przekazanie powyższych materiałów dydaktycznych jest wynikiem wniosków członków komisji zdrowia, polityki społecznej i rynku pracy Rady Powiatu w Żninie.

Arkadiusz Majszak, 30 X 2018